Přejít k hlavnímu obsahu
ZPMV
1. 10. 2018
Soutěže

Pravidla Soutěže ZDRAVÝ POHYB MOJE VÝHRA

Máme 9 měsíčních kol. Každý měsíc se zaměříme na jednu aktivitu, která bude prezentována na sociálních sítích ZP MV ČR. Měsíční aktivitu bude třeba splnit dle zadání na sociálních sítích ZP MV ČR (viz bod 5. Seznam aktivit), nebo jako 211 km libovolného pohybu.

1. Typy měsíčních aktivit

A.    Měsíční aktivita bude prezentována na facebookové stránce ZP MV ČR https://www.facebook.com/pojistovnazpmvcr/ (viz. bod 5. Seznam aktivit)
B.    211 km libovolného pohybu

2. Způsoby hry

a)    Na sociálních sítích
b)    Bez sociálních sítí (nelze hrát o hlavní výhru ani o 2. a 3. výhru)

3. Způsoby registrace

Účastník se registruje na webové stránce www.zdravypohybmojevyhra.cz podle zvoleného způsobu hry (a, nebo b) do formulářů:
a)    Mám sociální sítě
b)    Nemám sociální sítě

Do formuláře (a) se každý účastník registruje pouze jednou a následně soutěží v měsíčních kolech (popř. měsíčním kole) na svém profilu na Facebooku nebo Instagramu. Účast v měsíčním kole je stvrzována přidáním příspěvku s hashtagem daného měsíce.

Do formuláře (b) se účastník registruje jednorázově a soutěží pouze v aktuálním měsíčním kole. Tento účastník se může opětovně zaregistrovat v dalším měsíci do nového měsíčního kola.

4. Typy hry

  • a)    Hra o hlavní výhru

Možnost vyhrát hlavní výhru je určena jen pojištěncům ZP MV ČR nebo těm, kdo se stanou pojištěnci v průběhu celé hry nebo do 31. 3. 2022 zažádají o přestup k ZP MV ČR. Celá hra trvá 9 měsíců.

Podmínkou výhry je splnění alespoň 5 měsíčních aktivit (A), nebo 211 km libovolného pohybu (B).

Další podmínkou je hra na sociálních sítích (a). Účastník veřejně publikuje na svém profilu na sociálních sítích s příslušnými hashtagy alespoň 5 měsíčních aktivit (A), nebo 211 km libovolného pohybu (B).

Výhra (slosováním; vyhrává ten, kdo splní podmínky): 
    Výhra pro muže (viz bod 10. Seznam výher)
    Výhra pro ženu (viz bod 10. Seznam výher)

  • b)    Hra o 2. a 3. výhru

Možnost vyhrát 2. a 3. výhru je určena jen pojištěncům ZP MV ČR nebo těm, kdo se stanou pojištěnci v průběhu celé hry nebo do 31. 3. 2022 zažádají o přestup k ZP MV ČR. Celá hra trvá 9 měsíců.

Podmínkou výhry je splnění alespoň 5 měsíčních aktivit (A), nebo 211 km libovolného pohybu (B).

Další podmínkou je hra na sociálních sítích (a). Účastník veřejně publikuje na svém profilu na sociálních sítích s příslušnými hashtagy alespoň 5 měsíčních aktivit (A), nebo 211 km libovolného pohybu (B).

Výhra (slosováním; vyhrává ten, kdo splní podmínky): 
    Výhra pro muže (viz bod 10. Seznam výher)
    Výhra pro ženu (viz bod 10. Seznam výher)

  • c)    Hra o měsíční výhru

Kdo se účastní měsíční výhry?

a)    Hry o měsíční výhru se automaticky zúčastní ti, kdo soutěží bez sociálních sítí (b). Účastní se pouze v měsíci, ve kterém se zaregistrovali. Mohou se registrovat opětovně v dalších měsících, ale musí tak učinit v každém měsíci.
Účastník zaškrtne v registračním formuláři svůj souhlas, že splnil danou aktivitu. Účastník může být požádán o fotografii z dané aktivity. 

b)    Hry o měsíční výhru se účastní i ti, kdo soutěží na sociálních sítích (a). Účastník musí mít u veřejného příspěvku publikován hashtag soutěže a hashtag daného měsíce.

Výhra (slosováním; vyhrává ten, kdo splní podmínky): 
    Výhra pro muže (viz bod 10. Seznam výher)
    Výhra pro ženu (viz bod 10. Seznam výher)

5. Seznam měsíčních aktivit (hashtagy)

Září – jízda na kole = #zpmvkolo
Říjen – běh = #zpmvbeh
Listopad – jóga/cvičení/posilování = #zpmvcviceni 
Prosinec – brusle = #zpmvbrusle
Leden – sjezdové lyžování / snowboarding = #zpmvlyze; #zpmvsnowboard
Únor – běžky = #zpmvbezky
Březen – chůze = #zpmvchuze
Duben – in-line bruslení = #zpmvinline
Květen – volná disciplína = #zpmvvolna

6. Hlavní hashtag soutěže

#zdravypohybmojevyhra

7. 211 km libovolného pohybu (hashtag)

#zpmv211km

8. Splnění podmínek pro výhru

Liší se podle způsobu hry:

a)    Na vlastním profilu na sociálních sítích účastník soutěže veřejně publikuje příspěvek dle zadání na sociálních sítích ZP MV ČR s hashtagem soutěže a hashtagem měsíční aktivity. Příklad #zdravypohybmojevyhra a #zpmvbeh, nebo #zdravypohybmojevyhra a #zpmv211km

b)    Účastník soutěže se zaregistruje do měsíční soutěže v příslušném měsíci na webu www.zdravypohybmojevyhra.cz a zaškrtne v registračním formuláři svůj souhlas, že splnil danou aktivitu. (Účastník může být požádán o fotografii z dané aktivity.)

9. Vyhodnocení

  • a)    Hra o hlavní výhru (1., 2. a 3. cenu)

    Do slosování o hlavní výhru/y jsou zařazeni všichni registrovaní soutěžící. Výherci se mohou stát pouze ti, kteří splní podmínky soutěže (splní alespoň 5 měsíčních aktivit (A) nebo 211 km libovolného pohybu (B) a veřejně publikují příspěvky na svém profilu na sociálních sítích s příslušnými hashtagy) a zároveň budou k 31. 5. 2022 pojištěnci ZP MV ČR nebo do 31. 3. 2022 zažádají o přestup k ZP MV ČR.
    Slosování proběhne nejpozději do 5 dnů od skončení celého projektu a do stejné doby předá poskytovatel objednateli seznam výherců ke zveřejnění jmen na sociálních sítích a na webu.
    Vylosován bude jeden hlavní výherce (muž) a jedna hlavní výherkyně (žena), jeden výherce druhého místa (muž) a jedna výherkyně druhého místa (žena), stejně jako i jeden výherce třetího místa (muž) a jedna výherkyně třetího místa (žena).
    Poskytovatel si (po vyžádání čísla EHICu) na webu objednatele ověří, zda je výherce pojištěncem ZP MV ČR . 
    Poskytovatel si ošetří vše potřebné z hlediska Nařízení k získání korespondenčních údajů a zaslání výher.
    Poskytovatel zajistí zaslání všech cen výhercům dle pravidel soutěže.
    V případě vylosování nezletilého výherce si poskytovatel může vyžádat souhlas zákonného zástupce.

  • b)    Hra o měsíční výhru

    Do slosování o měsíční výhru/y jsou zařazeni všichni soutěžící, kteří se registrují do hlavní soutěže a splní v daném měsíci podmínky soutěže (splní měsíční aktivitu (A) nebo 211 km libovolného pohybu (B) a veřejně publikují příspěvek na svém profilu na sociálních sítích s příslušnými hashtagy).
    Do slosování o měsíční výhru/y jsou zařazeni i ti soutěžící, kteří se zaregistrují do měsíční soutěže v příslušném měsíci a zaškrtnou v registračním formuláři svůj souhlas, že splnili danou aktivitu. (Účastník může být požádán o fotografii z dané aktivity.)
    Slosování proběhne nejpozději do 5 dnů od skončení měsíční soutěže a do stejné doby předá poskytovatel objednateli seznam výherců ke zveřejnění jmen na sociálních sítích a na webu.
    Vylosován bude jeden výherce daného soutěžního kola (muž) a jedna výherkyně daného soutěžního kola (žena).
    Poskytovatel si ošetří vše potřebné z hlediska Nařízení k získání korespondenčních údajů a zaslání výher.
    Poskytovatel zajistí zaslání všech cen výhercům dle pravidel soutěže.
    V případě vylosování nezletilého výherce si poskytovatel může vyžádat souhlas zákonného zástupce.

10. Seznam výher

HLAVNÍ VÝHRA (1. MÍSTO)

Muž: Elektrokolo pánské Author Eleve 29*
Žena: Elektrokolo dámské Author Eleve 29 ASL*

2. MÍSTO

Muž: Garmin sporttester pánské 45 mm Fenix 6*
Žena: Garmin sporttester dámské 42 mm Fenix 6*

3. MÍSTO

Muž: Garmin chytrá váha Index™ S2 Smart Scale černá + set sportovních domácích pomůcek (TRX, kettlebell)*
Žena: Garmin chytrá váha Index™ S2 Smart Scale bílá + set sportovních domácích pomůcek žena (TRX, bosu)*

MĚSÍČNÍ VÝHRY


Září             Muž: Cyklistická helma, rukavice, brýle a batoh
                    Žena: Cyklistická helma, rukavice, brýle a batoh
Říjen           Muž: Běžecké boty pánské
                    Žena: Běžecké boty dámské
Listopad    Muž: Nordic walking hole
                    Žena: Nordic walking hole
Prosinec    Muž: Brusle na led pánské
                    Žena: Brusle na led dámské
Leden         Muž: Skipas do horského areálu pro dospělého na dva dny
                    Žena: Skipas do horského areálu pro dospělého na dva dny
Únor           Muž: Sportovní náramek (NFC) pánský
                    Žena: Sportovní náramek (NFC) dámský
Březen       Muž: Podložka na cvičení + sportovní výbava kettlebell
                    Žena: Podložka na cvičení jogamatka + sportovní výbava
Duben        Muž: In-line brusle pánské
                    Žena: In-line brusle dámské
Květen       Muž: Sportovní taška 
                    Žena: Sportovní taška


* V případě nedostupnosti konkrétního modelu výhry může být nahrazen za aktuálně dostupný model ve stejné nebo vyšší ceně.
 

Aktuálně