Přejít k hlavnímu obsahu
vegani
1. 11. 2021
Zdravý životní styl

Světový den veganství

Od roku 1994 je první listopad věnovaný Světovému dni veganství. V tomto roce totiž uplynulo právě padesát let od založení první britské veganské společnosti, The Vegan Society.

Překvapilo vás, že k založení veganské společnosti došlo už ve čtyřicátých letech 20. století? Možná je to proto, že o veganství je více slyšet spíše poslední dobou a pro někoho, kdo se aktivněji nezaobírá podobnými tématy, to může působit jako nějaký nový trend.

O veganství však není slyšet proto, že by se jednalo o módní trend. Jde to ruku v ruce se zvýšeným zájmem o témata, která se týkají našeho zdraví a kvality života, životního prostředí a možností jednotlivce tyto věci ovlivnit.

Veganství 

Je vnímáno jako životní styl či filozofie, která se velmi zjednodušeně dá shrnout jako postoj odmítající užívání zvířat k lidskému užitku. Veganství se snaží vyloučit všechny možné formy využívání zvířat jako zdroje potravy, ale i surovin (kůže, peří, …). To proto, aby se zamezilo zneužívání zvířat a krutému zacházení s nimi, ke kterému bohužel stále ještě dochází při průmyslovém chovu, a nejen při něm. 

Světové dny věnované rozličným tématům, ať už to jsou nemoci, významné objevy, nebo rozličné sféry vědecké a společenské činnosti, mají obracet pozornost k věcem, které jsou důležitou součástí našeho života a mají na něj větší či menší vliv. 
Rozhodně stojí za to ponořit se více do tematiky veganství, už jen proto, abychom chápali, co se kolem nás děje, a získali hlubší vhled do motivace našich příbuzných, přátel či kolegů, kteří vegany jsou.
 

Aktuálně