Přejít k hlavnímu obsahu
Dagmar Pifková
16. 8. 2021
Hubnutí

Jak na obezitu dětí a co je „manažerská dieta“? Rozhovor s Mgr. Dagmar Pifkovou

Přečtěte si, co řeší nutriční terapeutka ve své dietologické poradně. Nejspíš zjistíte, že je to ideální začátek vaší cesty ke správnému stravování a zdravému životnímu stylu vůbec.

  • Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně jste absolvovala „nutriční“ obory. Co vás k tomu nasměrovalo? 

V době, kdy jsem si vybírala vysokoškolský obor, byl velmi populární pořad Jste to, co jíte
V pořadu byla ukázána role odborníka na výživu. Přišlo mi, že tento obor je propojením všeho, co mě na střední škole bavilo. Jsou zde základy medicíny, psychologie a tělovýchovy. Moc se mi líbila samotná diagnostika obezity a práce s člověkem. Studium bylo velmi náročné, a proto jsem nesmírné vděčná, že moje odborná praxe plní všechna moje očekávání a že svoji práci mám tak ráda a velmi mě naplňuje.

  • Ve své dietologické poradně nabízíte zajímavé služby. Například „manažerskou dietu“. Prozradíte nám, co to zahrnuje? 

Program Manažerská dieta je určen lidem, kteří pracují na pracovních pozicích, kde je obtížné dodržovat téměř jakékoliv zásady správného stravování, především pravidelnost ve stravování. Klienty tohoto programu jsou tedy většinou majitelé firem, živnostníci a zaměstnanci na různých manažerských pozicích, obecně ale lidé, které spojuje jeden společný výživový jmenovatel – málo času na „cokoliv“, tedy i na správné stravování.

Význam slova „manažerská“ v názvu programu neoznačuje pouze pracovní zařazení účastníků daného programu, ale na druhé straně má tento program za cíl naučit klienty lépe si řídit –„manažovat“ – svůj čas tak, aby byli schopni dodržovat základní zásady správné výživy i přes svoje pracovní vytížení.

Program v první řadě zahrnuje rozbor běžného pracovního týdne klienta, abych se seznámila s jeho návyky ve stravování, zhodnotila současný stav a mohla mu navrhnout individuální řešení. 
 
Nejsou totiž výjimkou případy, kdy při vstupní konzultaci zjistíme, že klient snídá kávu, k obědu sní klobásu nebo nějakou jinou smaženou „dobrůtku“ na benzince D1 a k večeři si objedná pro sebe a svoji rodinu „za odměnu“ pizzu. Přitom téměř celý den sedí v autě a na sportovní aktivitu nemá na konci pracovního dne při tomto způsobu stravování pochopitelně žádnou energii.

V tomto programu nastavuji svým klientům výživový plán, který se snažíme společně přizpůsobit pracovnímu vytížení klienta a jeho časovým možnostem. Důraz kladu
také na zvýšení pravidelné pohybové aktivity.

  • Dagmar PifkováVěnujete se také obezitě dětí. To je dnes velké téma. Jaká je podle vás cesta k řešení tohoto závažného problému?


Určitě by se mělo jít cestou primární prevence. Velkou roli by v problematice řešení obezity dětí měla hrát rodina a škola, která má velký vliv na stravování našich dětí. Budoucnost vidím především ve vzájemné spolupráci nutričních terapeutů, psychologů a pediatrů. Bohužel stále nevzniká dost speciálních nutričních poraden pro děti, které by se věnovaly především edukaci a dlouhodobé, pravidelné práci s celou rodinou.

  • Jak konkrétně ve své poradně můžete dětem a rodičům pomoct?

Mým prvotním cílem u obézních dětí je především zastavit nárůst hmotnosti. Důležité je i samotnému dítěti vysvětlit, že každý je od útlého věku částečně zodpovědný za své zdraví. Snažím se jim svým způsobem promluvit do duše. Ideálně pracuji s celou rodinou, nastavuji jednoduché rodinné stravovací návyky. Důležitá je i délka trvání spolupráce, s dětmi je vhodné pracovat dlouhodobě, protože změna se neuskuteční ze dne na den. Určitě to není o tom, předat jídelníček a udělat kontrolu za půl roku. Je důležité, aby si děti uvědomily, že se v poradně budou pravidelně každý měsíc vážit a že by měly mít i prokazatelné výsledky. S dětmi si také ukazujeme jednoduchá cvičení, která vždy zkontroluji, a postupně navyšujeme obtížnost a intenzitu.

  • Jaké překážky obvykle musíte překonávat při řešení dětské obezity? 

Zřejmě největší problém vidím v neochotě udělat dlouhodobou změnu. Na začátku si děti přejí zhubnout, ale ne všechny jsou ochotné udělat trvalou změnu a hlavně vydržet a nevrátit se k nezdravému životnímu stylu. Zpočátku jsou velmi motivované, ale s narůstajícím časem se motivace zpravidla snižuje. Proto je potřeba udělat raději malé změny v jídelníčku, ale dbát na to, aby byly trvalé a vtiskly se do běžných denních rituálů.

  • Správná výživa jde ruku v ruce s prevencí, kterou ZP MV ČR velmi podporuje. Jak vaše spolupráce s touto zdravotní pojišťovnou vypadá?

S pojišťovnou spolupracuji takřka od vzniku mé nutriční praxe, od roku 2014. Ve spolupráci s ZP MV ČR se pravidelně účastním různých veřejných či firemních preventivních dnů zdraví, kde analyzuji složení těla pomocí bio-impedanční váhy InBody a zjištěné výsledky účastníkům interpretuji a edukuji je v případné změně stravovacích návyků.

Dále společně pořádáme přednášky a webináře na různá témata týkající se prevence obezity u dětí i dospělých. Myslím, že spolupráci s pojišťovnou nejvíce shrnuje heslo mé poradny: Výživa – zdraví – prevence.
 

Příběh kalorie

V rozhovoru jsme se dotkli jen několika témat. Vše, čím se Dagmar Pifková zabývá a s čím vám může pomoci, naleznete na stránkách její dietologické poradny Příběh kalorie.
 

Aktuálně