Přejít k hlavnímu obsahu
Vedte_deti
5. 7. 2020
Pohyb

Veďte děti k pohybu odmalička. Hrajte si a jděte jim příkladem

Děti si utvářejí vztah k pohybu již od nejútlejšího věku. Jděte jim příkladem a ukažte jim, že pohyb a později i sport je součástí zdravého životního stylu. Ovšem nezapomínejte ani na to, že pohybové aktivity by měly děti bavit a měly by jim přinášet radost.

Kojenci mohou plavat i doma

Motorické dovednosti dětí můžete rozvíjet již od jejich nejútlejšího věku. Pro kojence je vhodné plavání nebo vaničkování. S vaničkováním v domácím prostředí lze začít, jakmile se novorozenci zahojí pupíček, tedy zpravidla do dvou týdnů od porodu. Od přibližně devátého týdne života je miminko schopné cvičit aktivněji a déle a pobyt ve vodě si více užít. Organizované plavání v bazénu je pak vhodnější pro starší miminka, až od půl roku života. Pohyb ve vodě v bezpečné dospělácké náruči pomáhá rozvíjet svalstvo a nervový systém děťátka, zlepšuje také peristaltiku střev a v neposlední řadě prohlubuje vztah novorozence s rodiči.

Od půl roku můžete cvičit společně 

Zhruba od půl roku dítěte, tedy od chvíle, kdy dítě začíná lézt, má smysl zapojit se do speciálních kurzů cvičení rodičů s dětmi. Aby pro vás byly společné chvíle strávené v tělocvičně příjemným zážitkem, zaměřte se při výběru kurzu nejen na bezpečnost, ale i atmosféru prostředí. Výhodou je, že většina center nabízí možnost ukázkových hodin zdarma.

Batoleti dejte prostor, ale jistěte ho

Jakmile se dítě naučí stát a chodit, začne neúnavně trénovat lezení a šplhání. I když mají rodiče stále oči na stopkách v obavě, aby si batole neublížilo, měli by ho v jeho aktivitách podpořit a samozřejmě ho přitom jistit. Dítě ještě nedokáže samo zcela řídit své pohyby a odhadnout, na co stačí, s pomocí rodičů však dokáže překonat mnohé překážky na hřišti i v přírodě. Dvouleté dítě zvládne za mírné asistence dospělých i skluzavku nebo jednodušší prolézačku.

Děti na skluzavce

Předškoláci potřebují všestranný rozvoj

Tříleté dítě je již pohybově zdatnější a můžete tedy začít se samostatnými aktivitami, které odpovídají jeho věku a fyzickému vývoji. Pohyb by však stále měl být hrou a neměl by být jednostranně zaměřený. Kolo, brusle nebo plavání můžete dítěti představit poměrně brzy, v tomto věku však potřebuje především všeobecnou pohybovou průpravu. Ideální je tradiční sokolská všestrannost, která učí obratnosti, rychlosti a koordinaci pohybů jemné i hrubé motoriky. Děti trénují v „Sokole“ nebo v obdobně zaměřeném kroužku pestrou škálu pohybů, jako jsou kotouly, šplh, lezení a přeskoky, učí se zacházet s míčem a cvičit na nářadí. Důležitý je rovněž dětský kolektiv, který motivuje k pokrokům, dává příležitost osvojit si sociální dovednosti a učit se disciplíně a fair play.

S výběrem sportu počkejte až na školu

I když děti projevují pohybový talent, je lepší počkat se sportovním vyhraněním až po nástupu do školy. Jednostranná zátěž v mladším věku by mohla vést ke zranění nebo jiným fyzickým obtížím a také by zbytečně připravila dítě o radost z volného pohybu a objevování svých možností. Nechte dítě, aby si vyzkoušelo různé disciplíny a samo se rozhodlo, která ho bude bavit nejvíc. Pravidelné tréninky učí disciplíně a odpovědnosti, měly by však být správně načasované, aby dítě nebylo přetížené. 

Příklady táhnou

Vztah ke sportu a k pohybu obecně získávají děti již od nejútlejšího věku. Pokud jako rodina trávíte volný čas procházkami, plaváním, hrami v přírodě a pěšími výlety, jdete dětem nenásilně příkladem a pomáháte jim vnímat aktivní pohyb jako přirozenou součást života. Základním pravidlem je přistupovat k pohybu jako k zábavě, nenutit děti do sportů, které je nebaví, naslouchat jim a podporovat je ve sportovních disciplínách, které jim jdou a těší je. 

Aktuálně