Přejít k hlavnímu obsahu
registrace u lékaře
26. 9. 2023
Na zdraví se musí chytře

Co víte o registraci u lékaře

S pojmem registrující lékař jste se nejspíš už setkali. Víte ale, kdy není registrace povinná a jaká pravidla se vás vlastně jako pojištěnce týkají?

Oficiální termín zní registrující poskytovatel a vztahuje se na praktického lékaře, gynekologa a stomatologa. Ti jsou první kontaktní osobou při zdravotních problémech v jejich oboru a vedou o svých pacientech zdravotnickou dokumentaci. Každý pojištěnec má ze zákona právo na svobodnou volbu lékaře. Proto pokud budete nespokojeni s registrujícím lékařem, můžete ho změnit. Za standardních podmínek je to možné po třech měsících od předchozí registrace. S hledáním nového registrujícího lékaře vám může pomoci i zdravotní pojišťovna, protože to patří mezi její povinnosti. Nicméně neznamená to automaticky, že vás lékař přijme. Dále v článku najdete, z jakých důvodů vás může odmítnout zaregistrovat.
Ještě ale odpověď na otázku z úvodu, kdy není registrace povinná. Je tomu tak v akutních případech, kdy má povinnost provést ošetření každý lékař. Jinak je tomu u stavů, které nejsou akutní. Tam je registrace u výše zmíněných specialistů nezbytná. Jaké se k registraci a případné změně vážou podmínky?
Nový lékař je oprávněn vyžádat si od svého předchůdce veškeré informace o zdravotním stavu pacienta a informuje také příslušnou zdravotní pojišťovnu. Při registraci je také zohledněn věk pacienta.

Praktický lékař 

  • pro dospělé – může registrovat pojištěnce od 14 let
  • pro děti a dorost – může přijmout pojištěnce ve věku od narození do 19 let (registrace je automaticky ukončena v měsíci, v němž dosáhne věku 19 let)

Gynekolog

  • je oprávněn přijmout pojištěnku nejdříve v měsíci, kdy dosáhla věku 15 let

Stomatolog

  • zde není registrace věkem omezena 

Může vás lékař odmítnout registrovat?

Ano, lékař má právo odmítnout převzít pojištěnce do trvalé péče, ale pouze z důvodů vymezených v zákoně. Jaké to jsou?

  • překročení únosného pracovního zatížení 
  • přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení
  • vzdálenost místa pobytu pacienta
  • skutečnost, že pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenou smlouvu 

Ve všech těchto případech platí, že pokud poskytovatel odmítne přijetí do péče, je povinen vydat pacientovi písemnou zprávu s uvedeným důvodem.
 

Aktuálně