Přejít k hlavnímu obsahu
Vitamin_d
26. 5. 2020
Pohled lékaře

Vitamin D – nejde jen o kosti

Časy, kdy jsme si spojovali vitamin D jenom s růstem a výškou dětí nebo s řídnutím kostí, jsou dávno pryč.

Lékařský výzkum v posledních deseti letech opakovaně spojuje nedostatek vitaminu D s mnoha civilizačními a vážnými, chronickými nemocemi. Proč je vitamin D spojován s imunitou a dlouhodobým zdravím? Proč téměř každý Evropan trpí jeho nedostatkem?

Mnozí z nás o vitaminu D víme, že je to látka, kterou naše tělo potřebuje pro pevné kosti, a že se nám tvoří v kůži.

Možná ještě to, že jej lze za jistých okolností do těla doplnit kapkami a tabletami. Dobře, víme alespoň něco. V moderní době, kdy máme tendenci se aktivně starat o své zdraví, je to žalostně slabá informace, se kterou si laik neporadí a odborníkovi nic o vašem zdraví neřekne. Podívejme se na pár poznatků o vitaminu D ze seriózních vědeckých zdrojů, publikovaných v posledních letech. A tak, zejména po dlouhém období v domácí karanténě, zahajme frontální útok.

Co je vitamin D?

Stručně a jasně, vitamin D je látka, kterou naše tělo potřebuje pro hospodaření s minerály a dobré fungování pohybové soustavy (kostí i svalů), pro správnou odezvu imunitního systému, kondici srdce a cév a správné fungování nervové soustavy.

Látka, ze které vzniká vitamin D, se dokáže v omezené formě vstřebat z potravin a potravinových doplňků. Putuje pak ze střev do jater v neaktivní formě. Druhým zdrojem vitaminu D je samo tělo, které si jej umí v kůži vyrobit za pomoci UV záření. V obou případech se přijímá neaktivní forma vitaminu, která ještě v organismu musí projít proměnou.

Dalším zpracováním v játrech a následně pak v ledvinách tělo vyrobí účinnou látku kalcitriol (vitamin D3). Uskladnění a rezervy těla se tvoří v tukové tkáni, ale nejsou dostatečné a ne vždy je z nich vitamin D zpětně dobře dostupný.

Proč vitamin D potřebujeme?

Základní roli má vitamin D v minerálním metabolismu, především v hospodaření těla s vápníkem a fosforem. Zde se mnoho lidí zjednodušeně domnívá, že pokud jsou v aktivním věku a pohybliví, nepotřebují se starat o kosti a vitamin D. Velká chyba. Zdaleka totiž nejde jen o kosti. Stavba a hustota kostí ve značné míře závisí na správném využití vápníku, fosforu a na dostatku vitaminu D, ale kostní a navíc i svalový metabolismus závisí i na hořčíku a jde o velmi složitý děj, na kterém se kromě vitaminu D podílí i hormony příštítných tělísek.

vitamin D

Nejde jen o kosti

Nedostatek vitaminu D je spojován se zvýšenou svalovou únavou. Zde již začíná bludný kruh: Zvýšená svalová únava způsobuje nevůli hýbat se, omezený pohyb způsobuje omezení zatěžování kostí a jejich řidnutí, demineralizaci, která vede zase k omezení hybnosti, případně až drobným nebo větším zlomeninám.

Další nemoci

Nedostatek vitaminu D má však dalekosáhlejší důsledky. Vliv na snížení imunity, zejména na komplexní imunitní reakce organismu, je ještě intenzivně zkoumán. Již teď se ví o spojení s virovou imunitou, odolností vůči bakterii způsobující TBC (Mycoplasma tuberculosis) a mnoho dalších infekcí.

Další oblastí, kde již vědci prokázali roli nedostatku vitaminu D, jsou autoimunitní onemocnění, především ta, která jsou spojená se zánětlivými reakcemi nervové soustavy. Deficit tohoto vitaminu je spojován s roztroušenou sklerózou a mnoha dalšími autoimunitními degenerativními nemocemi.

Významná oblast, kde vědci spojují riziko časného vzniku s nedostatkem vitaminu D, je diabetes. Již mnoho let před potvrzením cukrovky ve fázi prediabetu dochází k poškozování tkání a deficit vitaminu D dle lékařských výzkumů hraje v rozvoji této nemoci značnou roli. Vědci nyní objasňují vztah mezi hladinou vitaminu D a intolerancí glukózy, zdroje energie buněk.

Paradoxní se jeví spojení obezity a nedostatku vitaminu D. Člověk by si řekl, že s většími tukovými zásobami by se dala očekávat i větší rezerva látek rozpustných v tuku. Opak je ale pravdou. Před pár lety již byla vědci prokázána nižší dostupnost vitaminu D z tukové tkáně. Obézní jedinci trpí laboratorně prokazatelným deficitem této látky.

Další rizikovou skupinou nemocí jsou kardiologické nemoci. Velkou obavu budí hypertrofie (zvětšení) srdce, postupný rozvoj městnavého srdečního selhání, některá onemocnění cévního typu spojená s ukládáním kalciových plátů.

Poslední velkou skupinou nemocí, kde vědci zkoumají a postupně objasňují roli nedostatku vitaminu D, jsou nemoci onkologické, včetně raného výskytu kolorektálního karcinomu, rakoviny prostaty a rakoviny prsu. Nejde samozřejmě o jedinou příčinu těchto nemocí, nicméně je prokázána spojitost mezi deficitem vitaminu D a rozvojem těchto nemocí.

Pozor na samodiagnózu

Velkou chybou je snažit se o samoléčbu a samodiagnostiku. Pozor, pro posouzení nedostatku vitaminu bez lékaře prostě nemusíte mít dostatečné informace. Na to pamatuje i trh volně prodejných léčiv, který pro doplnění denní dávky stanovuje relativně nízkou a bezpečnou denní dávku 1 000 mezinárodních jednotek. I tak se prosím raďte s odborníky a snažte se o odborné testování hladiny ve vašem těle. Praktický lékař, který o vás pečuje, nebo odborný lékař, ke kterému docházíte, může indikovat testování hladiny vitaminu D v systému preventivní péče. Ovšem odborník bude získaný laboratorní výsledek posuzovat s ohledem na váš věk, pohlaví, výživu i přítomnost jiných nemocí.

Dobrou zprávou v prevenci vašeho zdraví je, že i dlouhodobý nedostatek vitaminu D lze pod dozorem lékaře poměrně efektivně řešit. Na trhu již jsou léčivé přípravky na předpis, které se podávají jednou týdně, a existuje i léčivý přípravek s měsíční dávkou vitaminu a klinicky ověřenou účinností.

Vaše doktorka kamarádka
Gianna Conti

Odkazy na solidní internetové zdroje: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/vitamin-d-v-potravinach

Mudr. Gianna Conti, MBAAutorka

MUDr. Gianna Conti, MBA – lékařka, vydavatelka odborných časopisů pro seniory, sociální služby a záchranářství, garantka prestižního projektu oceňování hrdinských záchranářských činů Zlatý záchranářský kříž, propagátorka poctivé zdravotní osvěty. Přednáší a vzdělává především nezdravotnickou veřejnost.

Upozornění

Léčebná a zdravotně osvětová doporučení v této rubrice nenahrazují kompletní lékařské vyšetření.
Informace zde prezentované nenaplňují znaky § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Aktuálně