Přejít k hlavnímu obsahu

Podmínky zpracování osobních údajů za účelem členství na webové stránce Zdravé rodičovství

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne So, 04/01/2023 - 00:00

 

Pro účely napojení se na uzavřenou webovou stránku Zdravé rodičovství (www.zdravijakovasen.cz/zdrave-rodicovstvi), jsou v oprávněném zájmu zpracovávány Vaše osobní údaje, za účelem zasílání novinek a marketingového obsahu spojeného výhradně s obsahem stránky v podobě newsletteru.

Správcem Vašich osobních údajů je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO 47114304, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7216 (dále též jen „Správce“ nebo „ZP MV ČR“), v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

  • •    Kdy jsou zpracovávány Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány v případě, kdy se náš klient přihlásí do uzavřeného webového prostředí Zdravé rodičovství.

  • •    Které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

Jméno, příjmení a emailová adresa.

  • •    Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Uvedené osobní údaje Správce zpracovává pro účely aktivace pojištěnců ZP MV ČR, určené především pro matky s malými dětmi, s trvalým pobytem na území České republiky, vedené pod názvem „Zdravé rodičovství“ (dále jen „aktivace“). 

  • •    Kde a jak dlouhou dobu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Osobní údaje budou shromážděny v elektronické podobě, a to pouze na serveru ZP MV ČR a budou zpřístupněny pouze osobám odpovědným za zajištění aktivace. 
Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu trvání členství v dané aktivaci.

  • •    Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo na opravu, doplnění, výmaz, přenositelnost těchto údajů, jakož i na další práva stanovená kapitolou III GDPR. 
Vaše práva můžete uplatnit u Správce prostřednictvím e mailu gdpr@zpmvcr.cz nebo u jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 1994/22, PSČ 702 00, IČO: 258 84 646, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2504, prostřednictvím e mailu gdpr@zpmvcr.cz.

  • •    Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

  • •    Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?

Pokud se domníváte, že došlo k porušení GDPR, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz.

  • •    Závěrečná ustanovení

Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování. 
Detailní informace o zpracování osobních údajů fyzických osob za účelem tvorby členství v sekci Zdravé rodičovství jsou uveřejněny na: https://www.zdravijakovasen.cz/node/1117 
Další informace o zpracování osobních údajů ve ZP MV ČR jsou uvedeny v Informačním memorandu, které je uveřejněno na https://www.zpmvcr.cz/o-nas/gdpr/zpracovani-osobnich-udaju-v-zp-211/.
 

Aktuálně