Přejít k hlavnímu obsahu
Nevidomi_prepisuji 1
15. 4. 2020
Na zdraví se musí chytře

Nevidomí přepisují řeč operátora pro neslyšící

V těchto dnech zpřístupnila ZP MV ČR svoji informační linku klientům se sluchovým či jazykovým handicapem pomocí online simultánního přepisu řeči operátorů.

Služba doslovného přepisu řeči volaného do textu v reálném čase umožňuje těmto osobám plnohodnotně telefonovat, neboť odstraňuje komunikační bariéru mezi volajícími. Když mohou tito lidé využívat klasickou telefonickou komunikaci, stávají se samostatnými a rovnoprávnými v přístupu k informacím, produktům a službám institucí všech sektorů. Službu vyvinula a provozuje společnost Transkript online s.r.o.

Podle kvalifikovaných odhadů České unie neslyšících žije v ČR až 500 000 osob s postižením sluchu, z nichž jen deset až dvanáct tisíc preferuje pro komunikaci český znakový jazyk. Většinu této skupiny tedy tvoří lidé, kteří standardně ovládají češtinu (nedoslýchaví, ohluchlí, nositelé kochleárního implantátu, senioři s věkem získanými poruchami sluchu). Přepis řeči volaného však může být vítanou podporou také pro cizince, jimž psaný text podstatně usnadňuje porozumění, zejména při telefonování.

Obecně je tato služba ideální komunikační podporou pro skupiny osob, které potřebují zprostředkovat řeč druhé strany hovoru psanou formou. Z hlediska technického zajištění funguje služba jako online konference tří stran: Volající klient se prostřednictvím webu instituce nebo pomocí mobilního zařízení zvukově a textově spojí s profesionálním rychlopísařem. Ten okamžitě zapisuje na klávesnici doslovně řeč druhé strany hovoru a klient ji sleduje na displeji tabletu, chytrého telefonu či notebooku. Může bezprostředně reagovat, ptát se a odpovídat, takže jde o autentickou a plnohodnotnou interakci mezi uživatelem služby a volanou osobou, v tomto případě operátorem infolinky.

Pro individuální potřebu mohou uvedené skupiny osob využít mobilní aplikaci eScribeDroid, která je volně ke stažení na Google Play a nabízí bezplatně následující služby:

  1. Přepis při komunikaci „tváří v tvář“, např. na úřadě, u lékaře, v bance apod. – v situacích, kdy klient potřebuje mít stoprocentní jistotu, že „zachytil“ skutečně všechno, co druhý řekl. Služba je dostupná každý pracovní den v čase od 9:00 do 18:00 hodin. Přepis lze rovněž promítat, aby ho na nejrůznějších akcích mohlo sledovat více osob.
  2. Telefonický hovor s přepisem řeči volaného – funguje jednosměrně, volajícím může být jen osoba s postižením sluchu.
  3. Přepis pomocí automatického rozpoznávače řeči – i přes občasné nepřesnosti je kvalita tohoto přepisu za ideálních poslechových podmínek (tiché prostředí, dobrá výslovnost mluvčího) velmi vysoká. Klienti jej hojně využívají zejména při komunikaci s blízkými, kdy jde primárně o téma hovoru a menší nepřesnosti v přepisu pro ně nejsou podstatné. Služba je navíc dostupná bez časového omezení.

Kromě výše uvedených online služeb komunikační přístupnosti poskytuje Transkript také služby offline, a to prezenční simultánní přepisy (např. jednání zastupitelstev obcí a krajů, konference) a přepisy audiozáznamů mluveného slova do textové podoby (např. soudní řízení, rozhovory pro výzkumy a akademické práce). Je úspěšným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením, zejména nevidomých rychlopísařů (více než 500 úhozů za minutu). Činnost této společnosti má proto také významný sociální dopad, neboť nabízí pracovní příležitosti nevidomým v podpůrných komunikačních službách pro osoby s postižením sluchu.

Tento model vytváření nových pracovních míst představuje vzájemnou podporu dvou skupin osob se smyslovým postižením. Nevidomí přepisovatelé získali stabilní zaměstnání v moderní profesi, pro jejíž úspěšný výkon mají zcela specifické předpoklady, lidé s postižením sluchu zase mohou díky jejich práci využívat služby, které jim zprostředkovávají plnohodnotnou komunikaci a umožňují přístup k informacím a službám.

Společnost dodává své služby zákazníkům z řad institucí s možností tzv. náhradního plnění, což v praxi znamená nižší konečnou cenu zakázky oproti dodavatelům za stejných cenových podmínek, ale bez náhradního plnění. Tito zákazníci získávají nástroj pro bezbariérovou komunikaci s klienty, uchazeči o práci či kolegy se sluchovým handicapem a v neposlední řadě přímo podporují profesionální práci nevidomých přepisovatelů. Portfolio komerčních odběratelů těchto služeb je velmi rozmanité – tvoří jej velké korporace (banky, telefonní operátoři, dodavatelé energií, pojišťovny), subjekty státní správy (obecní a krajské úřady), ale také respektovaní poskytovatelé sociálních služeb, jako je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nebo Česká unie neslyšících. Odborný tým působí v oblasti vývoje a poskytování online přepisovatelských služeb od roku 2012; za služby mobilní aplikace eScribeDroid získal v r. 2018 cenu Rafael Nadace Vodafone ČR. Za zavedení online služeb simultánního přepisu mluvené řeči v síti kontaktních míst byli korporátní partneři společnosti Transkript online oceněni v národních soutěžích společenské odpovědnosti firem.

Aktuálně