Přejít k hlavnímu obsahu
Salutor proti stresu
5. 9. 2022
Pohled lékaře

Salutor proti stresu

Používejte své salutory každý den, protože stresory si pauzu nedávají. Co je to vlastně salutor a jak nám pomáhá vyrovnat se se stresem? Je snadno dostupný pro každého.

Jsme od přírody bojovníci. Stres je informace z okolí, proti které bojujeme. Náš organismus je přizpůsoben okolnímu prostředí tak, že jej vnímá, slyší, vidí, cítí a neustále srovnává s našimi zkušenostmi. Podle toho pak reagují naše neurony vysláním signálu do mluvicích center, pohybových center a my reagujeme mimikou, mluvením, pohybem.  Hluboko v mozku však máme centra, která stejné informace vyhodnotí ještě rychleji a podle evolučně získaných vzorců chování jako stresory, tedy něco, proti čemu je nutné se aktivně bránit, nebo naopak příjemný podnět, tedy odměnu, na kterou reagujeme jinak. 

STRESOR V MINULOSTI

Kdysi jsme to měli jednodušší. Stresor byl signál z okolního prostředí, který znamenal naše bezprostřední ohrožení. Byl to oheň, velká dravá voda, lavina sněhu, zvíře, co na nás útočilo. Vše bylo daleko jasnější, i naše původní reakce na stres. Byl to boj, útěk, ustrnutí na místě, úkryt. Nebezpečí pominulo, naše tělo se vrátilo k normálnímu hodnocení a zpracovávání situací v okolí. 

NOVODOBÝ STRESOR

Pandemie a válečný konflikt, neustálý tlak médií a ekonomické obavy živitelů rodin jsou novými stresory. Obrovskými, všudypřítomnými, zejména pokud jsme neustále online, a hlavně dlouhodobými. Naše tělo hlásí stav ohrožení, ale my nevidíme nepřítele. Varovné systémy, adrenalin, na vůli nezávislé vegetativní nervstvo, které normálně bez povšimnutí zajišťuje fungování těla, je nyní napružené, přehnaně aktivní a připravené na boj. Ale stresora nevidíme. Stresor je v naší hlavě. Vplížil se tam z televize, mobilu, rádia, z porady, na které šéf hrozí špatnými výsledky, kouká na nás z pracovního diáře, kde jsou samé resty. A reakce na něj? Je nám zle. Chtěli bychom utéct, ale nemůžeme. Chtěli bychom se schoulit do postele, ale to bychom asi neuživili rodinu. Jak se tedy ubráníme? Použijeme další nám od přírody vlastní obranný mechanismus – náš salutor.  

NOVODOBÝ SALUTOR

Salutor (volně přeloženo z latiny jako uzdravovač) je primární evolučně daná odpověď na stres, tedy pokus o únik do bezpečí, obranná strategie při útoku, hašení požáru, ochrana blízkých osob. Nový stresor je však jiný, daleko méně intenzivní, zato plíživý a stále přítomný. 

Proto i novodobá odpověď na něj, novodobý salutor našeho těla, bude jiná. Překvapivě o něco jednodušší. Nepotřebujeme utéct z práce, změnit stát, ve kterém žijeme, neočekává se od nás záchrana lidstva. Chceme jen zdravě reagovat na neustále přítomný informační stresor, který se nám dostává do hlavy. Proto i náš novodobý salutor, naše strategie obrany bude chytrá, nenáročná, přirozeně začleněná do každodenního života. 

STRATEGIE STRESOR-SALUTOR

Jde o to, že na každou informaci, kterou vnímá vaše tělo, nebo každý úkol, který je překážkou a tělo reaguje odporem, lze hned zpočátku zareagovat protireakcí, která snižuje míru odpovědi organismu. Jednoduše řečeno: na každou kritiku či negativní zprávu zareagujte salutorem – nejjednodušším a nejdiskrétnějším i zcela automatickým, který lze použít okamžitě, přímo na poradě, před zraky kolegů. Použijte dýchání. Ne dramatické (aby si toho každý všiml), ale decentní. Hluboké dýchání do břicha. 

Dalším nesmírně cenným salutorem je pohyb, i kdyby jen na chodbách mezi jednáními. Pohyb po kanceláři. K oknu, nadýchat se čerstvého vzduchu, zpátky. Pohyb ke dveřím a protažení o stěnu. Žilní gymnastika pod pracovním stolem. Protažení na židli. Vše alespoň několik minut do pocitu úlevy. 

ODDĚLOVACÍ STRATEGIE

Někdy se stresové podněty na nás prostě valí bez možnosti oddělit je od sebe. Pracujeme například před uzávěrkou důležitého termínu, v týmu kolegů, kde není možné jednotlivé stresové podněty zpracovat. OK, nevadí, stres buduje naši odolnost. Zde je klíčové umět danou situaci po vyřešení oddělit dalším salutorem, tentokrát daleko silnějším

Vytrvalost a pravidelnost

Pohyb, který trvá delší dobu. Univerzální salutor nejen na pracovní stres, ale i na emoční stres, například na nešťastnou lásku. Funguje i jako náhrada sladkostí a alkoholu, těchto rychlých a nic neřešících zkratek ke štěstí. Jakýkoli časově delší pravidelný pohyb, a to ani nemluvíme o sportu, prostě jakýkoli pohyb, jako je chůze ze schodů, do schodů, procházka po městě, toulání po obchodech, venčení psa, ještě lépe rychlá chůze, běh v parku, tanec na hudbu ve sluchátkách a mnoho dalších podobných aktivit, vnáší do těla důležitý salutor PRAVIDELNOST. Pravidelné spotřebování energie, pravidelné pohyby svalů, pravidelný a dobrý přísun kyslíku, pohyb střev, tlak na mirkocirkulaci a lymfu, vše se dá do pohybu. Pravidelnost je významným salutorem.  

Jako salutor paradoxně působí i pasivní odpočinek, ale neodbourá zdaleka tak rychle kaskádu stresových hormonů, které se pak potulují v organismu. Pomoci může hudba, především hudba se silnými vibracemi. Ze všeho nejlepší je však jakýkoli pohyb, i kdyby šlo o houpání v křesle. I to je salutor.

V dnešní době online informací o válce, epidemiích a ekonomické krizi je stresor pořád s námi. Na vás je zapojit kterýkoli salutor co nejčastěji a co nejefektivněji. Budujete si tím odolnost i duševní rovnováhu a vlastně tím zpětně ovlivňujete i míru vlivu stresorů na vaše zdraví. 

Vaše doktorka kamarádka 
Gianna Conti

Aktuálně