Přejít k hlavnímu obsahu
Kdy na preventivní prohlídku?
24. 8. 2023
Na zdraví se musí chytře

Kdy na preventivní prohlídku?

Preventivní prohlídky jsou tím nejméně bolestivým, ale velmi účinným způsobem, jak pečovat o své zdraví. Máte přehled, na jaké prohlídky a jak často máte nárok?

Preventivní prohlídky jsou spolu se zdravým životním stylem jedním ze základních pilířů zdravotní prevence. Připomeňme si ty, které jsou plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tyto prohlídky provádí registrující lékaři, mezi které patří praktický lékař, gynekolog a stomatolog.

  • Praktický lékař – preventivní prohlídku pro děti a dorost provádí 1× za dva roky u dětí od 3 let. Děti do 3 let mají nastavené častější intervaly. Dospělí od 18 let k praktickému lékaři pak docházejí na prevenci 1× za dva roky. 
  • Gynekolog – preventivní prohlídka je nastavena u žen od 15 let, a to 1× za rok.
  • Stomatolog – preventivní prohlídka probíhá 1× za rok do 1 roku věku dítěte, 2× za rok do 18 let, 1× za rok od 18 let, těhotné ženy mají nárok na dvě prohlídky během těhotenství.

V souvislosti s návštěvou stomatologa je pro pacienty užitečná znalost termínu tzv. „druhá nebo pravidelná prohlídka“. U něj máte totiž nárok na 1 PREVENTIVNÍ prohlídku a na 1 PRAVIDELNOU (či druhou) prohlídku. V čem je rozdíl?

PREVENTIVNÍ prohlídka znamená zjišťování anamnézy, onkologickou prevenci, stanovení individuálního léčebného postupu, nácvik ústní a interdentální hygieny nebo profylaktické odstranění zubního kamene.
PRAVIDELNÁ (DRUHÁ) prohlídka zahrnuje toliko orientační vyšetření chrupu, kontrolu ústní a interdentální hygieny a motivaci pojištěnce. Tato prohlídka musí být indikována, tedy provádí se, pokud to zdravotní stav pojištěnce vyžaduje. Není možné ji vykázat, pokud se registrovaný pojištěnec dostaví a v této návštěvě není provedena prohlídka, ale jsou prováděny jiné výkony.

Screeningové programy

Preventivními prohlídkami „hlídání“ našeho zdraví však nekončí. Na prohlídky navazují tzv. screeningové programy, které mají odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají ještě žádné příznaky či potíže. V České republice probíhají screeningové programy, které jsou také plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o následující programy:

screening karcinomu prsu (mamograf)
screening karcinomu děložního hrdla (cytologie a HPV test)
screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (test na okultní krvácení do stolice nebo screeningová kolonoskopie)
screening karcinomu plic – zatím pilotní program

Na stránkách ZP MV ČR najdete podrobnější informace o screeningových programech. Hodit se vám bude i přehledná tabulka, kde uvidíte na jednom místě vše důležité. Použijte ji jako pomůcku při plánování skutečně důležitých preventivních prohlídek. Nečekejte na příznaky, prohlídky mohou odhalit skryté nebo začínající problémy, a díky tomu může být včasná léčba účinnější.
 

Aktuálně