Snazší život s těhotenskou cukrovkou

Snazší život s těhotenskou cukrovkou

Telemedicína, dálkový přenos lékařských informací pomocí technologií, je rychle se rozvíjející obor, který usnadňuje práci lékařům a především zjednodušuje život pacientům. Jednou z diagnóz, kterou lze sledovat díky propojení chytrých zařízení, je těhotenská cukrovka. Služba InspectLife gestační diabetes umožňuje on-line monitoring a léčbu cukrovky z pohodlí domova.

Jak to přesně funguje?

 • Nastávající maminka využívá svůj mobilní telefon, do kterého si nainstaluje aplikaci InspectLife.
 • Maminka si poté pravidelně měří hladinu glukózy v krvi dle individuálního schématu doporučeného diabetologem.
 • Data naměřená glukometrem se přitom automaticky odesílají prostřednictvím bluetooth do aplikace InspectLife, odkud jsou dále prostřednictvím mobilního internetu odeslána na zabezpečený server služby InspectLife.
 • Ke všem naměřeným hodnotám mají okamžitý přístup výhradně oprávnění uživatelé (pacientka, lékař a zdravotní sestra z dané diabetologické ambulance).
 • Diabetolog sleduje on-line naměřené hodnoty a v případě potřeby (např. opakovaných vysokých hodnot glykemie) navrhne nastávající mamince úpravu léčebného režimu.
   

Jaké jsou výhody InspectLife GDM?

 1. Nastávající maminka nemusí sama interpretovat výsledky testů a rozhodovat se, jak má postupovat. Lékař vidí výsledky měření; když jsou špatné, zasáhne.
 2. Odpadá nutnost častého cestování za diabetologem, což těhotné ženy velmi oceňují.
 3. Včasná reakce na změnu zdravotního stavu vede ke zlepšení těhotenské cukrovky, a tím pádem ke snížení počtu nutných ambulantních kontrol v ordinaci diabetologa.
 4. Aplikaci InspectLife podporují všechny běžné „chytré“ telefony s Android i iOS.V případě potřeby zapůjčí poskytovatel pacientce na dobu sledování chytrý mobilní telefon.
   

Gestační diabetes ohrožuje matku i dítě

Gestační diabetes je v dnešní době nejrozšířenějším typem cukrovky v těhotenství a počet pacientek každým rokem stoupá. Důsledkem těhotenské cukrovky je vysoká porodní váha novorozenců se všemi zdravotními problémy, které porod velkého dítěte přináší. Gestační diabetes ohrožuje i samotné dítě. Miminko může po porodu trpět problémy s dýcháním. Děti, jejichž matky měly těhotenskou cukrovkou, jsou pak v dalším životě náchylnější k obezitě a cukrovce II. typu. Gestační diabetes při dodržování léčebného režimu (udržování hladiny krevního cukru ve stanoveném rozmezí) po porodu obvykle odezní bez zdravotních komplikací pro maminku i pro dítě.

Telemedicína pro lepší lékařskou péči

První lékařské telemetrické programy byly vyvinuty v polovině 60. let 20. století v rámci programu NASA za účelem monitorování tělesných funkcí astronautů. Dnes zahrnuje tento obor mnoho oblastí, od monitoringu pacientů na dálku až po sdílení dat mezi více různými lékaři (např. praktický lékař a lékař specialista), mezi poskytovateli zdravotní péče, zdravotnickou záchrannou službou, pojišťovnami apod. Pomocí různých technologických a komunikačních prostředků lze poměrně snadno přenášet širokou škálu nejrůznějších obrazových, grafických, číselných a textových informací i videí. Díky tomu se mimo jiné snižují čekací doby a zkracují se doby nebo frekvence hospitalizace. V Česku jsou tímto způsobem již několik let sledováni pacienti s poruchami srdečního rytmu. Kromě chorob srdce a gestačního diabetu se telemedicína úspěšně uplatňuje v případě dalších diagnóz, jako jsou chronická obstrukční plicní nemoc, plicní arteriální hypertenze nebo stavy po transplantaci.

Přečtěte si také

Maso je důležitou součástí dětského jídelníčku. Střídejte všechny druhy

Maso je důležitou součástí dětského jídelníčku. Střídejte všechny druhy

Maso je nenahraditelným zdrojem živin nezbytných pro správný růst a vývoj, a proto by mělo mít v jídelníčku dětí své pevné místo. Kromě oblíbeného drůbežího neopomíjejte takzvané „červené“ maso ani ryby.

Veďte děti k pohybu odmalička. Hrajte si a jděte jim příkladem

Veďte děti k pohybu odmalička. Hrajte si a jděte jim příkladem

Děti si utvářejí vztah k pohybu již od nejútlejšího věku. Kdy a jak s nimi začít? Jděte jim příkladem a ukažte jim, že pohyb a později i sport je součástí zdravého životního stylu. Ovšem nezapomínejte ani na to, že pohybové aktivity by měly děti bavit a měly by jim přinášet radost.