Přejít k hlavnímu obsahu
Doplatky za léky a ochranné limity
21. 7. 2023
Na zdraví se musí chytře

Doplatky za léky a ochranné limity

Zákon o veřejném zdravotním pojištění ošetřuje i situaci, kdy platíte doplatek za lék, a stanovil ochranný limit. Díky němu se vám může část doplatků vrátit.

Jak nás chrání ochranný limit a co je započitatelný doplatek? 

Setkáte se s nimi, pokud pravidelně užíváte léky na předpis a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které nejsou plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Započitatelný doplatek je ta hodnota doplatku za léčivo, která je započtena do ochranného limitu pacienta, nemusí to být a většinou to ani není plná výše skutečného doplatku v lékárně. Ochranný limit je pak zákonem stanovená roční hranice maximální výše součtu započitatelných doplatků pro každého pojištěnce dle věku či dalších kategorií, jejichž seznam najdete níže. Zde je na místě připomenout, že o tom, jestli je lék bez doplatku nebo s doplatkem, nerozhoduje zdravotní pojišťovna. Výši započitatelného doplatku za lék určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
Při častém nákupu léků s doplatkem se může stát, že v konečném součtu překročíte stanovený ochranný limit. Ale nemusíte se o své peníze bát. To, co zaplatíte nad rámec limitu, vám vrátí vaše zdravotní pojišťovna. 

Údaj o započitatelném doplatku najdete na účtence z lékárny, stejně tak i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde si můžete vyhledat údaje k jednotlivým léčivům. Neznamená to však, že byste se těmito údaji museli zabývat jinak než pro vaši informaci. Pro vás je důležité, že nemusíte situaci ohledně svého případného překročení limitu sledovat. To za vás zdravotní pojišťovna dělá a přeplatek automaticky kvartálně vrací. Není ani nutné, abyste o vrácení žádali. Přeplatky v součtu nad 200 Kč se vrací do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Zasílají se poštovní poukázkou.

TIP

Pokud si chcete ušetřit cestu na poštu a také starost s hlídáním data, do kterého je potřeba poukázku vybrat, využijte možnosti nastavit si zasílání přeplatků na bankovní účet. To můžete vyřídit osobně na klientském centru nebo ověřením bankovního spojení v E-komunikaci.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanovuje ochranné limity pro doplatky za léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které jsou předepisovány na recept a jsou jen částečně hrazeny ze zdravotního pojištění. Částky za volně prodejné léky a doplňky stravy se do limitu nezapočítávají. Stejně tak se nic do limitu nezapočítává, pokud lékař na recept napíše nebo do tzv. centrálního uložiště receptů vyznačí, že léčivo „Hradí pacient“.

Ochranný limit je nastaven v této výši:

ochranné limity - tabulka

Zde to znamená, že snížený limit 500 Kč se uplatní i u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, ale nejsou poživateli invalidního důchodu z jiných důvodů. Tyto skutečnosti je nutné doložit a o snížený ochranný limit je tedy v tomto případě nutné požádat.

Detaily naleznete na stránkách Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Co je dobré vědět

Avšak pozor! To, co zaplatíte v lékárně jako doplatek, se nerovná tomu, co je zahrnuto do ochranného limitu, protože lékárny si samy mohou určovat výši doplatku až do maximální povolené výše Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Ceny léčiv se tak mohou v každé lékárně lišit. Do ochranného limitu se navíc započítávají jen doplatky ve výši doplatku na nejlevnější lék, který obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání.

Příklad:

Doplatky - tabulka

Pokud by byl některý z uvedených léků plně hrazen ze zdravotního pojištění, započitatelný doplatek je 0 Kč. V případě, že ale lékař trvá na vydání předepsaného léku a vyznačí na receptu „Nezaměňovat“, i přes výše uvedená pravidla je do ochranného limitu započten doplatek v plné výši.
Lékař by vám měl na vyžádání předepsat léčivo bez doplatku nebo se stejnou účinnou látkou s nižším doplatkem. O záměně léku za jiný s jiným doplatkem, pokud ji lékař na receptu nezakáže, se můžete domluvit i přímo v lékárně.

A ještě jedno upozornění, ochranné limity na doplatky se nevztahují ani na zdravotnické prostředky, které se klientovi mohou jevit jako léčivo. Jako zdravotnické prostředky jsou registrovány například i elastoviskózní roztoky určené k aplikaci do kloubů (injekce pro posílení a regeneraci kloubů), a proto se na ně ochranné limity nevztahují.

Aktuálně