Přejít k hlavnímu obsahu
Stomatologická péče
22. 11. 2023
Prevence

Stomatologická péče

Nemusíme si připomínat, že stomatologická péče neznamená jen ošetření zubního kazu. Orientujete se v tom, které zákroky a úkony jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění?

Stomatologická péče zahrnuje mnoho samostatných a následných zákroků, opatření a dlouhodobé péče. Ostatně jako zdravotní péče o jakoukoli část těla. I v tomto případě samozřejmě do péče započítáváme prevenci. O úkonech, na které má v rámci prevence pacient ze zákona nárok, jsme psali v článku o preventivních prohlídkách. Můžete si připomenout, jaký je rozdíl mezi preventivní a pravidelnou (druhou) prohlídkou. Podívejme se dál, alespoň stručně, na rozsáhlé téma, jakým stomatologická péče bezesporu je.

Jaké stomatologické výplně jsou hrazené

U hrazených výplní se zohledňuje nejen věk pacienta, ale i to, o jaké zuby se jedná.
Děti do 15 let, těhotné a kojící ženy mají z veřejného zdravotního pojištění hrazeny tyto úkony:

  • Výplně dočasných i stálých zubů celého chrupu skloionomerním cementem bílé barvy a v rozsahu řezáků a špičáků samopolymerujícím kompozitem. Děti do 15 let mohou mít i fotokompozitní výplň u stálých zubů, opět v rozsahu řezáků a špičáků.

Ostatní pojištěnci mají hrazené zubní výplně takto:

  • Výplň z dózovaného amalgámu (od roku 2019 je možné používat amalgám jen v kapslové formě) v rozsahu celého chrupu. 
  • Samopolymerující kompozit v rozsahu řezáků a špičáků.
  • Do 18 let v rozsahu řezáků a špičáků i fotokompozitní výplň.

Dentální hygiena

Pokud jde o dentální hygienu, hodí se připomenout si jeden z úkonů, který vám lékař může provést bezplatně v rámci preventivní prohlídky. Jedná se o odstranění zubního kamene, na které máte nárok jednou ročně.
Kompletní ošetření zubními hygienisty, které také zahrnuje odstranění zubního kamene, si ale hradí pacient sám.
Jako klient ZP MV ČR však můžete využít příspěvek z Fondu prevence na nácvik dentální hygieny.

Je ještě mnoho dalších úkonů, které jsou v rámci stomatologické péče hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Na stránkách ZP MV ČR máte vše přehledně popsané a dozvíte se, na co máte nárok například v oblasti ortodontických výkonů či zubních náhrad.

Článek pochopitelně neumožňuje ponořit se do hloubky celé, tak rozsáhlé problematiky. Pro všechny, kdo se chtějí dozvědět víc, je na stránkách ZP MV ČR ke stažení brožura České stomatologické komory Stomatologické výkony pro rok 2023.

Stomatologické výkony

Pro získání komplexního pohledu je třeba uvést, že mnozí stomatologové pracují soukromě a nenabízí hrazené výkony. Nemají totiž povinnost uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Tím jsou limitovány možnosti zdravotní pojišťovny při snaze řešit problematiku nedostupnosti stomatologické péče. Situaci nenapomáhá ani skutečnost, že stomatologové nemusí hlásit zdravotní pojišťovně volné kapacity. Zároveň je zde znatelný dopad zkrácených ordinačních hodin mnohých stomatologů. Problematika nedostupnosti zdravotní péče je oblastí, kterou zdravotní pojišťovny řeší neustále.


Autor: Pavel Vejvoda, šéfredaktor portálu Zdraví jako vášeň, za přispění ZP MV ČR

Aktuálně