Přejít k hlavnímu obsahu
První pomoc
10. 9. 2021
Zdravý životní styl

Světový den první pomoci

Světový den první pomoci se koná od roku 2000, vždy druhou sobotu v září. Jeho hlavním cílem je zvýšit informovanost a povědomí o tom, že dovednost poskytnout první pomoc bychom měli získat všichni, protože právě v prvních minutách se může rozhodovat o životě či smrti člověka.

Den první pomoci

Tento významný den každoročně vyhlašuje Mezinárodní federace červeného kříže (ČK) a červeného půlměsíce (ČP). Do této akce, která propaguje důležitost znalosti první pomoci, se zapojuje zhruba 170 národních společností ČK a ČP ve světě. Letos připadlo jeho konání velmi symbolicky právě na 11. září.

V některých městech bývá Světový den první pomoci spojen s evropskou kampaní Červeného kříže nazvanou „Road Safety“, tedy s osvětou zaměřenou především na prevenci úrazovosti dětí v silniční dopravě. Tento celoevropský projekt vznikl v roce 2005 a řídí jej Britský červený kříž.

Den první pomoci v Česku

V České republice se akce související se Dnem první pomoci většinou konají na hlavních náměstích převážně krajských a okresních měst po celém území republiky, v řadě případů také na sportovních hřištích a jiných veřejných prostranstvích.
Již tradičně jej organizují oblastní spolky Českého červeného kříže (ČČK) ve spolupráci s dalšími partnery, jako je například Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, dobrovolní hasiči, Policie ČR, Městská policie, Vodní záchranná služba ČČK, Sdružení záchranných brigád kynologů, Horská služba a další.

Jak Den první pomoci vypadá?

Během dne plného osvěty probíhají ukázky poskytování první pomoci pro širokou veřejnost na namaskovaných poraněních, dále se konají soutěže pro děti, je zde možnost vyzkoušet si s instruktorem kardiopulmonální resuscitaci na resuscitačních fantomech, měření krevního tlaku, ale den je plný i dalších ukázek v podobě vystoupení kynologů se záchranářskými psy, předvedení moderní hasičské techniky či vybavení zdravotnické záchranné služby a dalších souvisejících aktivit a akcí.
Letošní Světový den první pomoci má motto: Buď hrdinou první pomoci ve škole i svém okolí a je zaměřen především na děti a mládež – právě v jejich věku už je vhodné, aby se naučily poskytovat první pomoc a dokázaly zachránit život či zdraví jak sobě, spolužákům, tak i rodičům a dalším lidem.
 

Podstatné také je, aby se děti naučily poraněním předcházet – rozpoznat nebezpečí, která na ně číhají cestou do školy, v dopravě, při vyučování samotném i při aktivitách doma. Pokud se nepodaří zranění předejít, děti se učí, jak rychle reagovat – poskytnout první pomoc nebo odbornou pomoc přivolat.

První pomoc je téma, které by mělo být důležité pro nás všechny. Proto bychom vás chtěli pozvat na akce v rámci Dne první pomoci právě ve vašem krajském či okresním městě. Může to být nejen pro děti, ale také pro vás den, který si skvěle užijete jako rodina a ještě se dozvíte a uvidíte mnoho zajímavého.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Den první pomoci

ZP MV ČR se pravidelně účastní akcí v rámci Dne první pomoci. Tento rok najdete náš stan ZP 211 v Klatovech. Zastavte se a nechte si změřit poměr tuků a svalů v těle. Pro děti máme připravenou střelbu z luku a drobné dárky.
 

Jak poskytnout první pomoc?

Znáte základy první pomoci? Někdy stačí pouze zavolat rychlou záchrannou službu, jindy je potřeba přímo zasáhnout. V takových chvílích je důležité správně vyhodnotit situaci a okamžitě reagovat.

 

Na internetu k tomu bylo popsáno mnoho článků, pro inspiraci vybíráme: Základy první pomoci přímo na stránkách zachrannasluzba.cz nebo si můžete stáhnout PDF Červeného kříže.

Aktuálně