Přejít k hlavnímu obsahu
Nemocná populace a desease management
17. 8. 2022
Na zdraví se musí chytře

Nemocná populace a desease management

Může medicína a my sami čelit tomu, že civilizační onemocnění se týkají až 70 procent populace středního a vyššího věku? Poslechněte si podcast, jak můžeme účelně bojovat s chronickou nemocí pomocí desease managementu.

Desease management - Léčba chronických pacientů

Pokud se to netýká přímo vás, jistě ve svém okolí znáte někoho, kdo se potýká s cukrovkou, kardiovaskulárním onemocněním či má problém v oblasti fungování metabolismu, případně trpí nadváhou či obezitou. Uvádí se, že až 70 procent populace středního a vyššího věku trpí jedním z těchto civilizačních onemocnění nebo jejich kombinací.
Je to číslo, které vede k zamyšlení. Každý přece chce žít co nejkvalitněji, pokud možno v co nejlepší fyzické a psychické kondici. Bohužel výše uvedené nemoci jsou chronické a jejich léčba je už na celý život. A tak dochází k tomu, že tyto nemoci často podceňujeme a zanedbáváme, protože vyžadují neustálé návštěvy lékařů, které mnohdy až nerealisticky kolidují s naším běžným životem.

Léčba chronických pacientů

V současné době probíhá léčba chronických onemocnění tak, že veškerá zodpovědnost za kontrolu a léčbu nemoci je plně na pacientovi. On si musí hlídat pravidelné odběry a kontroly u lékaře, objednávat se a navštěvovat specialisty, vše je časově náročné, a hlavně to vyžaduje obrovskou dávku osobní zodpovědnosti a disciplíny. Naneštěstí se tak chronické onemocnění významně promítá nejen do osobního života, ale také například do pracovních vztahů. Pacient by měl veškerý čas podřídit léčbě své nemoci, respektovat možnosti laboratoří či specializovaných lékařů, kdy jsou čekací doby na vyšetření dlouhé.
Chronické onemocnění tak zasahuje do života pacienta ještě víc, než je dáno samotným průběhem nemoci a omezeními, která s sebou přináší. A jelikož si nemocný člověk nemůže příliš vybírat a sladit léčbu nemoci s ostatními důležitými životními aktivitami, jako je například právě jeho nepřítomnost na pracovišti v době návštěv lékařů a odběrových center, často se přestává aktivně léčit a v péči o sebe a svůj problém nechtěně selhává.

Desease management

Robot, který hlídá naše zdraví. Vize, sen nebo reálná budoucnost? Robot nám doma odebírá potřebné vzorky, ve spojení se vzdálenou laboratoří vyhodnotí náš stav – zda dostatečně pijeme a přijímáme ty správné živiny, bereme ty správné léky a doporučí, jak vyladit naši celkovou zdravotní pohodu a podobně… Je to sci-fi nebo blízká budoucnost?
Lékaři se snaží dospět k modelu, který by co nejméně zatěžoval pacienta i lékaře a vnesl nějaký systém řízení do léčby chronického onemocnění. 
Obor, který se tím zabývá, takzvaný „desease management“, zahrnuje kontrolu nemoci a pacientů pomocí generování automatizovaného léčebného plánu „na míru“ každému pacientovi a ve spolupráci různých zdravotnických zařízení, včetně specializovaných.

Toto anglické slovní spojení v sobě zahrnuje stručně a jasně vše podstatné. Jednoduše řečeno jde o koordinaci péče o chronicky nemocné a o to, jak nemoc včas zachytit, diagnostikovat a vést pacienta během její léčby.

V praxi to znamená, že pacienti musí vědět vše o svém onemocnění, musí být edukováni, musí sami umět sledovat hodnoty některých ukazatelů (například krevní tlak, hladina cukru v krvi). Léčebný plán je nastaven a na všechny odběry, kontroly či návštěvy specialistů jsou pacienti aktivně zváni.

Budoucnost

V současné době už online můžeme dosáhnout na mnoho programů, které podporují naše zdraví. Příkladem může být třeba nutriční poradenství. A další aplikace, které hlídají naše zdraví, stále vznikají. 

I když robota na pomoc zatím nedostanete, digitalizace medicíny stále probíhá, zdokonaluje se a rozšiřuje. Pokud vás přístup moderní medicíny zajímá a chcete vědět, jak daleko v současné době jsme, rozhodně si poslechněte podcast Desease management – léčba chronických pacientů z cyklu ZP MV ČR Zdraví v kostce, ve kterém na toto téma hovoří MUDr. Klára Fialová, manažerka klinických programů EUC.

Pouze tehdy, když víme, můžeme také něco dělat. A v oblasti zdraví to platí minimálně dvojnásob.

Aktuálně