Přejít k hlavnímu obsahu
dětská obezita
22. 1. 2021
Zdravé dítě

Imunita a dětská obezita

Jaké jsou rizikové faktory pro rozvinutí obezity u dětí, jak na prevenci a co obnáší léčba, nám v rozhovoru nastíní odborník na dětskou obezitu MUDr. Zlatko Marinov z Obezitologické poradny Fakultní nemocnice v Motole.

Do jaké míry obezita ovlivňuje imunitu? 

Je třeba si uvědomit, že obezita je závažný zdravotní problém, který poškozuje všechny orgánové systémy včetně imunity. Komplexní metabolické změny, které obezita spouští, vedou k celkové prozánětlivé reakci, která nepříznivě přestavuje imunitní systém. Jedná se o zánět, který se dá změřit běžným vyšetřením tzv. citlivého C reaktivního proteinu (CRP), jež ZPMV ČR plně hradí ze zdravotního pojištění. 
Do všeobecného povědomí se v rámci současné covidové epidemie dostal důsledek tohoto poškození imunity ve zvýšeném riziku vnímavosti, těžkého průběhu a úmrtí u jedinců se závažnou obezitou. Na průběhu infekce covid-19 je dokumentováno, jak závažně obezita imunitu jedince poškozuje – jako by byl o 30 let starší. Poškození imunity obezitou se ale týká všech závažných onemocnění na jednotkách intenzivní péče, nejen těch infekčních. 

Věnujete se především dětské obezitě. Jaké jsou hlavní rizikové návyky, které mohou vést k obezitě u dítěte?

Na utváření dětského světa se podílí škola, kamarádi, zájmy, média, ale nejvíce ze všeho rodina. Dítě je výkladní skříní rodiny, na které se zrcadlí genetika a především životní styl. Odráží se na něm veškeré nedostatky a neúspěchy rodinných režimových opatření, které vedou k pozitivní nerovnováze v energetickém příjmu a výdeji. V civilizovaném světě není volný přístup ke zdroji potravin. Každý kilogram (a i kilogram navíc) se musí zakoupit a představuje reálnou částku dva až tři tisíce korun na 1 kg tuku. K tomu ze své zkušenosti přidávám sedm podmínek, za kterých se při splnění tří dětská obezita rozvíjí: 

  • Vynechávání snídaně nebo dietologický chaos
  • Slazený nápoj v pitném režimu
  • Méně než 2 km chůze denně
  • Více jak 2 hodiny u obrazovky denně
  • O více než hodinu více, nebo méně spánku, než je norma podle věku 
  • Specifická vývojová porucha (např. ADHD, Aspergerův syndrom, autismus)
  • Rozluková rodinná situace

Existuje riziko trvalého ovlivnění kvality imunity nadváhou? 

V rámci imunologicko-metabolických změn se předpokládá, že závažná dětská obezita zkrátí střední délku života jednotlivce o dvě, extrémně až o čtyři dekády. Obezita je základním kamenem rozvoje metabolického syndromu, s kterým obézní děti vstupují do dospělosti. Přes rozvoj inzulinové rezistence vede prozánětlivý stav k rozvoji cukrovky 2. typu, kornatění cév, rozvoji srdečně-cévních komplikací, selhání jater a ledvin. S obezitou kvůli prozánětlivému imunologickému stavu souvisí více nádorů než s bývalým strašákem číslo jedna – kouřením. Předcházení obezitě by snížilo výskyt cukrovky 2. typu o dvě třetiny. Agresivním ovlivněním všech rizikových faktorů, které doprovázejí obezitu, bychom dokázali předejít více než 80 % srdečně-cévních příhod, 2/3 případů transplantací jater a ledvin a 1/3 případů rakoviny. 

Metabolický syndrom je termín pro soubor rizikových faktorů zahrnující abdominální obezitu, inzulinovou rezistenci, zvýšený cholesterol a hypertenzi. Pacienti s tímto syndromem mají zvýšené riziko rozvoje diabetu 2. typu a kardiovaskulárního onemocnění.

Dá se mluvit o nějakém rizikovém věku?

V rámci prevence dětské obezity jsou klíčová specifická preventabilní časová okna, která se kryjí s obdobím růstového urychlení dítěte. Stěžejní období jsou v kojeneckém věku od 6. měsíce do 1,5 roku a v předškolním věku od 4 do 5 let. Okrajové období pak v mladším školním věku od 8 do 10 let. Mimo tato okna nejenže prevence dětské obezity není smysluplná, ale může být i nežádoucí. Zejména v rané adolescenci je nevhodné řešit prevenci obezity, protože dětská obezita je v populaci již plně rozvinuta a pro vnímavé jedince (zejména děvčata) může být spouštěčem rozvoje poruch příjmu potravy. 

Jaké jsou první kroky, když chci řešit obezitu svého dítěte?

Dětská obezita je závažné chronické onemocnění, které mohou léčit pouze zdravotníci. Léčba dětské obezity je náročná, nákladná a bez spolupráce rodiny dítěte nemá smysl. Rozhodně je jednodušší dnes řešit 2 kg nadváhy než za dva roky 20 kg obezity. Včasnou léčbu dětské obezity zahajuje praktický lékař pro děti a dorost, který nejlépe zná zázemí pacienta. Při úspěšné spolupráci při redukci hmotnosti může odeslat spolupracující klienty k pobytové redukci hmotnosti do unikátní sítě ozdravoven a lázeňských pracovišť s čtyřtýdenní intenzivní léčbou. Při vzájemné spolupráci se dosahuje výborných výsledků bez jojo efektu. Takovou léčbu ZPMV ČR plně hradí pro své pojištěnce a přispívá i na prevenci nadváhy a obezity u dětí
 

MUDr. Marinov

MUDr. Zlatko Marinov od roku 1999 působí ve Fakultní nemocnici Motol v Praze,
kde řídí Dětskou obezitologickou ambulanci.

Aktuálně

Zdravý životní styl

S přicházejícím podzimem je ten pravý čas na posílení imunity

Možná jste si ještě ani neuvědomili, že právě prožíváme poslední letní dny. Ačkoli po ránu už je změna na kůži pěkně cítit a večer se pomalu, ale jistě stmívá čím dál dřív. Užívejte si konec léta, ale zároveň začněte přemýšlet o tom, jak své tělo připravit na přicházející podzim. Silná imunita bude jistě zapotřebí, proto pro vás máme pár rad, na co se zaměřit při posilování obranyschopnosti organismu.