Přejít k hlavnímu obsahu
I tělocvik může být online
11. 11. 2022
Pohyb

I tělocvik může být online

Ojedinělý projekt telocvik.online má za cíl inspirovat učitele na základních školách a dát jim k dispozici nástroj, díky kterému by byla škoda v hodinách tělesné výchovy chybět.

Co se týče tolik žádoucího rozhýbání dětí, navýšení hodin tělesné výchovy by, podle názoru zkušených učitelů, kýžený výsledek nepřineslo. Základem je totiž kvalitní výuka. Jenže kupříkladu na prvním stupni, kde nejsou učitelé specializovaní na jednotlivé předměty, se nezřídka stává, že k tělesné výchově nemají tak silný vztah, aby ho předali svým žákům. Jindy jim chybí nápaditost a rozmanitost cvičení, kterými by hodiny zpestřili. Podívejme se na konkrétní modelový příklad, jak často vypadá tělocvik na prvním stupni. Oblíbenou volbou učitele je míčová hra vybíjená. Při ní často excelují děti, které to baví, protože vždycky všechny vybijí, a naopak pětice těch, které jsou vždycky vybity. S tím přicházejí první omluvenky. Tento přístup je často důvodem, proč počet žáků a studentů, kteří se následně tělesné výchově se svolením rodičům vyhýbají, významně roste. Kolikrát hodiny připomínají lazaret, protože i třetina dětí cvičení na palubovce sleduje jen z lavičky. Na středních školách je dokonce 20 procent dívek trvale z tělocviku osvobozeno, což je alarmující číslo, stejně jako třetina dětí ve věku 11 až 13 let s nadváhou. Velký podíl na tom má právě chybějící zažehnutí zájmu o pohyb v prvních třídách škol. 

Jak vylepšit tělocvik

Už žádné nudné a jednotvárné hodiny tělocviku, které u mnohých žáků jen utvrzují nechuť ke sportu! To si řekli zakladatelé projektu, který nabízí pomoc všem učitelům na základních školách. Unikátní projekt telocvik.online totiž přináší několik stovek cvičebních videí, která mají za cíl učitele inspirovat a obohatit. Ulehčí jim práci při hodinách tělesné výchovy a dodají odvahu k pestřejšímu obsahu. Videa vznikla ve spolupráci s odborníky z Fakulty tělesné výchovy UK a pedagogové mohou díky nim poměrně jednoduše proměnit a zatraktivnit své hodiny tělesné výchovy. Důležité také je, že cvičení reflektují Rámcový vzdělávací systém (RVP) ministerstva školství.

Projekty Wannado

Telocvik.online je zahrnut pod zastřešující projekt Wannado, který má společné téma, a to podporovat zdravý pohyb již od dětství. To je pochopitelně sympatické i Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR, která během podzimu podpořila akce Wannado, jež pomáhají dětem vybrat si sportovní kroužky, motivují je k pohybu a inspirují i rodiče, jak děti podpořit. 

Školy se zapojují 


Telocvik.online je adresa, na které se mohou školy do projektu zapojit.
Aktivně projekt nyní využívají tři stovky kantorů a každý týden se jejich počet v průměru o dvacet navyšuje.
 

Proč se ZP MV ČR spojila s projektem Billa Wannado Festival 

 

Zdraví je to nejcennější, co máme, a určitě je potřeba starat se o něj už od dětství, abychom si pěstovali správné návyky. Jak se říká, starého psa novým kouskům nenaučíš. To můžete často slýchat například u zubařů, kteří velmi dbají na to, aby se o zuby pečovalo už od prvních mléčných zubů. Přestože si mnozí rodiče myslí, že není důležité jejich hygienu tolik řešit, protože dětem přece tyto zoubky vypadají, a mají tak následně šanci na zdravější chrup, je potřeba se naučit včas a správně o něj pečovat. A tak by měl člověk přistupovat ke všem oblastem svého života, které souvisejí se zdravým životním stylem, ať už hovoříme o prevenci, stravě, duševní pohodě, či o pohybu. Podpora zdravého životního stylu a motivace k němu je pro zdravotní pojišťovnu takříkajíc na prvním místě. Proto ZP MV ČR s radostí podporuje projekty s tímto poselstvím. Právě projekt Billa Wannado Festival ji zaujal svým potenciálem motivovat k pohybu děti, ale také pomoci rodičům a navést je tím správným směrem. Nejenže kreativním způsobem ukazuje dětem, mezi jakými sporty mohou volit, vše si vyzkoušet a zároveň zkonzultovat s odborníky, ale současně je k pohybu i motivuje právě svou zábavnou formou. Přidaná hodnota projektu spočívá také v tom, že se zaměřuje i na rodiče, kterým jsou předávány rady a tipy, jak své děti vést k aktivnímu a zdravému životu. Pokud si dítě v mladém věku vypěstuje pozitivní vztah ke sportu, je velice pravděpodobné, že si stejný životní styl bude udržovat i po zbytek života a předávat ho pak také svým dětem. Přístup rodičů je zásadní, protože děti jsou v podstatě jejich zrcadlem. Proto je ideální, když jdou svým dětem příkladem a sami mají ke sportu vztah. V neposlední řadě je třeba zdůraznit propojení fyzického a duševního zdraví. Ne nadarmo se říká, že ve zdravém těle je zdravý duch.

 

Pozitivní vztah ke sportu už od dětství

 

Pozitivní vztah k pohybu a sportu je třeba pěstovat od útlého dětství. Samozřejmě není cílem vychovávat spoustu malých Jágrů nebo Sáblíkových, i když by to bylo krásné. První úspěch je už v tom, že rodiče berou své malé děti třeba ven na procházky, nadýchat se čerstvého vzduchu, trošku si zařádit, vybít energii, zkrátka trávit čas aktivně. Pokud se následně děti zapojí do sportovního kroužku, má to mnohé výhody. Nejenže se pravidelně hýbou a posilují tak přirozenou imunitu, ale budují si také sociální vazby, sportovního a kolektivního ducha i další vlastnosti, které se jim v životě určitě budou hodit. Výzkumy potvrzují, že se aktivním sportem rozvíjí také inteligence, potažmo studijní úspěchy dětí. Pokud jsou děti od mladého věku vedeny k tomuto životnímu stylu a pohyb se pro ně stane automatizovanou záležitostí, přispěje to k jejich celkovému zdraví. A samozřejmě že zdravý klient je pro zdravotní pojišťovnu prioritou. Aby toto chování u rodin zdravotní pojišťovna pomáhala rozvíjet, podporuje své malé klienty nabídkou speciálních příspěvků z fondu prevence – ať už na sportovní kroužky pro děti, nebo třeba na sportovní ochranné pomůcky nebo sportovní příměstské letní kempy. Být s námi je jednoduše výhra pro vaše zdraví.
 

Aktuálně