Přejít k hlavnímu obsahu
Světový den dárcovství krve
10. 6. 2022
Zdravý životní styl

Světový den dárcovství krve

Nejcennější tekutina na světě – krev. Ani současný vědecký pokrok ji přes veškeré své úspěchy nedokáže nahradit. Každý dárce je proto vítaný. Víte, kolikrát ročně můžete krev darovat?

Čtrnáctý červen patří každoročně Světovému dni dárcovství krve. Cílem tohoto dne je upozornit na to, jak velký význam má darování kousku sebe sama pro záchranu života druhých a proč by lidé, kteří mohou, měli přijít na odběr. Dárcovství zůstává jedinou cestou, jak zachránit ty, kdo to potřebují.

Den narození Karla Landsteinera 

Světový den dárcovství krve byl vyhlášen v roce 2004. A proč právě 14. červen? Tento den se totiž připomíná narození rakouského lékaře a biologa Karla Landsteinera, který objevil Rh faktor a dokázal rozdělit typy lidské krve na skupiny A, B a 0. Jeho zásadním zjištěním však bylo, že krevní transfuze mezi lidmi se stejnou krevní skupinou probíhá bez negativních vedlejších efektů. 

Jan Janský


S otázkou krevních skupin si v Česku spojujeme spíše jméno Jana Janského, který krátce po Landsteinerovi upřesnil jeho teorii. Mimo jiné prokázal existenci čtvrté krevní skupiny. Plaketa, kterou u nás dostávají dárci krve, nese jeho jméno.
 

Přibývá prvodárců

Dárci krve zachraňují po celém světě miliony životů. Podle statistik jich však stále není dostatek. Ani Česká republika na tom není podle Červeného kříže nejlépe. V současné době je totiž počet českých dárců odhadován na přibližně 250 000 jedinců, ovšem pro udržení stability a zajištění dostatečného množství krve je jich potřeba minimálně 300 000. Naštěstí však podle průměru přibývá každoročně 20 000 prvodárců. 

Darování krve je nezaplatitelný a nedocenitelný skutek, kterým člověk přispívá k léčbě nemocných a pomáhá jim tak k záchraně života. Krev navíc není zapotřebí pouze při úrazech a operacích, ale také při léčbě život ohrožujících onemocnění, včetně leukemie či onemocnění jater nebo ledvin.

Darování krve má svá pravidla

Krev může v České republice darovat každá zdravá osoba ve věku 18–65 let. Hlavní administrativní podmínkou je, aby zde měl dárce dlouhodobý pobyt. Zdravé ženy mohou darovat krev 3× do roka a muži 4×, přičemž interval mezi odběry nesmí být kratší než 8 týdnů. 
Samotný odběr poté trvá přibližně 10 minut a množství odebrané krve nepřesahuje 450 mililitrů. Ačkoliv Červený kříž usiluje o to, aby dárcovství zůstalo bezplatné, když se stanete dárcem krve, čeká na vás hned několik benefitů.

Dárci mají v den odběru nárok na pracovní volno s plnou náhradou mzdy a za každý odběr si mohou snížit základ daně z příjmu až o 3 000 korun. Kromě toho mohou také získat příspěvek na vitaminy, některé léčebné procedury a mnohdy také zvýhodněné cestovní pojištění. Potěšit vás však může také medaile, kterou získáte po dosáhnutí určitého počtu odběrů.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR nezůstává stranou a svým dárcům poskytuje benefity právě formou vitaminů a minerálů zdarma, poskytováním rehabilitační lázeňské péče či vybraným alternativním způsobem. Všechny informace naleznete v Programu pro dárce krve.

Pojďte s námi darovat krev i vy!

Aktuálně