Přejít k hlavnímu obsahu
Prostate cancer
8. 11. 2022
Prevence

Co jste (ne)věděli o rakovině prostaty

Za posledních dvacet let se téměř ztrojnásobil počet mužů, kterým lékaři diagnostikovali rakovinu prostaty. Zatímco v roce 2000 to byly asi tři tisíce pacientů, teď je to skoro osm tisíc.

Celkově je asi 40 % mužské populace v západních zemích v průběhu svého života vystaveno riziku vzniku karcinomu prostaty, u 10 % z nich se onemocnění stává symptomatickým a 3 % v jeho důsledku umírají.(*)

Jaké je riziko? 

Hlavním rizikovým faktorem je věk. Čím starší muž je, tím je riziko vzniku onemocnění vyšší. Mladší muži (pod 45 let) tvoří pouze jeden případ na 100 000 mužů, ale muži ve věku nad 80 let představují již 735 případů na 100 000 mužů. Z toho vyplývá, že muži ve věku nad 40 let by měli absolvovat preventivní vyšetření pravidelně.1 Na prevenci však není nikdy brzy, a proto mohou testy podstoupit muži všech věkových kategorií.

Co mohu udělat pro snížení rizika?

Nejlepší prevencí je diagnóza v časném stádiu onemocnění. Spolehlivý test pro detekci časného stádia karcinomu prostaty, kdy je nádor omezen pouze na prostatu a lze poskytnout účinnou léčbu, může mít pro pacienta značnou výhodu. Klíčovou je v tomto případě laboratorní hodnota PSA markeru. Kroutíte hlavou nad tím, že doma žádného psa nemáte? Nenechte se zmást, jedná se o specifický nádorový marker, jehož zkratka je právě PSA neboli prostatický specifický antigen.

Jaký je průběh vyšetření?

Laboratoře přicházejí s možností pohodlného vyšetření prostřednictvím e-shopu, který nabízí laboratorní testy pro samoplátce. Právě na e-shopu je možné si vyšetření markeru PSA objednat z pohodlí domova, test uhradit online a poté se dostavit na rezervovaný termín na vybrané odběrové místo. V rámci listopadu a akce Movember je test PSA navíc za zvýhodněnou cenu 150 Kč. Hlavní výhodou tohoto testu je, že se jedná o běžný odběr jedné zkumavky žilní krve. Výsledek testu je znám do tří pracovních dnů a klient jej obdrží přímo na e-mail.

Co kromě prevence dodržovat?

Díky včasné prevenci je drtivá většina karcinomů (79,5 %) zachycena ve stadiu I nebo II. U nádorů prostaty není znám jasný rizikový faktor. Obecně se soudí, že na rozvoj může mít vliv životní prostředí, kouření, špatná strava s vyšším příjmem masa a živočišných tuků, nedostatek zeleniny, ovoce a vitamínu D. Zhruba 10 % z celkového množství případů vzniká na dědičném základu. V případě, že má muž přímého příbuzného s tímto karcinomem, čelí dvakrát většímu riziku, že onemocní také.

Jaké příznaky není dobré podceňovat?

Nádor se dlouho nijak neprojevuje a to je také důvod, proč se na něj často přijde pozdě. Díky vyšetření PSA bylo zjištěno přes 70 % nádorů. Krevní vyšetření pomocí markeru PSA dokáže karcinom prostaty odhalit i o deset a více let dříve, než se projeví, a umožňuje tak léčbu zahájit včas.
Hlavními příznaky onemocnění jsou potíže při močení. Pacienti chodí na záchod v kratších intervalech a také častěji v noci. Mohou mít problém moč zadržovat nebo je pro ně vymočení obtížné. Známkou velmi pokročilých nádorů pak bývá bolest zad, kyčlí a končetin.

Test PSA je typický pro prostatu, ale nemusí být typický pouze pro karcinom, protože ne každá zvýšená hodnota PSA musí signalizovat karcinom. Tato hodnota může být zvýšena také u nenádorových onemocnění prostaty. 

Na rostoucí riziko proto nečekejte ani vy a připojte se v rámci Movemberu k těm, kteří si v rámci prevence nechají zkontrolovat zdraví prostaty.

Péči o zdraví je třeba se věnovat v průběhu celého roku, nejen v rámci listopadu. Laboratoře představují celou škálu preventivních vyšetření, které jsou mužům, ale i ženám šité na míru dle věkových kategorií a dle jejich aktuálních potřeb a případných rizik. 

Preventivní vyšetření pro muže se zaměřují na věkovou kategorii 20+, 30+, 40+, 50+ a 60+. Skladba laboratorních vyšetření je odstupňována dle potřeby dané věkové kategorie, kdy počet měřených ukazatelů začíná na deseti parametrech a postupně se u věkové kategorie 60+ objevuje parametrů celkem 28. 
I zde platí, že výsledek laboratorních testů je odeslán z laboratoře přímo na e-mail do tří pracovních dnů. Nechte si krev preventivně vyšetřit, protože vaše zdraví máte právě v krvi.


(*) Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., a prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Doporučené postupy pro časnou detekci, diagnostiku a léčbu jednotlivých stádií karcinomu prostaty [online]. Praha, 2020 [cit. 2022-10-27]. Dostupné z: https://kdp.uzis.cz/res/guideline/kdp-pro-casnou-detekci-diagnostiku-lecbu-jednotlivych-stadii-karcinomu-prostaty-final.pdf. Projekt Klinické doporučené postupy. Národní portál klinických doporučených postupů.

Aktuálně