Kurz první pomoci

Proč Zdraví jako vášeň a první pomoc? Protože úraz či nehoda se může stát každému bez ohledu na všechnu prevenci. Pokud se někdo zraní, je správné a rychlé poskytnutí pomoci tím nejlepším způsobem, jak předcházet komplikacím a poškození zdraví.

ABY ZDRAVÍ BYLO STÁLE VÁŠNÍ ANEB NAUČTE SE PRVNÍ POMOC S 211

Dobrý den,

jmenuji se Libuše Terezie Vojtová a v tomto roce Vás budu pro projekt Zdraví jako váše Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR v krátkých článcích seznamovat se situacemi, ve kterých je potřeba poskytnout první pomoc. Články jsou určeny všem, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí, chtějí umět poskytnout první pomoc a nedostat se do situace, kdy si nebudou vědět rady…

Proč Zdraví jako vášeň a první pomoc? Protože úraz či nehoda se může stát každému bez ohledu na všechnu prevenci. Pokud se někdo zraní, je správné a rychlé poskytnutí pomoci tím nejlepším způsobem, jak předcházet komplikacím a poškození zdraví. Budu-li znát a umět alespoň nejdůležitější kroky, vážím si nejen svého zdraví, ale jsem schopna i zajistit zdraví těch, kteří to potřebují.

CÍLE PRVNÍ POMOCI:

 1. Zachránit život
 2. Zabránit zhoršení stavu
 3. Zajistit podmínky pro zotavení

V kapitolách, které budou věnované různým aktivitám a situacím (kolo, hory, první pomoc u vody…) se setkáte i s doporučením na prevenci proti úrazům.

Při přípravě těchto článků se snažím přiblížit Vám problematiku první pomoci jednoduše, přehledně a s praktickými ukázkami, ale také upozornit na to, že mnohdy jednoduchý a praktický zákrok zachrání život. Budu věřit, že se mi to podařilo.

Kapitola 1.

OBECNÉ INFORMACE O PRVNÍ POMOCI, VYŠETŘENÍ

První pomoc

1. OBECNÉ INFORMACE O PRVNÍ POMOCI

Abyste dokázali opravdu kvalitně poskytnout první pomoc, musíme znát i její rozdělení. To vám pomůže pochopit priority i postup u konkrétní situace. Pokud neprovedete technickou první pomoc a nezajistíte bezpečnost v místě nehody, ohrožujete sebe i postiženého. Zraněný či mrtvý nikomu nepomůžu…

Rozdělení první pomoci

 • technická - odstranění příčiny, která poškození vyvolala (např. při popáleninách uhašení ohně a sundání šperků…) - vytváří předpoklady pro zdravotnickou první pomoc
 • zdravotnická - první pomoc provedená převážně laiky - ze zákona povinen poskytnout každý, součástí je přivolání sanitky, v lehkých případech vlastní transport raněného
 • odborná zdravotnická - poskytuje rychlá záchranná služba - využívá aplikace léků, používá diagnostických a léčebných přístrojů (EKG, defibrilátor, intubace…)

Příklady zabezpečení místa nehody (technická první pomoc)

 • uhašení ohně, větrání, vynesení ze zamořeného území
 • vytažení z vody
 • umístění výstražného trojúhelníku, vytažení klíčků ze zapalování, vyproštění z automobilu

Odpovědnost záchrance

 • za posouzení situace, aniž by vystavoval v nebezpečí vlastní život
 • za určení a stanovení diagnózy a za poskytnutí odpovídajícího ošetření
 • za zajištění následné odborné zdravotnické PP
 • místo nehody neopouštíte, dokud nejste ujištěni, že vás není potřeba

Přivolání rychlé záchranné pomoci (RZP)

 • nevolejte dříve, dokud nevíte, kde jste, co se stalo, a kolik je zraněných, protože tím nejen prodlužujete příjezd sanitky, ale oddalujete poskytnutí první pomoci a v případě tepenného krvácení může jít o chybu se smrtelnými následky
 • telefonní čísla – 155 (záchranka) / 112 (integrovaný záchranný systém) / 1210 (horská služba) - nikdy nezavěšujte dříve než operátorka!
 • obsah telefonátu:
  • místo nehody (co nejpřesněji, např. číslo železničního přejezdu, lampy atd.….)
  • charakter nehody, čas (víme-li jej)
  • počet postižených, charakter a závažnost poranění
  • věk (přibližný) a pohlaví postižených
  • jméno, zpětné spojení na volajícího

Rada

Orientace v terénu a přesné určení místa, kde se nacházíte, může být v neznámých místech problém. Pomoci Vám ve městech mohou číslované sloupy veřejného osvětlení, číslovány jsou železniční přejezdy, na dálnicích hlásíme označené kilometry a nahlásit samozřejmě můžete i GPS souřadnice.

První pomoc První pomoc

Pamatuj!
První pomoc se poskytuje vždy!

Laik nesmí nikdy neposkytnout nebo ukončit poskytování první pomoci (natož diagnostikovat smrt)!
Výjimka: zjevné známky smrti (posmrtné skvrny, zjevný rozklad těla) nebo zranění neslučitelná se životem (oddělená hlava od těla, apod.)

2. VYŠETŘENÍ

Vyšetření je pro první pomoc nepostradatelné. Pokud najdete člověka v bezvědomí, je to jediný způsob, jak najít zranění schovaná pod oděvem či zdroj krvácení a případně vyloučit další zranění. Je-li pacient při vědomí, můžete se nejdříve zaměřit při vyšetřování na ty oblasti, které nejvíce bolí a urychlit tak stanovení diagnózy a ošetření. Pamatujte vždy na ochranu zachránce: gumové rukavice, resuscitační rouška…

Způsoby vyšetřování

 • pohledem - barva postiženého, výraz, poloha, chování, zakrvácený oděv (pátráte po místě krvácení), dýchací pohyby, vidíte mechanizmus úrazu
 • poslechem - dýchání (šelesty, syčení, sípání….), komunikace s postiženým (subjektivní potíže, okolnosti úrazu, orientovanost postiženého…)
 • pohmatem - zlomeniny dlouhých kostí, teplota kůže, detekce dýchacích pohybů, nepřirozená hybnost - vždy je nutné vyloučit skrytá zranění pod oděvem (krvácení, otevřené zlomeniny, pronikající poranění…)

Obecný postup při poskytování první pomoci

 • zastavujte krvácení – v případě velké časové ztráty VŽDY jako první - u velkých tepen stačí 60-90s na vykrvácení
 • posoudíte stav základních životních funkcí - VĚDOMÍ, DECH - tep měříte vždy na krkavici a pouze v případě, že máte podezření na rozvoj šokového stavu
 • v případě zástavy dechu resuscitujte
 • zajistěte průchodnost dýchacích cest v případě bezvědomí
 • vyšetřete oblasti, kde postižený udává bolest
 • celkové vyšetření postiženého - v pořadí hlava, klíční kosti, hrudník, břicho, pánev, nohy, ruce

První pomoc První pomoc

Přetočení pacienta z břicha na záda

Kdy se používá: je-li pacient v bezvědomí zhroucen na podložce

Proč se používá:

 • pro diagnostiku základních životních funkcí
 • poloha na zádech na pevné podložce je základem správně prováděné resuscitace
 • z polohy na zádech lze pacienta správně vyšetřit a stanovit správný postup při poskytování první pomoci

Jak se provádí:

 • Zkontrolujte terén, zjistěte, na kterou stranu má postižený obrácený obličej. Je-li to možné, neotáčíte hlavu postiženému, budete jej šetrně převracet ze strany, na které má obličej, směrem od sebe.
 • Narovnejte postiženému nohy, vzpažte mu ruku, protilehlou k jeho obličeji a pomocí páky v oblasti stehen otočte pacienta na záda.
 • Pacient by měl být nyní přetočen na záda a připraven k dalšímu ošetření.

První pomoc První pomoc První pomoc

Mýtus...

S pacientem v bezvědomí nesmíme hýbat, protože by mohl mít zlomenou páteř!

...důsledek v praxi:

Zraněný se může v bezvědomí zadusit zapadlým jazykem nebo vdechnutím zvratků či krve (riziko zadušení zvraty hrozí až v 85% bezvědomí). U toho, kdo je zhroucený na podložce nejste schopni diagnostikovat dýchání a tím včasně zahájit resuscitaci. Pokud je zranění skryté pod oděvem, může postižený vykrvácet. Nevyšetřený pacient = mrtvý pacient.

Bezvědomí, krvácení či náhlá zástava dechu či oběhu je vždy závažnější, než podezření na zlomenou páteř.Zdraví jako vášeň na Facebooku