Mikrovlnky jsou bezpečné, strach není na místě

Mikrovlnky jsou bezpečné, strach není na místě

V posledních letech se rozšířil názor, že používání mikrovlnné trouby může být zdraví škodlivé. Ať už jde o záření kolem přístroje nebo údajnou změnu struktury potravin, v obou případech se jedná o poplašné zprávy. Elektromagnetické záření, tedy fotony, jsou bezpečně uzavřené uvnitř přístroje a rozhodně nemohou měnit buněčné skupenství potravin.

Největší paniku vyvolávají zprávy o tom, že záření v mikrovlnné troubě je podobné tomu rentgenovému a že po konzumaci potravin z mikrovlnek se v lidském těle usazují látky, které se hromadí a negativně na něj působí. To je ale nemožné, jelikož mikrovlnky nejsou schopné ionizujícího záření.

Co je ionizující záření

Ionizující záření je souhrnné označení pro záření, jehož kvanta mají energii postačující k tomu, aby přímo či nepřímo odtrhovaly (tj. ionizovaly) podél své dráhy elektrony z elektronového obalu atomů. Působení ionizujícího záření poškozuje organickou tkáň a může způsobit mutace, rakovinu, nemoc z ozáření i smrt.

Z fyzikálního hlediska je tedy vyloučené, aby se měnila struktura potravin. „Mikrovlnky mají tak malou energii, že nedokážou změnit molekuly, na rozdíl od ionizujícího záření. Dokážou jídlo jen zahřát. Nic víc,“ řekl pro deník Právo RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., ze Státního zdravotního ústavu.

Poplašné zprávy se šířily nejenom u nás, ale po celém světě. Světová zdravotnická organizace WHO se proto rozhodla vydat uklidňující prohlášení.

Výňatek z oficiálního prohlášení WHO

„K rozptýlení některých mylných představ je důležité vzít na vědomí, že jídlo připravené v mikrovlnné troubě se nestává ‚radioaktivním‘. V prostoru trouby ani v jídle připraveném v mikrovlnné troubě nezůstává ani žádná mikrovlnná energie, jakmile se trouba vypne. V tomto případě se mikrovlny chovají jako světlo: Jakmile se proud do žárovky přeruší, žádné světlo kolem ní nezůstane.“

WHO se zmiňuje i o strachu z výskytu mikrovln, které trouba používá. Ty mohou být v krajních případech pro lidské tělo nebezpečné (při dlouhodobém působení vysokého množství mikrovln může být poškozena měkká tkáň, např. oko). Tomu, aby tato varianta nastala, zabraňuje samotná konstrukce mikrovlnky, kterou nelze zapnout s otevřenými dvířky.

Právě dvířka však hypoteticky mohou znamenat nebezpečí. Aby mikrovlny neprocházely sklem, jsou dvířka opatřena kovovou mřížkou. Neznamená to, že by v bezprostřední blízkosti malé záření neprostupovalo, hodnoty však jsou bezpečně pod limity mezinárodních standardů. Pokud jsou ale dvířka poškozená, mikrovlnku určitě nepoužívejte a zaneste ji do odborného servisu.

Hojně diskutovaným tématem je také míra ztráty živin a vitaminů z potravin u mikrovlnných trub ve srovnání s dalšími způsoby vaření. Americký vědec Chuli Zeng provedl průzkum vaření tří potravin třemi různými způsoby a porovnal ztráty vitaminu C. Studii potom publikovalo prestižní britské nakladatelství Emerald Publishing.

Úbytek vitaminu C při vaření (v %)

  V páře Ve vodě V mikrovlnce
Brokolice 14,3 54,6 28,1
Špenát 11,1 50,5 25,5
Hlávkový salát 8,6 40,4 21,2

Výsledky přehledně ukazují, že po pětiminutovém vaření uniklo nejmenší množství vitaminu při přípravě v páře. Překvapivý je však výrazně nižší úbytek vitaminu v mikrovlnce oproti tradičnímu vaření ve vodě.

Nevýhod mají mikrovlnky dost

Neznamená to ale, že by mikrovlnky neměly žádné „mouchy“. Tou největší je nerovnoměrný ohřev. Ani otáčivý talíř vám proto stoprocentně nezaručí, že se zničí veškeré bakterie salmonelózy, k jejichž destrukci je potřeba minimálně 70 °C.

Nevhodná je mikrovlnka také k ohřevu výživy pro kojence. Zatímco sklo mikrovlny neohřívají, obsah ano; může se proto na první dotek zdát, že výživa je ještě chladná, zatímco uvnitř bude vařící. Ze stejného důvodu je problematické vaření vajec. Pokud k němu mikrovlnku hodláte použít, nejdříve vajíčka rozklepněte, zbavte skořápky a propíchněte žloutek.

Vyhněte se ohřívání či vaření v plastových nádobách, a když, tak použijte jen plastové nádoby s označením Microwave Safe. Výrobci sami doporučují používat raději výrobky ze skla či keramiky.

Nepoužívejte mikrovlnku na rozmrazování. Protože mikrovlny rozehřívají jen vodu, jedná se o velmi neefektivní způsob na změnu skupenství. A ze stejného důvodu nepočítejte, že dokážete v mikrovlnce vytvořit u kuřete hnědou, křupavou krustu. Tzv. Maillardova reakce vzniká při teplotě 140 až 165 °C. A mikrovlnka se právě kvůli vodě na víc než 100 °C nedostane.

Přečtěte si také

Maso je důležitou součástí dětského jídelníčku. Střídejte všechny druhy

Maso je důležitou součástí dětského jídelníčku. Střídejte všechny druhy

Maso je nenahraditelným zdrojem živin nezbytných pro správný růst a vývoj, a proto by mělo mít v jídelníčku dětí své pevné místo. Kromě oblíbeného drůbežího neopomíjejte takzvané „červené“ maso ani ryby.

Veďte děti k pohybu odmalička. Hrajte si a jděte jim příkladem

Veďte děti k pohybu odmalička. Hrajte si a jděte jim příkladem

Děti si utvářejí vztah k pohybu již od nejútlejšího věku. Kdy a jak s nimi začít? Jděte jim příkladem a ukažte jim, že pohyb a později i sport je součástí zdravého životního stylu. Ovšem nezapomínejte ani na to, že pohybové aktivity by měly děti bavit a měly by jim přinášet radost.