Přejít k hlavnímu obsahu
Jak se přerozděluje zdravotní pojištění
Na zdraví se musí chytře

Jak se přerozděluje zdravotní pojištění

Abychom lépe pochopili, jak funguje výběr pojistného a jeho přerozdělení, podívejme se, jakými pravidly se při tom musí řídit zdravotní pojišťovny.

My všichni si platíme zdravotní pojištění, ale jeho výše je odrazem našeho ekonomickému stavu, nikoliv stavu zdravotního. Jak se tedy peníze přerozdělují ve prospěch všech a proč je to tak složité? 
Peníze vybrané na pojistném přitékají z více stran a všechny dohromady jsou každý měsíc přerozděleny. 

Podívejme se nejprve, kdo do systému přispívá:

  • Za část pojištěnců hradí pojistné stát 

  • Další skupinou jsou zaměstnanci, za ty hradí pojistné zaměstnavatel 

  • Pojistné si platí osoby samostatně výdělečně činné i osoby bez zdanitelných příjmů

Pak jsou tu ještě částky, které pocházejí z penále a sankcí. Ale ty přerozdělování nepodléhají, jsou totiž základem pro programy fondu prevence.

Pro účely přerozdělování pojistného existuje zvláštní účet, který spravuje VZP. Všechny zdravotní pojišťovny totiž od svých pojištěnců vyberou určitou sumu, ale její výše zpravidla nesedí s tím, na co mají pojišťovny nárok podle zdravotního rizika svých pojištěnců. Z tohoto účtu se tedy rozdíly vyrovnávají.

Jak se určuje „zdravotní riziko“?

To se stanoví pomocí indexu složeného z těchto částí: 

  • Demografická část, která je stanovena podle věku a pohlaví

  • Chronická část, která se týká jen těch pojištěnců, u nichž je identifikována spotřeba léků odpovídajících některému ze stanovených onemocnění

Indexy nás všech se v každém měsíci sečtou a každá z pojišťoven získá poměrnou část odpovídající skladbě svých pojištěnců.

Kromě už popsaného jsou propláceny také části tzv. „mimořádně nákladné péče“, a to formou záloh a ročního vyúčtování. Tímto způsobem je hrazeno asi 10 % nákladů jednotlivých pojišťoven.

Jak vidno, systém zdravotního pojištění je velmi komplikovaná disciplína. Můžeme také ale říci, že náš systém počítá se solidaritou zdravých s nemocnými – a podle tohoto principu se pojistné přerozděluje mezi zdravotními pojišťovnami.


Autor: Věra Danielová, hlavní metodička Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
 

Aktuálně