Přejít k hlavnímu obsahu
braille
4. 1. 2022
Nemoci

Světový den Braillova písma – 4. ledna

Louis Braille se narodil 4. ledna roku 1809. Znáte příběh vzniku speciálního písma pro nevidomé, které je používáno na celém světě?

Louis Braille se bohužel nedožil důležité události, kdy se jím navržené písmo stalo mezinárodně uznávanou metodou pro výuku ve slepeckých školách. To bylo v roce 1878. Nezažil bohužel ani jeden okamžik, kdy bylo písmo v roce 1854 přijato v jeho rodné Francii. To se odehrálo až dva roky po jeho smrti. Zemřel v roce 1852 v pouhých 43 letech na tuberkulózu. Co však zažil, bylo vydání prvních publikací v Braillově písmu. 

Příběh hmatatelného písma

Louis Braille přišel o zrak již ve svých třech letech následkem úrazu spojeného s infekcí. Od deseti let navštěvoval Královský institut pro slepou mládež, kde později vyučoval a věnoval se zdokonalování systému písma pro nevidomé. 
Bylo mu pouhých 15 let, když přišel s návrhem písma, které by umožňovalo nevidomým nejen číst (do té doby hmatem rozeznávali písmena, která byla za použití drátu vtlačená do papíru), ale i psát. 
Důležitým okamžikem pro vznik písma bylo setkání s vojákem, který představil v Královském institutu pro slepou mládež vojenský systém pro dorozumívání za tmy, který tehdy již v armádě nebyl používán. Byl založen na dvanácti vystouplých bodech. Braille zredukoval počet bodů na šest a dále tento systém zdokonaloval. Díky následnému rozvoji lze Braillovo písmo použít i pro matematiku, a dokonce pro notový záznam.

I přes určité nevýhody tohoto písma – znaky potřebují více místa než písmena a knihy jsou proto rozměrově rozsáhlejší, přetrvávající nejednotnost v různých jazycích – se s ním můžeme setkat nejen ve speciálních knihách, ale například také v navigačním označení budov na schodištích a ve výtazích nebo v podobě hmatového displeje na počítačích. Braillovo písmo je od poloviny 19. století stále jednou z nejdůležitějších celosvětových pomůcek pro osoby se zrakovým postižením
 

Aktuálně