Přejít k hlavnímu obsahu
Jak žít s alergií
14. 3. 2023
Pohled lékaře

Jak žít s alergií

V Evropě již téměř 40 % lidí trpí nějakou formou alergie. K razantnímu nárůstu v evropské populaci dochází nejen vlivem dědičnosti, ale i stresujícím životním stylem. Jak dostat alergii pod kontrolu?

Ohledně alergií bychom neměli podceňovat signály vlastního těla, imunity, která se při opakovaném kontaktu s alergeny rozzlobí a jejíž každá další reakce pak způsobuje větší a masivnější odezvu. I zde však medicína pokročila a v dnešní době nejenže můžeme s alergií celkem bez problémů žít, ale dokonce i časem tělo naučit alespoň do jisté míry alergeny tolerovat.

ALERGIE A DĚDIČNOST

Zatímco naši prarodiče a rodiče trpěli alergií pouze výjimečně a naprosto běžně se pohybovali na loukách v době největší koncentrace pylů, naše generace již v daleko větší míře dědí sklony k přehnané reakci našeho vlastního imunitního systému. Dědičnost není úplně stejná jako u nemocí navázaných na chromozomy, dá se však říct, že dědíme dispozice k alergickým reakcím. Pokud jsou oba naši rodiče alergici, pravděpodobnost, že některou z forem alergie budeme trpět i my, je až 70 %. U našich dětí pak bude platit stejné pravidlo. I zde je důležité, jak s danou dědičnou dispozicí budeme zacházet. I se zděděnými sklony k alergické reakci se nám totiž nemusí nic dít, pokud minimalizujeme kontakt s alergenem nebo tyto reakce rozumně tlumíme. 

ALERGIE DĚTÍ VERSUS ALERGIE DOSPĚLÝCH

Na rozdíl od dětí, kde ve fázi novorozence a pak při pravidelných prohlídkách u dětského lékaře podchytíme alergické reakce již v prvopočátku, bývají v dospělosti vyvinuté příznaky alergie podchycené alergology pouze zhruba v 15 % případů. Jinými slovy, projevům na dýchacích cestách, únavě nebo dlouhodobé sezonní alergické rýmě prostě nevěnujeme pozornost, maximálně se snažíme je v sezoně pylů potlačit a pak je zase pustíme ze zřetele. To je bohužel pouze reakce na vzniklou akci, a ne komplexní přístup. Jinak řečeno, pouze reakce na akci místo poučení se a prevence. 

UMĚNÍ SOUŽITÍ

Alergeny vdechnuté přes dýchací cesty jsou příčinou až 50 % všech alergických reakcí. Častým původcem jsou buď pylová zrna, svou povahou neškodné látky, které bohužel naše tělo při kontaktu s dýchacími cestami považuje za látku škodlivou. Zdroje pylového monitoringu prováděného pylovou službou uvádějí, že již pouhých 5 zrn na krychlový metr vzduchu dokáže spustit zánětlivou odpověď imunitního systému, pokud zrovna na tuto látku tělo reaguje. Kvetoucí keře, stromy i traviny jsou všude kolen nás a suché větrné počasí přenáší pylová zrna i na vzdálenost mnoha kilometrů. Koncentrace alergenu je sice přirozeně vyšší na loukách a v parcích, ale rozhodně není zanedbatelná ani v zastavěných oblastech, uvnitř budov nebo v autech, ve kterých větráme pouze okénkem bez klimatizace. 

Důležitou roli v rozvoji imunity hraje i délka kontaktu s alergenem. Proto se v pylové sezoně doporučuje nejen se vyhýbat místům s velkou koncentrací alergenu, například loukám a zatravněným prostorám, ale i co nejdříve se zbavit možných alergenů ulpívajících na oblečení. Výborné je nosit venku jiné oblečení, které po příchodu svlečeme. Pamatujte také na pokrývku hlavy. Alergici by si měli daleko častěji oplachovat obličej a mýt vlasy, ideálně po pobytu venku. K dalším užitečným opatřením patří propláchnutí nosu slanou vodou přibližně 5–6× denně a preventivní vykapání očí očními kapkami. Po dobu nejvyšší pylové sezony je dobré podávat antihistaminika, léky tlumící zánět vyvolaný přehnanou alergickou reakcí. 

IMUNOMODULACE 

To, že jsme podědili dispozice k alergii, nemůžeme ovlivnit. Co ale v průběhu života ovlivnit lze, je tlumení příznaků a do jisté míry i návrat „normální“ imunitní reakce, tedy imunotolerance. Jde o individuálně nasazenou terapii indikovanou odborným lékařem, kdy lze podáním pod jazyk, polykáním tablet nebo injekčně podávat speciálně vyrobené přípravky s malým množstvím alergenů, a tím snižovat imunitní odezvu. Výborných terapeutických výsledků se dosahuje u dětí, ale až při opakovaném podání vícekrát v průběhu roku a následném opakování v další sezoně. Ale i u dospělých přináší imunomodulace celkové zklidnění alergické reakce. Aby však bylo možné tuto terapii nasadit, musíte podstoupit komplexní imunologické vyšetření a kožní alergologické testy. 

S alergiemi lze pohodlně a bez obtíží žít, pokud naše tělo nedráždíme, pouze doplňujeme vše to, co by mu mohlo ve stravě chybět. Pro jistotu sledujme i výskyt škodlivých alergenů, o kterých pravidelně informují zprávy o počasí, a mějme vždy po ruce preventivní nosní a oční kapky, v domácí lékárničce pak antihistaminika volně dostupná v lékárnách. Připraveným štěstí přeje.

Vaše doktorka kamarádka
Gianna Conti

Aktuálně