Přejít k hlavnímu obsahu
Test na poporodní depresi
15. 7. 2022
Pohled lékaře Od početí do tří let

Test na poporodní depresi

Deset otázek Edinburské škály postnatální deprese pomáhá správně vyhodnotit závažnost proměn emocionálních stavů v období po porodu. Je důležité rozpoznat stav, kdy je potřeba vyhledat odbornou pomoc.

Každá novopečená máma se potýká se stavy zhoršené nálady, obavami a úzkostmi, které se přirozeně dostavují v souvislosti s příchodem miminka. Důležité je vědět, kdy se jedná jen o běžné kolísání nálady a kdy již stav vyžaduje pomoc. Na základě rozsáhlé studie vypracovali vědci z Edinburské univerzity dotazník, kterým dokážete orientačně zjistit, jestli jde jen o lehkou změnu nálady, nebo potřebujete vyhledat odborníka. Test můžou vyplnit i členové blízké rodiny. 

Edinburská škála postnatální deprese vznikla na základě rozsáhlé studie britských porodníků, do které byli zařazené prvorodičky i vícenásobné rodičky, ženy všech věkových kategorií i různého vzdělání. Škála je nyní uznávaným vodítkem pro rozlišení stavu deprese od pouhého dočasného výkyvu nálady. Tato samotestovací metoda pomůže určit stav, kdy již je potřeba vyhledat pomoc. Nikdy nemůže nahradit psychologické vyšetření nebo konzultaci s lékařem, ale je velmi dobrým vodítkem.

JAK HODNOTIT TESTOVACÍ OTÁZKY 

 • Vždy se hodnoťte za předcházejících sedm dnů, tedy období jednoho uplynulého týdne. Zaměřte se pouze na toto období.
 • Každé otázce přidělte od 0 do 3 bodů, 3 body v případě pozitivní odpovědi, 0 v případě negativní odpovědi. Otázky 4 a 6 se hodnotí opačně (nula za kladnou a 3 body za zápornou odpověď).
 • Odpovídejte spontánně, bez váhání. Nekorigujte po sobě odpovědi a neměňte názor.
 • Váš blízký příbuzný může test vyhotovit souběžně s vámi, ale ze svého úhlu pohledu. Porovnejte si výsledky, uvidíte, jak vás vnímá nejbližší okolí. 
 • Test si dělejte opakovaně vícekrát v průběhu roku. Doporučuje se opakovaně hodnotit nejen v šestinedělí, ale až po dobu 6 až 12 měsíců od porodu, kdykoli pociťujete změnu nálady. 

SAMOHODNOTICÍ ŠKÁLA EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale)

 1. Byla jsem v posledních dnech schopná žertovat a smát se u různých humorných situací? 
  ●    Stejně jako obvykle
  ●    Méně než obvykle
  ●    Rozhodně méně než obvykle
  ●    Vůbec mi není do smíchu
 2. Těšila jsem se na nové události a situace každodenního života?
  ●    Stejně jako obvykle
  ●    Spíše méně než obvykle
  ●    Rozhodně méně než obvykle
  ●    Stěží nebo vůbec 
 3. Když se mi něco nedařilo, vinila jsem z toho sebe?
  ●    Většinou ano
  ●    Ano, ale jen někdy
  ●    Ne moc často
  ●    Ne, nikdy 
 4. Pociťovala jsem obavy a starosti, často bez příčiny?
  ●    Ne, nikdy 
  ●    Ne často, zřídka
  ●    Ano, někdy
  ●    Ano, častokrát
 5. Někdy mě přepadají obavy a panika bez zjevné příčiny.
  ●    Ano, častokrát
  ●    Ano, někdy
  ●    Ne, jenom zřídka
  ●    Ne, vůbec
 6. Všechna ta péče a povinnosti mi přerůstají přes hlavu.
  ●    Ano, většinu času své povinnosti nezvládám 
  ●    Ano, někdy jsem ve vleku povinností
  ●    Ne, své povinnosti docela zvládám
  ●    Ne, všechny povinnosti dobře zvládám
 7. Jsem v poslední době tak nešťastná, že špatně usínám, i když jsem unavená.
  ●    Ano, téměř vždy
  ●    Ano, někdy
  ●    Ne, jen zřídka
  ●    Ne, vůbec
 8. V poslední době se cítím mizerně. Jsem smutná.
  ●    Ano, po většinu dne
  ●    Ano, často
  ●    Ne, jen zřídka
  ●    Ne, vůbec
 9. Bývám tak nešťastná, že je mi do pláče.
  ●    Ano, většinou
  ●    Ano, často
  ●    Ne, jenom někdy
  ●    Ne, vůbec
 10. Napadla mě myšlenka na sebepoškození, chtěla jsem ublížit sobě nebo dítěti.
  ●    Ano, často
  ●    Někdy
  ●    Zcela výjimečně
  ●    Vůbec nikdy 

Maximum bodového hodnocení je 30 bodů. Otázky 4 a 6 se hodnotí obráceně než ostatní otázky v testu. 

Při výsledku 10 a více bodů se již poraďte se svou porodní asistentkou nebo vyhledejte pomoc lékaře. Méně než 10 bodů svědčí o vaší psychické odolnosti a schopnosti čelit náročnému období a mnoha psychickým či fyzickým změnám ve vašem těle a přizpůsobit se náročným změnám po porodu. 

Vždy vyhledejte lékařskou pomoc, pokud na sobě pozorujete tendenci ublížit si nebo máte myšlenky na sebepoškození. Úleva od poporodních depresí je možná, lze je efektivně léčit a zcela vyléčit, není proto důvod, proč byste si neměla nechat pomoci od odborníků. 
Zdroj: https://perinatology.com/calculators/Edinburgh%20Depression%20Scale.htm

Vaše doktorka kamarádka
Gianna Conti

Zdravé rodičovstvíZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ

Portál plný rad pro zdravý vývoj dítěte

 • Od novorozence po batole
 • Laktační poradenství a zdravé stravování
 • Psychomotorický vývoj
 • První pomoc u dětí
 • Fyzioterapie a cvičení s miminky
 • Cvičení pro maminky po porodu

Sledujte naše online kurzy a podcasty s odborníky.

ZDARMA pro pojištěnce ZP 211.

Aktuálně