Přejít k hlavnímu obsahu
Vývoj motorických dovedností
6. 4. 2023
Pohled lékaře Od početí do tří let

Vývoj motorických dovedností

U vývoje mladé lidské bytosti platí více než kdy jindy, že každé dítě je unikátní a výjimečné. Jeho vývin je individuální a nelze jej „zaškatulkovat“. Co ale dělat, když máte pocit, že vývoj nepostupuje správně?

I když existují tabulková pravidla, každé dítě se bude rozvíjet svým tempem. Roli zde hraje nejenom genetická výbava, ale i vliv rodiny a prostředí. Nemá smysl se předčasně trápit kvůli opoždění vývoje ani dítě bezdůvodně příliš pozorovat. Naopak to často vede k tomu, že dítě unavujete nebo stresujete přílišnou stimulací, cvičením a opakováním pohybů, i když na ně v danou chvíli děťátko ještě není připravené. 

DRUHY VÝVOJOVÝCH ZPOMALENÍ

U novorozenců, kojenců a malých dětí se jedná o tyto druhy vývojových zpomalení:

 • Pohyb – motorické schopnosti 
 • Jazyk a mluva
 • Zrak a obecně senzorické schopnosti
 • Sociální a emocionální dovednosti
 • Myšlení – kognitivní schopnosti

Někdy ke zpomalení vývoje dochází v několika výše uvedených oblastech najednou. Pak hovoříme o celkovém opoždění oproti průměrnému vývoji dítěte.


PŘÍČINY ZPOMALENÍ VÝVOJE

Mnoho příčin zpomaleného vývoje je odhaleno prenatálním screeningem a neonatology v době po porodu děťátka. Přesto je možné, že se některé celkové příčiny dostatečně nepodchytí. Patří k nim: 

 1. Genetika – většinou odhalitelná v těhotenství, například Downův syndrom, nestabilní chromozom X
 2. Fetální alkoholový syndrom / drogový syndrom – k opoždění může dojít také proto, že matka během gravidity konzumovala alkohol, drogy a další návykové látky
 3. Předčasný porod nebo perinatální důvody – poruchy objevené až po porodu, menší vývojové vady plodu a mnoho dalších specifických příčin 

ROZVOJ MOTORIKY

Rozvoj pohybových schopností je velmi viditelným a ověřitelným ukazatelem správného růstu dítěte. Hrubá i jemná motorika přesně ukazují, v jaké vývojové fázi se vaše dítě nachází. Zároveň platí, že není možné, aby daná vývojová fáze byla přeskočena, takže právě při kontrole motoriky pediatři snadno zjistí, jestli je třeba další, podrobnější vyšetření. 

U miminka platí, že novorozenecké reflexy obvykle do pár měsíců mizí, naopak vědomá motorika nastupuje. Od klasického zvedání hlavičky, přetáčení se na bříško a záda přes lezení, chůzový automatismus při zvednutí až po úchopy lžičky a první pokusy o samokrmení. 

Nedonošené, předčasně narozené děti nemají svaly vyvinuté stejně jako děti, které se narodily v termínu. Tím se často vysvětlí mírné zpoždění vývojové fáze. Někdy jdou tyto zpožděné reakce ruku v ruce s opožděním smyslového vnímání. 

Mezi další příčiny, na které by se lékaři zaměřili u znatelného opožďování motorického vývoje, patří: 

 1. Ataxie – genetický problém, který neumožňuje svalovou koordinaci
 2. Mozková obrna – nemoc, jež postihuje děti krátce po narození
 3. Myopatie – onemocnění svalů
 4. Problémy s viděním, které zpětně ovlivní motoriku
 5. Spina bifida – rozštěp páteře, který vede k totální paralýze spodní části těla

VAROVNÉ SIGNÁLY

Jestliže zjistíte, že vaše dítě nezvládá některý z následujících pohybů, bezodkladně se spojte s lékařem a nechte se odeslat na profesionální vyšetření, které vám napoví víc. Jedná se především o to, že miminko ve věku 3 až 4 měsíce nesleduje okolí, nebere do ruky drobné předměty, které má k dispozici, neudrží hlavičku, nesnaží se vložit si chrastítko do úst ani během přebalování nehýbe prudce nohama, jako by plavalo.

Sedmiměsíční dítě by mělo mít povolené, nikoli napjaté svaly, otáčet hlavou, pokud ho zaujme jakýkoli předmět, snažit se samo vytáhnout do sedu, případně lézt (jakýmkoli způsobem). Kromě toho by mělo být schopné válet sudy, dávat si do pusy předměty, které má na dosah, a měli byste si všimnout, jestli na nohou konstantně přibírá stejně jako na jiných částech těla. Pokud tomu tak není, je čas navštívit lékaře. Roční ratolest by měla být schopna lézt, sednout si, když se unaví, a stát bez vaší pomoci.

Dvouleté dítě by pak mělo zvládat chůzi, mělo by umět rozpohybovat hračku na kolečkách a samo si pro ni dojít. Pohybový vývoj je nesmírně důležitý a sledování jednotlivých mezníků by mělo patřit mezi povinnosti maminek, protože včasným odhalením potíží a důslednou rehabilitací se dá předejít vážnějším komplikacím.

NÁPRAVA SITUACE

Pokud nastane situace, kdy se motorický vývoj opožďuje, je kromě samotné lékařské intervence důležitá i vaše spolupráce. Velmi často se bude jednat o doporučení od vašeho lékaře, aby se dítěti dávalo více nervosvalových podnětů

V tomto ohledu bývá velmi často doporučována Vojtova metoda, která je doposud nepřekonaná. Pokud ji společně s lékařem považujete za vhodnou, obraťte se na fyzioterapeuta, který vám ukáže základní cviky a k němuž budete docházet na pravidelné kontroly až do vymizení problému.

Pozor: Nezkoušejte si sami „ordinovat“ cvičení jen podle internetových návodů. Pro děťátko je vhodných pouze několik vybraných cvičení a jejich nevhodnou skladbou můžete naopak jiné svalové skupiny zbytečně přetížit. Vždy vyhledejte certifikované služby fyzioterapeuta s kvalifikací na danou metodu.

Pokud máte jakékoli pochyby o tom, co se děje, konzultujte své podezření s lékařem, klidně dvěma. Jste matka, která svého potomka vnímá nejintenzivněji, a vy cítíte, jestli je vše v pořádku, nebo je třeba vyhledat lékaře. Spokojená maminka totiž vždy znamená i spokojené děťátko.

Vaše Gianna Conti 

Zdravé rodičovstvíZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ

Portál plný rad pro zdravý vývoj dítěte

 • Od novorozence po batole
 • Laktační poradenství a zdravé stravování
 • Psychomotorický vývoj
 • První pomoc u dětí
 • Fyzioterapie a cvičení s miminky
 • Cvičení pro maminky po porodu

Sledujte naše online kurzy a podcasty s odborníky.

ZDARMA pro pojištěnce ZP 211.

Aktuálně