Cvičení

 • Cvičení pro ženy

  Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. a 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl aerobní zátěže přispívá k redukci tuku.

 • Cvičení pro muže

  Dýchání by mělo být plynulé a pravidelné. Ve spodní fázi pohybu se nadechujeme nosem (svaly jsou protažené, ale nikoli uvolněné) a při zdvihu nahoru či tahu, kdy dochází ke kontrakci svalů, vydechujeme ústy. Vyvarujte se zadržování dechu.

 • Cvičení pro seniory

  Pří cvičení starších osob musíme brát ohled především na jejich zdravotní stav. V tomto věku ztrácí cévy svoji pružnost a může dojít k problémům oběhového systému. Proto není vhodné cvičení hlavou dolů a cvičení s velkými váhami.

 • Cvičení pro děti

  Sport je důležitou součástí volnočasové pohybové aktivity dětí různých věkových skupin. Bohužel zájem o sport stále klesá. Nedostačující pohybová aktivita a zvýšený energetický příjem výrazně ovlivňuje tělesnou výkonnost a zdraví naší mládeže.

 • Cvičení pro zaměstnané

  Dnešní zrychlená přetechnizovaná doba plná nepohybu a stresu vede k degenerativním změnám lidského organismu. Hlavně pohybový aparát trpí vlivem nesprávných pohybových návyků a sedavého stylu života.

 • Rady seniorům


Zdraví jako vášeň na Facebooku