Přejít k hlavnímu obsahu

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro účely zasílání obchodních sdělení

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne

 

Pro účely oslovení členů uzavřené webové stránky Zdravé rodičovství jsou zpracovány Vaše osobní údaje, za účelem zasílání výhodných nabídek produktů a služeb, včetně informování o marketingových akcích a soutěžích pořádaných Správcem.
Správcem Vašich osobních údajů je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7216 (dále též jen „Správce“ nebo „ZP MV ČR“), v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

  • •    Kdy jsou zpracovávány Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány v případě, kdy se náš klient přihlásí do uzavřeného webového prostředí Zdravé rodičovství.

  • •    Které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

Jméno, příjmení a emailová adresa.

  • •    Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Uvedené osobní údaje Správce zpracovává pro účely aktivace pojištěnců ZP MV ČR, určené především pro rodiče s malými dětmi, s trvalým pobytem na území České republiky, vedené pod názvem „Zdravé rodičovství“ (dále jen „aktivace“). 

  • •    Kde a jak dlouhou dobu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Osobní údaje budou shromážděny v elektronické podobě, a to pouze na serveru ZP MV ČR a budou zpřístupněny pouze osobám odpovědným za zajištění aktivace. 
Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání členství v dané aktivaci.

  • •    Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo na opravu, doplnění, výmaz, přenositelnost těchto údajů, jakož i na další práva stanovená kapitolou III GDPR. 
Vaše práva můžete uplatnit u Správce prostřednictvím e mailu gdpr@zpmvcr.cz nebo u jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 1994/22, PSČ 702 00, IČO: 258 84 646, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2504, prostřednictvím e mailu gdpr@zpmvcr.cz.
Požádáte-li ZP MV ČR o výmaz Vašich osobních údajů během trvání aktivace nebo si budete přát, aby Vaše údaje nebyly pro účely aktivace dále zpracovávány, má toto automaticky za následek zrušení Vaší účasti v této aktivaci bez náhrady.

  • •    Jak se přihlásit/odhlásit k/z odběru nabídek?

V profilové části stránky Zdravé rodičovství přejděte do sekce Odběr novinek, kde upravíte svou volbu. Souhlas může být odvolán i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. 

  • •    Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

  • •    Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?

Pokud se domníváte, že došlo k porušení GDPR, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz.

  • •    Závěrečná ustanovení

Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování. 
Další informace o zpracování osobních údajů ve ZP MV ČR jsou uvedeny v Informačním memorandu, které je uveřejněno na https://www.zpmvcr.cz/o-nas/gdpr/zpracovani-osobnich-udaju-v-zp-211/

Aktuálně