Bolavá záda v kanceláři? Osvojte si zásady zdravého sezení

Bolavá záda v kanceláři? Osvojte si zásady zdravého sezení

Velké procento lidí stráví mnoho času ve strnulé pozici u počítače. Často to bývá i deset hodin denně. Pokud si navíc osvojí nesprávné držení těla a nedělají si pravidelné přestávky na protáhnutí, vyslouží si chronické bolesti zad.

Vadné držení těla ani nedostatek pohybu během dne nelze dohnat dvakrát týdně v posilovně. Dřina ve fitness centrech mnohdy dokonce spíše uškodí. Prospívá mu naopak přirozený pohyb, jehož cílem není izolovat jednotlivé svaly, ale respektovat tělo a přírodní zákony. Při cvičení přirozeným způsobem nemusíte vynakládat tolik energie. Postupně zjistíte, že to není práce, ale spíš hra. O co se jedná? Namísto umělých cviků z posiloven zařaďte do běžného dne co nejvíce praktických a přirozených pohybů. Běhejte do schodů, choďte pěšky, šplhejte, balancujte na obrubníku, skákejte. To všechno jsou pohyby založené na principech přirozených dětských pohybů (vývojové kineziologie), které fungují výborně i u dospělých. 

TIP I: I když pracujete v kanceláři, můžete zapojit přirozený pohyb. Inspirujte se tím, v jakých pozicích sedávají příslušníci přirozených národů nebo malé děti. Sedí v hlubokém dřepu, ve kterém jsou kolena ohnutá tak, že zadní část stehen se dotýká lýtek, paty zůstávají na podlaze a páteř je narovnána v neutrální poloze. Pokud je to možné, využívejte tuto polohu k odpočinku.

TIP II: Najděte si ve vašem okolí strom s větvemi nebo si v místnosti nainstalujte mezi zárubně dveří posilovací tyč a pravidelně se „věšte“.

Protáhněte se během dne

  • Šíje a krční páteř: Chodidla položte na zem, narovnejte záda. Levou ruku si položte na pravé ucho a s výdechem pomalu táhněte hlavu na levou stranu. Bradu přitahujte šikmo k rameni. Prostřídejte obě strany.
  • Horní část páteře: Vsedě si natočte židli čelem ke zdi tak, aby se vaše kolena dotýkala zdi. Ruce zdvihněte nad hlavu, předloktí položte přes sebe a opřete je o stěnu. S výdechem jemně protlačujte ramena směrem ke zdi. Ucítíte jemný tah na horní část páteře, hlavně mezi lopatkami. Hrudní páteří několikrát pomalu zapružte směrem dopředu.
  • Střední část zad: Zůstaňte sedět na židli, vytočte trup a přitáhněte se rukama za opěradlo nebo područku židle na protilehlé straně. V této pozici chvíli vydržte a protáhněte si svaly podél páteře ve střední části zad. Snažte se je prodýchat. Strany vystřídejte.
  • Kyčle: Vsedě na židli položte kotník levé nohy na stehno pravé. Koleno levé nohy nechte volně viset dolů k zemi a nakloňte se k pravému stehnu tak, abyste cítili protažení v oblasti levé kyčle. Nohy vystřídejte.
  • Nohy: Posuňte se na přední okraj židle. Nohy natáhněte před sebe, kolena nechte propnutá. S výdechem přejděte do předklonu a přitáhněte břicho ke stehnům. Protáhnete tím nejen zadní strany nohou, ale uvolníte také bederní i krčí páteř.

Přečtěte si také

Maso je důležitou součástí dětského jídelníčku. Střídejte všechny druhy

Maso je důležitou součástí dětského jídelníčku. Střídejte všechny druhy

Maso je nenahraditelným zdrojem živin nezbytných pro správný růst a vývoj, a proto by mělo mít v jídelníčku dětí své pevné místo. Kromě oblíbeného drůbežího neopomíjejte takzvané „červené“ maso ani ryby.

Veďte děti k pohybu odmalička. Hrajte si a jděte jim příkladem

Veďte děti k pohybu odmalička. Hrajte si a jděte jim příkladem

Děti si utvářejí vztah k pohybu již od nejútlejšího věku. Kdy a jak s nimi začít? Jděte jim příkladem a ukažte jim, že pohyb a později i sport je součástí zdravého životního stylu. Ovšem nezapomínejte ani na to, že pohybové aktivity by měly děti bavit a měly by jim přinášet radost.