Přejít k hlavnímu obsahu
Migréna u mužů
6. 9. 2023
Pohled lékaře

Migréna u mužů

Ostrá bolest ve spánku prohlubující se s každým pohybem. Závrať při každé změně polohy těla. Rozostřený zrak, nevolnost, ztráta pozornosti. Náhle a bez zjevné příčiny. Týká se to i vás?

Miláčku, dnes nemůžu, mám migrénu… Tak zní údajně klasická výmluva manželek. Jenomže velmi často to u migreniků není výmluva, ale tvrdá realita. Pacienty však v tomto případě nejsou jen ženy. U mužů je migréna sice vzácnější, nutno však dodat, že je tomu tak právě kvůli malému záchytu této nemoci. 
Bolestmi hlavy trpí alespoň jednou v roce úplně každý člověk v produktivním věku. Jiný je však přístup žen a mužů k diagnóze a léčbě nemoci. Muži mají tendenci bolesti hlavy buď ignorovat, potlačovat, nebo si je naopak dlouhodobě zaměňují za jiné nemoci.

Diagnóza migrény bývá u mužů často stanovená až po delším období, někdy až ve stadiu, kdy se bolesti hlavy opakují tak často, že narušují pracovní výkonnost a soustředění nebo velmi komplikují běžný život. Pokud totiž muž trpí jen mírnými potížemi, velmi často nevěnuje této bolesti pozornost. Na vině je i nízká míra povědomí o migréně u mužů. Často na tuto diagnózu nepamatují ani praktičtí lékaři při běžných prohlídkách. 

ZÁMĚNA ZA JINÉ NEMOCI

I když mají muži často nižší práh bolesti, tedy jsou na ni citlivější, přistupují k bolestem hlavy jinak než ženy. Muži si migrenózní bolesti mylně zaměňují za jiné nemoci. Příčinu hledají v zablokované páteři po sportu, stresové povaze práce a hořícím uzávěrkám projektů, následkům oslavy s alkoholem, přetížení očí či špatně změřeným dioptriím v brýlích. Obezřetnější z mužů napadne i cévní příčina a riziko mozkové cévní příhody, nebo dokonce možnost nádorového onemocnění. 

Jiní zase nemoc mnoho let ignorují a bolesti hlavy prostě „zajídají“ analgetiky. Mnozí také jako univerzální řešení použijí silnou kávu. Ta někdy zejména v kombinaci s analgetiky zabere, jindy ne, což značně ztěžuje uvědomění si trvalosti tohoto často se opakujícího jevu. 

STRES JAKO SPOUŠTĚČ

Migréna je multifaktoriální onemocnění, které není genetického původu, ale má jistou genetickou dispozici. Klíčovou roli při jejím rozvoji hraje hned několik faktorů, mezi kterými jsou únava a vyčerpání, dlouhodobý psychický stres, nedostatek spánku nebo nekvalitní spánek, abúzus analgetických léků a kofeinu, kombinace dalších stimulantů s kofeinem a deficit vybraných minerálů. 

Stres patří k nejčastějším a zároveň nejvíce podceňovaným spouštěčům migrenózních záchvatů. Jako primární příčina stres typicky zafunguje u velmi ambiciózních a cílevědomých manažerů, kteří si nepřipustí bolest hlavy, protože ji považují za „slabost“, své selhání, nebo ji mylně připisují poklesu krevního tlaku. Často prostě polknou analgetikum a zapomenou na bolest. Bolesti pak nezřídka přerostou do chronického stadia nebo se tak často opakují, nezřídka i dvacetkrát za měsíc, že se stanou velkou překážkou v běžném životě. Nelze také podcenit fakt, že nadužíváním analgetik dochází k bolestem hlavy jako nežádoucímu účinku léčiv. 

DIAGNOSTIKA MIGRÉNY 

Klíčem k úspěšné diagnostice a léčbě nemoci je uvědomit si příznaky nemoci, souvislosti se stresem, četnost opakování, průběh a jiné související příznaky doprovázející záchvaty bolesti. Jednostrannost bolesti přitom není univerzálním pravidlem, existují i kombinované bolesti hlavy.

TIP: 


Před návštěvou praktického lékaře nebo před konzultací s neurologem si nějaký čas zapisujte průběh bolestí hlavy. Zapište si čas nástupu bolesti, souvislost s jídlem, užité léky, míru stresu nebo případně jiné okolnosti záchvatu. Často vás překvapí nejen četnost, ale i opakující se okolnosti záchvatů. Kromě jiného jde o cenné informace, které lékaře rychle navedou k dalšímu došetření diagnózy.

LÉČBA MIGRÉNY

Migréna je dnes velmi dobře popsané, sice ne zcela vyléčitelné, ale skvěle léčitelné onemocnění. Kromě úlevových léčiv, paracetamolových a ibuprofenových analgetik, se k potlačení příznaků velmi dobře uplatňují i léky běžně užívané na bolesti zad, tzv. NSAID léky. Léky preventivními a zároveň i bolest upravujícími jsou amytryptiliny, velmi účinná terapeutika první volby. V posledních letech se prosazují skvělá nová léčiva – monoklonální protilátky – uváděná pod různými názvy končícími příponou „mab“, například eptinezumab. Biologická léčba, do které tyto léky patří, dokáže četnost migrenózních záchvatů snížit na jeden až dva měsíčně nebo migrénu na dlouho zcela odstranit. Nasazována jsou ve specializovaných centrech pro léčbu bolesti a obecně až tehdy, když nezaberou předtím nasazené léky. 

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

S migrénou je nutné se naučit žít. Je třeba zvolnit, aktivně se naučit prodýchat,  rozcvičit stres, zapracovat na spánkovém režimu. Výborným preventivním opatřením se ukazuje i pravidelné užívání magnézia jak v potravinách s bohatým výskytem, tak i v různých formách suplementace. Skvělým tipem pro zaměstnavatele i zaměstnance je zřízení tzv. migrénových místností. Zpravidla jde o odpočívací místnosti, které, pokud jsou zatemněné a hlukově izolované, lze zároveň využít i ke zvládnutí migrenózního záchvatu.

O migréně se nebojte mluvit se svými kolegy v zaměstnání. Pomůžou vám vyvarovat se situací spouštějících záchvaty a možná zjistíte, že vás je v práci daleko více, než byste čekali. 

Gianna Conti

Aktuálně