Přejít k hlavnímu obsahu
zimní deprese
11. 1. 2022
Pohled lékaře Zimní vášeň pro zdravou duši

Zimní deprese

Taky byste každé ráno dali cokoli za to, aby budík nezvonil tak proklatě brzy? Z vyhřáté postele se nechce nikomu. Pokud se ale hned po ránu cítíte unavení, neodpočatí a podráždění, na vině může být zimní deprese, odborně zvaná i sezonní afektivní porucha.

Tato relativně nová diagnostická skupina příznaků se velmi často, dokonce až 4× častěji projevuje u žen, především u žen středního věku, s dynamickým životním stylem a mnoha povinnostmi. Méně často je tato duševní porucha popsána v mužské populaci. Odborníci si tento jev vysvětlují mimo jiné i větším společenským tlakem na kondici a práceschopnost mužů jako živitelů rodin, kteří se pak obávají se svými potížemi svěřit lékaři, čím dochází ke sníženému záchytu zimní deprese v mužské populaci.

DEPRESE NEBO JINÁ NEMOC

Sezonní afektivní porucha patří do skupiny lehčích a léčitelných duševních poruch, které přímo nebo nepřímo souvisí s produkcí a odbouráváním neuromediátorů v mozku, především látek odpovědných za bdělost, pozornost a náladu, tedy serotonin, dopamin a jejich příbuzné látky. Souvislost s další látkou, melatoninem a cirkadiánním rytmem, tedy jakýmisi vnitřními hodinami, byla popsána teprve nedávno. Za příčinu, která vyvolává sezonní afektivní poruchy, se považuje nedostatek světla, především denního širokospektrálního světla. To má vliv na pozměněnou funkci hypofýzy, která prostřednictvím hormonu melatoninu ovlivňuje nejen bdělost, ale i náladu člověka. Při nedostatečném světle zůstává v organismu hodně melatoninu a tělo se tak domnívá, že je stále noc.     

PŘÍZNAKY ZIMNÍ DEPRESE 

Mezi klasické příznaky, které odlišují zimní depresi od jiných typů duševních poruch, patří smutná nálada, která přetrvává přes celé dopoledne, nedostatek energie, nevýkonnost, problémy s ranním probouzením, odkládání vstávání, ztráta zájmů a obecně snížená pohyblivost a zvýšená spavost. Obdobně se však v zimě mohou projevit i jiné formy deprese, ale na rozdíl od sezonní afektivní poruchy je provázejí například i sociální fobie, porucha pozornosti, poruchy paměti a jiné příznaky, kterými se liší. 

POTŘEBA MLSÁNÍ

Na rozdíl od jiných depresí je u sezonní afektivní poruchy zachovaná chuť k jídlu, dokonce až zvýšená preference sacharidů a jednoduchých cukrů. Potřeba mlsání společně s dalším typickým příznakem, tedy sníženou pohyblivostí, pak způsobují stav, který bychom příhodně mohli nazvat „zimní spánek“, podobný mnoha zvířecím druhům. U dam, které zrovna v lednu začínají hubnout, je pak chuť na sladké častou příčinou nedodržení diety a výčitek, pocitu selhání nebo až úplné rezignace na hubnutí. 

DEPRESE A BULIMIE

Velmi zajímavá je souvislost sezonní afektivní poruchy s jinými duševními poruchami, především poruchami příjmu potravy. Zimní deprese prokazatelně zhoršuje záchvatovité přejídání, bulimii nebo jiné epizodické poruchy chování, například drunkorexii nebo ortorexii. V zimním období hrozí znovu propuknutí další epizody těchto nemocí. Na toto by měly dát pozor především maminky dospívajících dětí, u kterých je riziko vyšší než u dospělých jedinců. 
 

JAK VYZRÁT NA ZIMNÍ DEPRESI

I když se u sezonní afektivní poruchy jedná o lehčí a přechodný stav, neměli bychom podcenit příznaky. Moudré je postavit se jim čelem. Jednou z nejefektivnějších zbraní, kterou proti zimnímu splínu můžeme použít, je obelstění organismu, aby si i v zimě myslel, že je jaro nebo léto. 

Toho dosáhneme lehce, pokud tělu hned ráno dodáme: 

  1. Světlo. Krátce po probuzení vystavíme tělo intenzivnímu, nejlépe dennímu světlu. Pokud nestačí rozhrnutí závěsů, je dobře rozsvítit. Ideálně použít silná centrální stropní světla. Nešetřit po ránu zrak, naopak co nejvíce rozsvítit. 
  2. Kyslík. Poměrně lehké je vybudovat si návyk, že po probuzení otevřeme okno a párkrát se nadechneme čerstvého studeného vzduchu. Prokrvení mozku pak přirozeně nastartuje jeho aktivní režim. 
  3. Chlad. Krátké opláchnutí obličeje studenou vodou vyšle pomocí teplených čidel do mozku tolik signálů, že dřímající mozek v podstatě okamžitě přepne do stavu plné pozornosti.
  4. Tekutiny. Sklenice studené vody, čaj, káva s mlékem nebo vlažná voda s citronem signalizují vnitřnímu prostředí, že nastává čas pro příjem energie a její následné využití. Trávicí trakt se tím probouzí a tělo definitivně přechází do stavu bdělosti. 

Zimní deprese se může vyskytnout u každého z nás. Důležité je všímat si, jestli se nám ji daří překonat pomocí světla. Pokud ne, pak je stav vážnější, a tehdy pak neváhejme vyhledat lékaře, který na přechodnou dobu může doporučit i terapii léky. Nepoddávejte se zimní depresi, aktivně proti ní zabojujte, například novým probouzecím rituálem nebo častějším pobytem na slunci.  
 
Vaše doktorka kamarádka 
MUDr. Gianna Conti, MBA

Aktuálně