Přejít k hlavnímu obsahu
Světový den proti mozkové mrtvici
8. 5. 2024
Nemoci

Světový den proti mozkové mrtvici – jak rozpoznat příznaky

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice už nestraší jen seniory, ale ohrožuje také životy mladých. Poznáte příznaky mrtvice? Dokážete reagovat, stanete-li svědky této příhody? A jak probíhá zotavování?

Světový den proti mozkové mrtvici si každoročně připomínáme 15. května. Nejde tu o žádné oslavy, ale o důrazné připomenutí, že právě mozkové příhody jsou nejčastějším důvodem úmrtí či dlouhodobého postižení u starších lidí.
Pojďme si proto připomenout a zopakovat principy a základní informace, které mohou celkový výsledek této neblahé příhody výrazně ovlivnit.

Cévní mozková příhoda může mít dvě formy:

 • ischemickou – sraženina ucpe jednu z tepen, které do mozku přivádějí krev. Postižená část mozku se tedy neprokrvuje a neokysličuje, tudíž začíná odumírat.
 • krvácivou – v důsledku přetlaku uvnitř cévy nebo při úrazu hlavy praskne mozková tepna a krev se vylije na povrch mozku.

V obou případech jsme vážně ohroženi na životě, avšak ischemický typ znamená větší šanci na přežití.

Jak se mrtvice projevuje navenek?

Často se stane toto:

 • pokles ústního koutku nebo očního víčka
 • bolest hlavy
 • rozmazané vidění
 • nesrozumitelná řeč
 • závratě a špatná koordinace těla
 • slabost v ruce nebo noze
 • ochrnutí v jedné polovině těla

Mrtvici ale prozradí i toto:

 • zmatenost a ztráta paměti
 • náhlá změna chování
 • svalová ztuhlost
 • porucha polykání nebo škytavka
 • samovolné pohyby očí

Má mrtvici, nebo nemá?

Představte si, že sedíte na rodinné oslavě a babička naproti přes stůl se vám už chvilku nějak nezdá. Dostala mrtvici? Snad ne, ale jak si to potvrdit nebo vyvrátit?

 1. Požádejte ji, aby na vás udělala grimasu. Nebo ať se usměje, zamračí, zamrká nebo třeba vyplázne jazyk. Řekněte jí, ať očima sleduje pohyb vašeho prstu.
 2. Mluvte s ní a chtějte odpovědi. Zeptejte se jí třeba na jméno nebo na to, jestli ví, co se jí právě stalo.

Na nic nečekejte a volejte záchranku, jakmile zjistíte:

 • pokles ústního koutku nebo víčka
 • tiky v obličeji nebo očích
 • stáčení jazyka na stranu
 • setřelou a nesrozumitelnou řeč
 • výpadek paměti
 • pokles jedné nebo obou paží po předpažení
 • slabost končetiny a neschopnost chůze

Byla to mrtvice. A co dál?

V nemocnici:
Je nesmírně důležité začít co nejdříve s rehabilitací, vlastně už v nemocnici na lůžku. Je to zkušenostmi ověřený přístup, který má ty nejlepší výsledky s nejmenšími doživotními následky.
Zdravotnická zařízení zaměstnávají kvalifikované rehabilitační pracovníky, kteří navštěvují pacienty na oddělení a pravidelně jim pomáhají s rehabilitací už na lůžku. 

Doma:
Nebude to jednoduché a žádá si to trpělivost všech členů domácnosti, kde se mrtvicí postižený člověk bude zotavovat. Mrtvice může způsobit změnu osobnosti, a byť byl pacient před příhodou aktivní, může najednou rehabilitaci i cvičení odmítat. Psychika je při zotavování naprosto zásadní, proto je nezbytné si s domácím pacientem co nejvíce povídat, ukazovat mu známé předměty a třeba fotografie, které vyvolají v mozku vzpomínku a potřebu interakce. Je dobré, když postiženého navštěvují členové rodiny, když má kontakt s domácím mazlíčkem, na kterého byl zvyklý. Tím vším rodina přispívá k plnění léčebného plánu a urychluje návrat nemocného do plnohodnotného života.


Autor: Štěpánka Trnková, redaktorka portálu Zdraví jako vášeň

Aktuálně