Přejít k hlavnímu obsahu
Přispíváme na edukační pobyty pro chronicky nemocné
26. 4. 2024
Prevence

Přispíváme na edukační pobyty pro chronicky nemocné

Vaše pojišťovna 211 myslí i na chronicky nemocné klienty, kterým přispívá na pobyty se zdravotním a edukačním programem. Věděli jste o nich?

Edukační a rekondiční pobyty jsou velmi přínosné, a to nejen z hlediska získání nových informací, ale také potřebné podpory a sdílení zkušeností s druhými. Cílem programu je dlouhodobé zlepšení života klientů, kteří trpí například diabetem, obezitou, artritidou, roztroušenou sklerózou či autismem. 

Příspěvek až 2 000 Kč vám Dvěstějedenáctka nabízí na tyto kurzy a pobyty:

Edukační kurz či pobyt je určený ke zlepšení zdravotního stavu lidí trpících obezitou. Cílem je nejen zhubnutí, ale také motivace pro udržení zdravé hmotnosti a změny životního stylu.  

Pojištěnci s revmatoidní artritidou mohou zažádat o příspěvek na rekondiční pobyty, které jsou organizované ve spolupráci s odbornými společnostmi, klinickými pracovišti nebo nadacemi.

Světový den porozumění autismu, který každoročně připadá na 2. duben, byl poprvé vyhlášen Valným shromážděním OSN v roce 2008. Jeho cílem je zdůraznit potřebu pomoci vedoucí ke zlepšení kvality života lidí s autismem, aby mohli žít plnohodnotný a smysluplný život a nebyli vyloučeni ze společnosti. ZP 211 přispívá těmto klientům až 2 000 Kč ročně na edukační pobyty, které jsou organizované ve spolupráci s odbornými společnostmi, klinickými pracovišti nebo neziskovými organizacemi.

O příspěvek mohou zažádat také pojištěnci trpící roztroušenou sklerózou. Vztahuje se na edukačně-rekondiční pobyty, které jsou organizované ve spolupráci s odbornými společnostmi, klinickými pracovišti nebo nadacemi.

Přispíváme rovněž klientům s diabetem I. či II. typu, a to na edukační pobyty organizované pacientskými organizacemi, jako např. Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí a Aliance pacientů s diabetem ČR, s odborným edukačním programem realizovaným ve spolupráci s diabetology klinických pracovišť nebo diabetologických ambulancí.

vykřičníkVíte, že 14. dubna si každoročně připomínáme Světový den monitoringu diabetu? Ten upozorňuje na důležitost provádění tzv. selfmonitoringu – každý diabetik by měl pravidelně kontrolovat nejen svou hladinu glukózy v krvi, bílkovin a ketonů v moči, ale také stav pokožky nohou a zrakové ostrosti, svou hmotnost a hodnotu krevního tlaku.

Podmínky pro poskytnutí příspěvku 

  • Doba trvání edukačního pobytu musí být alespoň 3 dny (2 noci).
  • Žádost se podává do tří měsíců od úhrady daného pobytu nebo ukončení pobytu. 
  • K žádosti je třeba přiložit potvrzení o absolvování zdravotního programu.
  • Žádost se podává pomocí E-komunikace (postup naleznete zde) nebo osobně na pobočce. 
  • Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence. 

Benefity edukačních pobytů pro chronicky nemocné

  • Získání nových dovedností a znalostí o dané nemoci: Lepší zvládání symptomatických projevů, lepší porozumění svému stavu a péče o sebe.
  • Zvýšení sebeúcty a sebevědomí: Chronicky nemocní lidé často čelí emocionálním a psychologickým výzvám spojeným se svým stavem. Účast na edukačních pobytech může pomoci posílit jejich sebeúctu a sebevědomí tím, že se naučí lépe porozumět své nemoci a zvládat ji.
  • Podpora sociální interakce: Setkání s ostatními lidmi, kteří procházejí podobnými zkušenostmi, může být pro nemocné velmi povzbuzující, vede k pocitu sdílení a porozumění, k emocionální podpoře a vytváření nových přátelství.
  • Podpora pro rodinné příslušníky: Účast na edukačním pobytu může zlepšit i povědomí rodinných příslušníků o nemoci a jejích dopadech. To může vést ke zvýšené podpoře a porozumění ze strany blízkých.
  • Zlepšení dodržování léčby: Lépe informovaní pacienti mají tendenci lépe dodržovat svou léčbu a doporučení lékařů. 

Autor: Petra Škeříková, redaktorka portálu Zdraví jako vášeň

Aktuálně