Přejít k hlavnímu obsahu
zastupovaná osoba
8. 6. 2021
Na zdraví se musí chytře

E-komunikace umožní zastupování jiného pojištěnce

Komunikace online neznamená jen to, že si potřebné formuláře vyplňujete v počítači a odesíláte e-mailem. Zajímavá nadstavba se nabízí v podobě možnosti zastupovat například své dítě.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) spustila pro své klienty portál E-komunikace, který rozhodně zkvalitní služby poskytované pojišťovnou, a navíc ušetří spoustu vašeho času. Portál totiž umožňuje registrovaným klientům, plátcům, smluvním zdravotnickým zařízením a zpracovatelům účetnictví komunikovat s pojišťovnou a využívat dostupných služeb online, odkudkoli a kdykoli, v nonstop režimu, ve dne i v noci, v pracovní dny i o víkendu.

Rozdělení informací je podle výše uvedeného statusu osob, tedy pro:

 • klienty ZP MV ČR
 • poskytovatele / smluvní zdravotnická zařízení
 • plátce / zaměstnavatele
 • zpracovatele účetnictví

Registrace do systému je velmi snadná a je možné využít i aplikaci v mobilním telefonu. Na e-portálu ZP MV ČR můžete najít důležité informace například o době trvání zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, o tom, jaké výkony ZP MV ČR hradila, a o pojišťovnou proplacených lécích či kompenzačních pomůckách. Máte také možnost touto cestou podat Přehled OSVČ.

Proč si zřídit zastupování jiného pojištěnce

Zastupování jiného pojištěnce se týká především možnosti zákonně zastupovat dítě do 18 let.
Za zastupovanou osobu můžete například:

 • podávat různé žádosti
 • hlásit ztrátu nebo poškození průkazu a zažádat o průkaz nový
 • můžete online nahlížet do výkazu zdravotní péče zastupované osoby a zobrazovat si více informací zejména o:
 1. poskytnuté zdravotní péči uhrazené pojišťovnou
 2. pojišťovnou uhrazených lécích
 3. uhrazených zdravotnických prostředcích, jako je například použití přístrojů a materiálů nebo kompenzačních pomůcek
 • mít k dispozici náhled platného průkazu pojištěnce (pouze v mobilní aplikaci ZP211)

Jak si zřídit zastupování pojištěnce

Matky novorozenců, kteří jsou pojištěni u ZP MV ČR, nemusí o zastupování žádat, je zřízeno automaticky na základě informací o narození dítěte.
Pro ostatní zastupující osoby je hlavní povinností vyplnit čestné prohlášení. Jde o jednoduchý formulář, kterým prohlašujete, že jste oprávněným zástupcem pojištěnce, a to na základě:

 • zákonného zmocnění – tedy, že jste rodičem nezletilého pojištěnce a nebyli jste rozhodnutím soudu rodičovské odpovědnosti zbaveni ani v jejím výkonu omezeni
 • rozhodnutí soudu, který vás jmenoval poručníkem nezletilého pojištěnce
 • rozhodnutí soudu, který vás jmenoval opatrovníkem pojištěnce
 • plné moci, kterou vás pojištěnec zmocnil k jeho zastupování

Kromě čestného prohlášení, které najdete na stránkách ZP MV ČR v elektronické podobě, je potřeba doložit následující doklady: rodný list dítěte, jehož jste rodičem, rozhodnutí soudu o jmenování poručníkem či opatrovníkem, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, popřípadě rozhodnutí soudu o zastupování člena domácnosti.
 

 

Šetřete svůj čas a využijte všech výhod, které přináší jak moderní komunikační online portál ZP MV ČR, tak také možnost stát se zástupcem jiného pojištěnce. Vše zvládnete bez nutnosti někam cestovat a všechny důležité informace budete mít k dispozici kdykoli, kdekoli a prakticky ihned.

 

Aktuálně