Konkurz DO PROMĚNY S PETREM HAVLÍČKEM

Program „Změním se“ pro rok 2015

Tvář Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Petr Havlíček a jeho tým se postará o to,  abyste přeměnili svou fyzickou i psychickou kondici dle vašeho přání. Po úspěšných proměnách v předešlých letech víme, že to jednoznačně funguje.

 

Co je program „Změním se“?

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR podporuje všechny, kdo se snaží udržovat v kondici nebo ji chtějí získat. Začít se zabývat svým životním stylem může být na začátku komplikované a v případě nevhodných rad nejenže nemusí dojít ke zlepšení, ale stav se může naopak zhoršit. Proto jsme pro vás připravili program, který hradí Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR u renomovaného výživového poradce Petra Havlíčka. A ten se svým týmem udělá vše pro to, aby se váš stav - obezita, nadváha, špatná fyzická nebo psychická kondice – výrazně zlepšil.

Konkurz do proměny s Petrem Havlíčkem "Změním se" je pro letošní rok uzavřen a kapacita programu je naplněna.
Sledujte naše stránky, již brzy otevřeme konkurz pro rok 2016.

Jak to bude probíhat?

 1. Pojišťovna ZP MV ČR nabízí vybraným odhodlaným pojištěncům možnost se zásadně změnit k lepšímu v oblasti fyzické i psychické kondice.
 2. Vyhlašujeme výběrový konkurz na účast v proměně výhradně pro pojištěnce ZP MV ČR.
 3. Uzávěrka výběrového konkurzu bude do zaplnění kapacity účastníků. Do této doby můžete zasílat své nabídky. Informaci dostanou písemně pouze vybraní do užšího výběru.
 4. Podmínkami a hlavními kritérii výběru jsou:
  Zaslání popisu vaší motivace a důvodu proměny (písemně, rozsah min. A4). Motivační dopis musí obsahovat vaše celé jméno, adresu trvalého bydliště, kontaktní mail a telefon, výšku a váhu + jako přílohu fotografii celé postavy.
 5. V případě vašeho zájmu zašlete požadované na emailovou adresu jsuchanek@zpmvcr.cz, předmět zprávy: ZMĚNÍM SE, v příloze bude MOTIVAČNÍ DOPIS + FOTOGRAFIE. Nabídky lze zasílat pouze elektronickou formou. Žádáme o přesné dodržení výše uvedených podmínek (bod 4 a 5), především striktní dodržení předmětu zprávy.
 6. Nezbytnou podmínkou účasti v proměně bude vaše návštěva v Praze v Centru Petra Havlíčka na pohovor, odborné instrukce, přeměření.
 7. Po dobu 3 měsíců budete na sobě pracovat dle odborných instrukcí, návodů a doporučení Petra Havlíčka v místě svého bydliště a na závěr nám zašlete zprávu o tom, jak to celé dopadlo.
 8. Průběžně si povedete osobní "deníček" vašich postřehů, pocitů a výsledků, ze kterého budete čerpat při psaní závěrečné zprávy. Nedílnou součástí vašich deníků budou vámi pořízené fotografie nebo videa, které během své proměny sami pořídíte.
 9. Pokud budete vybráni, váš motivační dopis včetně fotografie bude zveřejněn na tomto webu. Myslete na to při jeho psaní a neuvádějte něco, co se nehodí ke zveřejnění. Stejně tak dbejte na to, aby vámi zaslaná fotografie byla kvalitní. Na webu naopak nebudeme zveřejňovat vaše celé jméno (pouze iniciály) ani jiné kontaktní údaje.
 10. Vybraní zájemci jsou povinni absolvovat před návštěvou P. Havlíčka preventivní prohlídku, jejíž součástí bude rozbor krve. Přesný požadavek na výstup z odběru krve zašleme pouze vybraným zájemcům.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

I přes dvojnásobné navýšení kapacity se nám podaří uspokojit výběrem jen některé uchazeče. Abychom dali možnost i neúspěšným žadatelům, předáme kontakty všech zájemců, kteří zašlou své motivační dopisy Centru Petra Havlíčka, které je osloví se speciální komerční nabídkou s exkluzivní slevou pro pojištěnce ZP MV ČR. Odesláním motivačního dopisu na adresu jsuchanek@zpmvcr.cz tak automaticky udělujete tento souhlas: 

Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů "v platném znění" Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČ 47114304, zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v motivačním dopise do konkurzu „Změním se“, popřípadě v jeho přílohách, za účelem jejich zpracování a předání poskytovateli Centrum Petra Havlíčka s.r.o., Na lysinách 443/57, 147 00 Praha. Jsem si vědom(a), že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoli odvolat.

 

DOPORUČENÍ:

Věnujte velkou péči motivačnímu dopisu, neboť vybereme pouze ty nejpřesvědčivější a samozřejmě očekáváme, že se vám proměna podaří. O podrobném itineráři budeme informovat užší výběr uchazečů před finálním výběrem.

 Zdraví jako vášeň na Facebooku