Cvičení pro zaměstnané

Dnešní zrychlená přetechnizovaná doba plná nepohybu a stresu vede k degenerativním změnám lidského organismu. Hlavně pohybový aparát trpí vlivem nesprávných pohybových návyků a sedavého stylu života.

Cvičení pro zaměstnané

Pracovní náplň této doby je u většiny populace “u stolu” s počítačem. Hodiny strávené před monitorem (i 8 hodin denně) mohou zapříčinit vlivem špatného sezení a uspořádání pracovního místa bolesti krční páteře, zad, hlavy a svalů horních končetin. Správné a zdravé sezení s úpravou pracovní plochy může minimalizovat výše zmíněné problémy a ještě vám umožní dlouhodobější sezení, snížení pocitu únavy, lepší prokrvení končetin, snížení deformace páteře, větší soustředění a lepší pracovní nasazení. Roste produktivita práce se sníženou pracovní neschopnosti.

 • První měsíční plán

  V prvním tréninkovém plánu se dozvíte, jak se správně posadit a jak správně protáhnout krční páteř a šíjové svalstvo

 • Druhý měsíční plán

  Ve druhém měsíčním plánu se dozvíte, jak si správně protáhnout ramena pomocí cviků: kroužení s rameny, tah a úklon hlavy, tah k protilehlému rameni, zapažení vzpažmo

 • Třetí měsíční plán

  Přinášíme vám třetí tréninkový plán, který obsahuje tyto cviky: stoj bokem s oporou předloktí o překážku, stoj bokem s oporou malíkové hrany propnuté paže, předklon vzpažmo, stoj mezi dveřmi o předloktí

 • Čtvrtý měsíční plán

  Přinášíme vám čtvrtý tréninkový plán, který obsahuje tyto cviky: stoj a předklon - vyvěšení, úklon v sedě/stoje, rotace v sedě, sed a předklon

 • Pátý měsíční plán

  Přinášíme vám pátý tréninkový plán, který obsahuje tyto cviky: protažení natahovačů prstů, protažení ohybačů prstů, protažení tricepsu - ruka za hlavu, protažení tricepsu - spojit ruce, protažení bicepsu s oporou za zády

 • Šestý a sedmý měsíční plán

  Přinášíme vám šestý a sedmý tréninkový plán, které obsahují tyto cviky: skrčení zanožmo o překážku, skrčení zanožmo ve stoji + předklon, přednožení o překážku a rovný předklon, stoj + rovný předklon, sed + rovný předklon, sed roznožmo s vnější rotací + rovný předklon, stoj v nakročení a předklon, sed s nohou skrčmo + rovný předklon, pata k zemi v zanožení, stoj v podřepu a tlak kolene k patě, sed s nohou skrčmo přes koleno + rovný předklon

 • Osmý a devátý měsíční plán

  Přinášíme vám osmý a devátý tréninkový plán, které obsahují tyto cviky: sed s úklonem hlavy, sed s předklonem a úklonem hlavy s rotací, sed s předklonem hlavy, sed a zapažení propletených rukou, stoj bokem s oporou předloktí o překážku, úklon v sedě / stoje, posílení dolních fixátorů lopatek, posílení dolních fixátorů lopatek s TheraBandem, zevní rotace paží v sedě, obrácený peck-deck (v sedě)

 • Desátý měsíční plán

  Přinášíme vám desátý tréninkový plán, které obsahují tyto cviky: sed s úkolonem hlavy, sed s předklonem a úklonem hlavy s rotací, sed s předklonem hlavy, sed a zapažení propletených rukou, stoj bokem s oporou předloktí o překážku, úklon v sedě / stoje, skrčení zanožmo ve stoji, pata k zemi v zanožení, sed + rovný předklon, klek únožný, výpad zánožný, úklon trupu ve vzporu klečmo, leh s nohou skrčmo přes kolenoZdraví jako vášeň na Facebooku