Bezvědomí, resuscitace, zotavovací poloha

Představte si obyčejnou procházku parkem. Je krásný den, svítí sluníčko, kolem Vás pobíhají psi, děti, po cestách jezdí cyklisti, bruslaři, každý si užívá nádherný den. Zabočíte na vedlejší cestu a vidíte, jak se ...

Představte si obyčejnou procházku parkem. Je krásný den, svítí sluníčko, kolem Vás pobíhají psi, děti, po cestách jezdí cyklisti, bruslaři, každý si užívá nádherný den. Zabočíte na vedlejší cestu a vidíte, jak se z lavičky zvedá starší paní. Opírá se o hůl a vykročí několik kroků dopředu. Náhle se zastaví, chytí se za hrudník, hůl jí vypadne z ruky a bez hlesu se hroutí k zemi…Poté, co paní přetočíte na záda a zkontrolujete dech (maximálně po dobu 10s), zjistíte, že nedýchá…

 

…že nevíte, co dělat? Stačí si přečíst dnešní kapitolu

 

1. BEZVĚDOMÍ

V tomto stavu se jedná o částečnou nebo úplnou ztrátu funkce centrální nervové soustavy (CNS). Vždy se jedná o život ohrožující stav, protože v těle se uvolní svalové napětí a postižený se může udusit zapadnutým kořenem jazyka či druhotně vdechnutím zvratků či krve. Postižený nebude reagovat na oslovení ani zatřesení.

Příznaky:

 • člověk leží zhroucen na podložce, nereaguje na oslovení, zatřesení a na vnější podněty
 • hypotonie – povolené svalové napětí (hrozí udušení)
 • křeče (výjimečně) - epilepsie, diabetické koma

Příčiny:

 • projev poruchy centrálního nervového systému
 • komplikace mozkolebečního poranění (otřes, zhmoždění, stlačení mozku)
 • projev mozkové hypoxie (nedokysličení mozku) např. při selhání dýchání (tonutí, dušení), či selhání krevního oběhu (infarkt, úraz el. proudem)
 • důsledek interního onemocnění (epilepsie, mrtvice, diabetické koma)
 • projev otrav (léky, drogy, alkohol…)
 • projev tepelného poškození (přehřátí, úpal, úžeh, podchlazení)

První pomoc:

 • pokus o navázání kontaktu (oslovení, zatřesení)
 • šetrné otočení na záda – při podezření na zlomenou páteř poproste lidi z okolí o pomoc s fixací těla při otáčení
 • uvolnění dýchacích cest - záklon hlavy (neprovádíte u dětí do 1 roku a starších osob)
 • kontrola dechu po dobu 10s (poslechem – slyšíte nádechy a výdechy, pocitem – cítíte na tváři vydechovaný vzduch, pohledem – vidíte pohyby hrudníku a břicha)

 

Rozlišujeme:

 1. Bezvědomí prosté
 2. Bezvědomí se ztrátou vitálních funkcí (dech, oběh)

A. Bezvědomí prosté

Příznaky:

 • zachován dech a oběh (zraněný se nadechne více než dvakrát v průběhu 10 s)
 • nejsou patrné reakce na oslovení či bolestivý podnět
 • tělo je úplně uvolněné (pozor na hlavu při přetáčení pacienta)
 • možný viditelný úraz hlavy
 • případné krvácení z nosu, uší, úst
 • pach z dechu (alkohol, těkavé látky, aceton v případě vysoké hladiny cukru v krvi)

TIP:

Postižený je v tuto chvíli ohrožen udušením (obturace) nebo vdechnutím (aspirace) cizorodého obsahu (žaludeční obsah, krev aj.). Je proto velice důležité zajistit především průchodnost dýchacích cest. Máte-li podezření na zlomenou páteř či v místě nehody není dostatek místa na přetáčení postiženého, zajistěte průchodné dýchací cesty šetrným záklonem hlavy (tlakem na čelo a bradu postiženého). Tento záklon ale musíte držet až do příjezdu sanitky.

První pomoc:

 • otočení pacienta na záda
 • vyšetření postiženého
 • zotavovací poloha
 • průběžná kontrola životních funkcí

 

ZOTAVOVACÍ POLOHA (dříve STABILIZOVANÁ)

Zotavovací polohu používáte vždy, je-li zraněný v bezvědomí, ale dech i tep jsou zachovány.

Proč se používá:

 • uvolňuje dýchací cesty
 • brání vdechnutí předmětů, krve či zvratků (aspiraci)
 • zajišťuje stabilitu postiženého
 • vylučuje tlak na hrudník
 • umožňuje snadnou kontrolu životních funkcí

 

B. Bezvědomí se ztrátou vitálních funkcí (dech, oběh, srdeční tep)

Příznaky:

 • nejsou patrné dýchací pohyby(pacient nedýchá nebo se nadechl jen jednou za 10s)
 • není cítit tep na velkých tepnách (krkavice)-jen pro zkušené záchranáře
 • modrofialové zabarvení (cyanosa) – nejdříve na periferiích (rty, oči, nos, brada, nehtová lůžka, uši), poté po celém těle
 • možná přidružená zranění (zlomeniny, rány, různé typy krvácení…)

Příčiny:

 • tonutí
 • vdechnutí cizího tělesa (aspirace)
 • dušení v důsledku oběšení
 • infarkt myokardu
 • úraz elektrickým proudem
 • otrava aj.

První pomoc:

 

RESUSCITACE (Oživování)

Resuscitace patří mezi život zachraňující úkony a je nejúčinnější, pokud ji zahájíte do 3 minut od vzniku zástavy. Pokud se někdo topí ve studené vodě, dojde k prudkému ochlazení organismu, snížení spotřeby kyslíku a takovýto tonoucí má šanci na úspěšnou resuscitaci i po delší době pod vodou.

Po zjištění, že pacient nedýchá, je nutné okamžitě zahájit masáž srdce a v některých případech (tonutí, dušení, vždy u dětí) v kombinaci s umělým dýcháním. Pokud nedochází k okysličení mozku při běžné teplotě déle než pět minut, mozkové buňky odumírají. I když se později lékařům podaří krevní oběh obnovit, mozek bývá trvale poškozen a dochází k výrazné změně kvality života. Proto je důležité provádět resuscitaci v terénu ještě před příjezdem záchranné služby.

Proč se používá:

 • obnova dýchání a srdeční činnosti - zajištění přísunu kyslíku do organismu
 • prodloužení doby možné záchrany postiženého (do příjezdu záchranky)
 • neodkladná resuscitace je jediný možný způsob, jak pacientovi zachránit život

Rozlišujeme:

 1. Nepřímá srdeční masáž (samostatně)
 2. Kardiopulmonální resuscitace (kombinace srdeční masáže a umělého dýchání)


A. Nepřímá srdeční masáž

Nepřímá srdeční masáž se provádí u každého dospělého, který nedýchá a důvodem zástavy není tonutí či dušení. Důvodem této změny je skutečnost, že u dospělých lidí je v 90% náhlé zástavy oběhu na vině zástava srdce. Dospělý má v okamžiku zástavy dýchání dostatek kyslíku v krvi a tkáních, kterou je potřeba nepřímou masáží rozvádět po těle. Zároveň je umělé dýchání u dospělých velice těžký zákrok, který, při nedodržení všech pravidel, není možné provést. Posledním důvodem vynechání dýchání je bezpečnost zachránce (infekce, krvavá poranění v obličeji, přenosné závažné choroby…) – v tomto případě se dá tomuto riziku předejít používáním resuscitační roušky.

Vrátíme se opět na začátek našeho článku: V této konkrétní situaci jde o srdeční zástavu. Rychlá a účinná srdeční masáž může paní zachránit život, zvláště, vidíte-li samotný kolaps a můžete-li zasáhnout téměř okamžitě, protože na místě nehrozí žádné nebezpečí - jste na procházce v parku, obraťte se proto o pomoc okolojdoucí. Mohou třeba přivolat sanitku, zatímco vy budete masírovat hrudník…

 

Proč se používá:

 • obnova srdeční činnosti - okysličení mozku
 • obnova krevního oběhu

Jak se provádí:

 • postižený leží na pevné, rovné podložce
 • uprostřed hrudní kosti položíte spodní hranu dlaně - ruce napnuté, kolmé k ose těla
 • ruce musí být propnuty v loktech, klečíte u postiženého (na kolenou, nesedět si na nohách)
 • stlačujete hrudník - promáčknout 5-6 cm
 • frekvence minimálně 100 stlačení za minutu
 • cca po 2 minutách kontrola dechu
 • po 15 minutách samostatné srdeční masáže – je třeba zahájit i umělé dýchání - doplnění kyslíku do organismu postiženého

 

Tip:

Pro jednodušší resuscitaci lze využít rytmu známé koledy „Rolničky, rolničky“ – dosáhnete požadované frekvence 100 tepů/minutu

 

2. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) - srdečně plicní oživování - kombinace nepřímé srdeční masáže a umělého přetlakového dýchání

Kombinovaná resuscitace se používá v případě primární zástavy dechu – tonutí, dušení a vždy u resuscitace dětí. U dětí je totiž nejčastějším důvodem selhání životních funkcí zástava dechu (tonutí, dušení předmětem, vdechnutí cizího tělesa…). Z tohoto důvodu tělo po zástavě srdce nemá žádnou zásobu kyslíku a není možné proto dýchání u dětí při resuscitaci vynechat. Na rozdíl od dospělých dokonce zahajujete resuscitaci pěti vdechy a teprve poté pokračujete v resuscitaci danou technikou.

Zajímavost:

Pokud se náhle zastaví činnost srdce, během 6-12 sekund pacient upadne do bezvědomí a do jedné minuty se zastaví dýchání.

Při zástavě dechu následuje bezvědomí a srdeční zástava zhruba do 2-3 minut.

Kdy se používá:

 • u dětí se zástavou dechu
 • u dospělého v případě primární zástavy dechu (utonutí, zadušení)

Proč se používá:

 • zajištění přísunu kyslíku do organismu
 • obnova funkce dýchání a srdeční činnosti

Jak se provádí:

 • na pevné podložce, postižený na zádech
 • u dospělých po kontrole dechu nejprve voláte záchrannou službu, pak jdete resuscitovat
 • u dětí po kontrole dechu nejprve zahájíte po dobu minimálně 1 minuty resuscitaci, poté voláte sanitku a pokračujete v oživování

 

 

 

 

Dospělí (utonutí, zadušení) 30:2

 • řádně zakloníte hlavu - jedna ruka drží hlavu na čele a druhou rukou pomocí tlaku na bradu provádíte záklon
 • resuscitujete v poměru 30x stlačení hrudníku : 2xvdechy
 • frekvence stlačování hrudníku 100x za minutu
 • technika masáže: obě paže, masáž provádíte dolní hranou dlaně dominantní ruky
 • technika dýchání: stisknete nos a vdechnete do postiženého (vaše pusa musí utěsnit pusu postiženého), každý vdech musí být dostatečně vidět - hrudník se zvedne
 • po obnovení funkcí pokládáte do zotavovací polohy

 

Děti (1 rok až do puberty) 30:2

 • mírně zakloníte hlavu - jedna ruka drží hlavu na čele a zároveň palcem a ukazováčkem tiskne nos a druhou rukou pomocí tlaku na bradu provádíte záklon
 • zahájení 5 rychlými vdechy (nečekáte na výdech) – maximální rozpětí plic ►možná reflexní obnova dechu
 • resuscitujete v poměru 30x stlačení hrudníku : 2x vdechy
 • frekvence stlačování hrudníku 120x za minutu
 • technika masáže: jedna paže, masáž provádíte dolní hranou dlaně uprostřed hrudní kosti
 • technika dýchání: pozvolna, tak, aby se zvednul hrudník postiženého (max. ½ obsahu svých plic)
 • po obnově funkcí pokládáte do zotavovací polohy

 

Kojenci (od 4 týdnů do 1 roku) 30:2

 • nezakláníte hlavu
 • zahájení 5 rychlými krátkými vdechy (nečekáte na výdech) – maximální rozpětí plic ►možná reflexní obnova dechu
 • resuscitujete v poměru 30x stlačení hrudníku : 2 vdechy
 • frekvence stlačování hrudníku 120 x/min
 • technika masáže: 2 prsty, uprostřed hrudní kosti, případně spojené překřížené palce
 • technika dýchání: pozvolna, do úst i nosu současně, vdechujete jen obsah úst
 • po obnově dechu a oběhu si necháváte dítě v náručí

Novorozenci (do 4 týdnů) 3:1

 • nezakláníte hlavu
 • zahájení 5 rychlými krátkými vdechy (nečekáte na výdech) ►možná reflexní obnova dechu
 • resuscitujete v poměru 3x stlačení hrudníku : 1x vdech
 • frekvence stlačování hrudníku 120 x/min
 • technika masáže: 2 prsty, uprostřed hrudní kosti, zkřížené palce
 • technika dýchání: pozvolna, do úst i nosu současně, vdechujete jen obsah úst
 • po obnově životních funkcí si dítě necháváte v náručí

 

POZOR! - pokud správně dýcháte do postiženého a jeho hrudník se nezvedá - možná překážka v dýchacích cestách!

 

Vyražení tělesa z dýchacích cest

Otočte postiženého na bok a vyrazte předmět z dýchacích cest - úderem spodní hrany dlaně mezi lopatky postiženého (můžete opakovaně)

Prodýchání

5 hlubokých vdechů bez výdechu postiženého - těleso tlakem dechu zatlačíte do průdušky a částečně zprůchodníte dýchací cesty – pacient musí být nutně odvezen do nemocnice RZP!

 

Mýtus...

Není mojí povinností resuscitovat a olizovat cizího člověka na ulici. Co když je to bezdomovec, opilec, narkoman či nějak nemocný člověk?

...důsledek v praxi:

Pacient zemře, vy můžete do vězení za neposkytnutí pomoci. – Právě i kvůli množícím se protestům laiků se zjistilo, že u dospělých není dýchání bezpodmínečně nutné. V případě pouhé masáže hrudníku hrozí minimální přenos jakékoli infekce a pamatujte, že poskytnout první pomoc je Vaše zákonná povinnost.Zdraví jako vášeň na Facebooku