Přejít k hlavnímu obsahu
zdravotne_pojisteny 1
6. 11. 2018
Prevence

Zdravotně pojištěný musí být každý. Ale kdo a jak platí zdravotní pojištění v roce 2018?

Veřejné zdravotní pojištění se týká všech osob s trvalým pobytem v České republice.

U většiny z nás vzniká dnem narození a zaniká úmrtím. Každý však jednou odroste z dětských let, kdy za něj zdravotní pojištění hradí automaticky stát, a musí se přihlásit ke zdravotnímu pojištění. Protože nezaplacení zdravotního pojištění již mnohé přivedlo až do exekuce, přinášíme základní přehled, za koho platí zdravotní pojištění stát a kdo je odpovědný za jeho úhradu v ostatních případech.

Za mnoho lidí platí stát

Okruh lidí, za které hradí zdravotní pojištění stát, je velmi široký. Jedná se především o:

 • nezaopatřené děti, tedy i studenty středních a vysokých škol do 26 let věku,
 • důchodce,
 • ženy na mateřské, ale také osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství,
 • příjemce rodičovského příspěvku,
 • uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce,
 • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované,
 • osoby se středně těžkou až úplnou závislostí (stupeň II až IV), které jsou závislé na péči jiné osoby, a osoby pečující o tyto osoby, dále osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),
 • osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, jestliže již nepobírají peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek.

Stát však platí zdravotní pojištění například i manželům (manželkám) či registrovaným partnerům (partnerkám) státních zaměstnanců, pokud je následují do místa jejich výkonu práce (služby) v zahraničí, osobám ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby a osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, stejně jako mladistvým umístěným ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.

Detailní přehled všech osob spadajících do této kategorie včetně podrobných podmínek najdete na www.zpmvcr.cz/pojistenci/otazky-a-odpovedi.

Zaměstnanci hradí pouze část – 4,5 % z hrubé mzdy

Pokud jste zaměstnáni, odvádíte na zdravotní pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy, 9 % za vás platí zaměstnavatel. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění je přitom zodpovědný zaměstnavatel.

Osoby samostatně výdělečně činné zaplatí minimálně 2 024 Kč měsíčně

Jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) odvádíte v současné době za kalendářní rok na zdravotní pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Ať už však máte příjmy, resp. zisk jako OSVČ jakýkoliv, musíte ročně zaplatit na zdravotní pojištění nejméně 24 283 Kč. Tato částka vychází z minimálního vyměřovacího základu, který byl stanoven na 14 989,50 Kč měsíčně. Měsíční minimální záloha na zdravotní pojištění činí 2 024 Kč.

Nemáte žádné zdanitelné příjmy ani za vás neplatí pojištění stát? Pak zaplatíte 1 647 Kč měsíčně

Pokud nemáte příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti ani za vás neplatí pojistné stát, a to po celý kalendářní měsíc, jste povinni platit si zdravotní pojištění sami.

Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) spadají především:

 • ženy v domácnosti, která nepečují celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let,
 • studenti, kteří studují na některých jazykových školách a na většině škol v cizině, tj. na školách, která nebyly Ministerstvem školství ČR označeny jako soustavná příprava na budoucí povolání, dále případně studenti starší 26 let kromě doktorandů,
 • studenti, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
 • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce,
 • lidé, kteří mají pouze příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu nebo tzv. ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů (např. příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí apod.),
 • lidé, jejichž příjem z dohody o provedení práce nedosáhne 10 000 Kč měsíčně, u dohody o pracovní činnosti pak výše 2 500 Kč za kalendářní měsíc.

Pojistné se opět počítá jako 13,5 %, a to z aktuální minimální mzdy, která po zvýšení od 1. ledna 2018 činí 12 200 Kč. Jako OBZP jste tedy povinni platit si na zdravotní pojištění 1 647 Kč měsíčně.

Aktuálně

hubnoucí polévka Hubnutí Jarní vášeň pro zdravé tělo

Super dietní zeleninová polévka podporující hubnutí

Najde se dost lidí, kteří si stěžují, jak je náročné držet se pravidel zdravého životního stylu. Jedním z argumentů je, že jim to zabírá příliš velké množství času. Omyl. Příprava zdravého jídla nevyžaduje nákup potravin v úzce specializovaných obchodech a přípravou jídla určitě nestrávíte víc času, než je obvyklé. Recept na dietní polévku to potvrzuje.