Přejít k hlavnímu obsahu
distanční medicína
12. 7. 2021
Na zdraví se musí chytře

Distanční medicína

O telemedicíně, nebo též distanční medicíně, jsme již psali. Jak ale probíhá v praxi? A splňuje svůj hlavní cíl, tedy zefektivnit a usnadnit péči o pacienta?

Síť klinik EUC je příkladem toho, jak by měla vypadat budoucnost péče o pacienta, co už se podařilo, a jak v reálu vypadá distanční medicína dneška.

Péče o pacienty na dálku

Samotný pojem distanční lékařská péče, péče o pacienta na dálku nebo telemedicína (ať už to nazveme jakkoli) znamená pro pacienty mnoho. Jde v první řadě o to, že se pacient k lékaři dostane dřív, protože má možnost nejprve své symptomy konzultovat s lékařem a zjistit jejich vážnost. Nesporný přínos má pak distanční medicína u chronicky nemocných pacientů a během následné péče.

Pokud je systém distanční medicíny dobře nastaven, pacientům je lékařská péče snadno dostupná, je rychlá a nevyžaduje osobní návštěvy mnoha specialistů, než dojde ke stanovení diagnózy. Proces, který je z větší části automatizovaný, funguje mnohem rychleji a je přesněji zacílen.

Lékař on-line je velkou výhodou

Systém distanční medicíny je na cestě k lepší efektivitě, protože jak pacienti, tak i lékaři ještě potřebují získat více zkušeností a naučit se se systémem dobře pracovat. Proto je hlavním úkolem vzdělávání lékařů i pacientů.
Nyní je potřeba stanovit procesy a postupy tak, aby byl lékař i pacient přesně informován, cítil se v bezpečí, aby oba věděli, co mohou a co ne, jak vyhodnocovat některé údaje a podobně. Důležité však je, aby efektivita žádným způsobem neohrožovala lékaře ani pacienta.

S tím, jak stárne populace, objevuje se stále více pacientů s chronickými chorobami. Umíme léčit mnohem víc nemocí než dřív, takže se enormně zvyšují požadavky na objem poskytování lékařských služeb. Koncept distanční medicíny vznikl mimo jiné i z tohoto důvodu – aby byla péče pacientům dostupná, ačkoli zdravotnická zařízení jsou přetížená. Jde hlavně o to, aby lékař mohl pracovat s adekvátními daty a anamnézou už při prvním setkání s pacientem.

Jak to funguje?

Pacient se zaregistruje do systému, kde s ním virtuální robot projde základní anamnestická data, potíže a příznaky. Tak může lékař rovněž na dálku nasměrovat pacienta k určitým specifickým vyšetřením, odběrům či odborným konzultacím. Když se pak lékař a pacient setkají osobně, už je minimálně polovina práce hotova. Lékař v tuto chvíli snadno určí diagnózu a může se rovnou přistoupit k tomu zásadnímu, k léčbě pacienta.

Chytré chaty i chytré hodinky

Roboti, kteří sbírají informace o pacientovi, dokážou ale mnohem víc. Jejich prostřednictvím se lékař může například dozvědět o tom, jak u pacienta zafungovala nová medikace či jak se v současné době cítí. Lékař pak nemusí věnovat hodiny času shromažďování dat či výsledků vyšetření ani monitorování stavu pacientů, u kterých je to potřeba. K lékaři se dostávají až důležité výstupní informace, na kterých spolu s pacientem dále pracuje.

Stejně tak funguje komunikace i druhým směrem. Populace v naší zemi není na příliš vysoké úrovni zdravotnické gramotnosti, mnoho dotazů, které pacienti na lékaře mají, zde mohou snadno odfiltrovat opět roboti a virtuální asistenti. Při tomto typu komunikace, tedy od pacienta k lékaři, jsou chaty a chatboty velmi efektivní. 

Efektivita sběru a sdílení dat o pacientovi se ovšem zvyšuje každým dnem. Už z chytrých hodinek lze vyčíst některé informace o zdravotním stavu daného člověka. Práce lékařů se usnadňuje, ale je potřeba stále pracovat na technické stránce systému distanční medicíny, aby nedocházelo k jeho zahlcení daty.

Čas je drahý

Čas lékařů i pacientů je drahý. Proto je naprosto pochopitelné, že mnozí lidé zanedbávají prevenci nebo odkládají návštěvu praktického lékaře, pokud mají jen malé příznaky některého onemocnění. Proto je tu distanční medicína. 
V tuto chvíli funguje na všech EUC klinikách a u spolupracujících obvodních lékařů. V běhu je program „Můj praktik on-line“, který kombinuje distanční a osobní formu péče o pacienta. Jestliže vám není dobře a nevíte, zda navštívit lékaře, každá EUC klinika nabízí možnost konzultace v režimu 24/7.

Následně proběhne digitalizovaný proces, jak jsme ho popsali výše, a lékař vás nasměruje, případně rozhodne o dalším konkrétním postupu.

Využijte distanční medicínu v péči o své zdraví

I v době distanční medicíny je potřeba chodit k lékaři, tedy nečekat, až se váš zdravotní stav stane příliš vážným. Znamená to právě i využití možností telefonické komunikace a informačních technologií. Pokud se necítíte dobře, kontaktujte lékaře okamžitě a proberte s ním svůj stav. Lékař vás sám nasměruje, buď k určitému typu domácí léčby, na odborné vyšetření, nebo si s vámi sjedná osobní schůzku. Nevymlouvejte se, že nemáte čas zajít ke svému praktikovi a čekat v přeplněné čekárně, protože to už není nutné. Volejte, komunikujte a hlavně se nenechte odbýt.

Protože nepečovat o své zdraví je to nejhorší.
 

Poslechněte si více v podcastu:
 Spotify České podcasty You Talk SoundCloud Google Podcasty

Distanční medicína aneb budoucnost péče o pacienty

Aktuálně