Přejít k hlavnímu obsahu
Očkování
15. 2. 2021
Prevence

Očkování: Obtížné téma, které si zaslouží trpělivou diskuzi

Pustit se do debaty o očkování je skoro totéž jako sednout si se zapálenou sirkou na sud s prachem. Vakcinace se ovšem stala mimořádně citlivým tématem dávno předtím, než covid-19 začal páchat globální škody.

Začněme základními fakty. V České republice je povinné očkování proti devíti onemocněním, kterými jsou záškrt, černý kašel, tetanus, dětská obrna, hepatitida B, onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu b, zarděnky, spalničky a příušnice. Děti jsou u nás očkovány prakticky od čtvrtého dne života, například ve druhém měsíci věku dostávají první dávku hexavakcíny, která je jim během prvního roku podávána třikrát, atd. 

Povinné, či dobrovolné?

V České republice, a samozřejmě po celém světě, je také spousta odpůrců očkování. I když přesnější by asi bylo říct, že jsou to často lidé, kteří požadují, aby očkování bylo dobrovolné. Jak uvádí Česká vakcinologická společnost, povinnost očkovat je zákonem daná v deseti z třiceti evropských států, včetně České republiky. Tam, kde tomu tak není, problematiku regulují jinak. Například v Belgii je povinná pouze vakcína proti obrně, nicméně další očkování je vyžadováno při nástupu dítěte do školky. V Rakousku a v Německu, když se ve školce objeví nemoci, je neočkované dítě vyloučeno, dokud infekce nepomine. 

Pro laika je každopádně nesmírně obtížné, ne-li přímo nemožné, se ve sporu vyznat. Odpůrci povinného očkování mimo jiné tvrdí, že jeho zdravotní prospěšnost, neškodnost ani účinnost nejsou zdaleka jednoznačné. Opírají se například o grafy, které podle nich ukazují, že plošné očkování bylo zavedeno vesměs až okolo poloviny 20. století – poté, co došlo k podstatnému snížení počtu běžných infekčních chorob včetně úmrtnosti na ně. A to především díky lepším hygienickým podmínkám. Statistiky podle nich také dokazují, že s rostoucím počtem očkovacích látek se množí případy, kdy naprosto zdravé děti krátce po očkování nečekaně onemocní apod.

Jak najít poctivé odpovědi

Jenže takové grafy a statistiky mají i zastánci povinné vakcinace. Například podle Státního zdravotního ústavu došlo díky hromadnému očkování v České republice, respektive tehdejším Československu, prakticky k vymizení zarděnek, černého kašle nebo záškrtu. A třeba v sousedním Německu byl v reakci na rozšíření spalniček, které podle úřadů v posledních deseti letech způsobily smrt nejméně 280 lidí, vloni schválen zákon o povinné vakcinaci školních dětí. Spalničková nákaza se ovšem projevila i v dalších evropských státech (a nejen v nich). 

Je zcela zřejmé, že toto mimořádné citlivé téma vyžaduje diskuzi. Měli bychom si klást různé otázky, například jestli je opravdu nezbytné, aby děti v České republice tak brzy po narození dostávaly tolik dávek vakcíny. Také zda jsou historická data, která máme k dispozici, dostatečná pro vyvozování jednoznačných závěrů a jestli je vlastně interpretujeme správně atd. A měli bychom se snažit o hledání co nejpoctivějších odpovědí, zbavených všech ideologických i dalších škodlivých nánosů. Jedině snaha dobrat se co nejpřesnějších faktů nás může posunout dál. 

Hledání poctivých odpovědí bohužel komplikuje i množství neseriózních a nesmyslných informací, před kterými, jak se někdy zdá, není úniku. V některém z dalších článků na téma očkování se jimi budeme zabývat. 
 

Podpora očkování od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

Při péči o své zdraví není důvod zapomínat i na praktickou stránku. Bonusy a příspěvky na očkování vám vaši snahu o prevenci zpříjemní.

Výhra pro vaše zdraví

ZP MV ČR nabízí například:

  • Příspěvek pro jednotlivce zvýšený na 1 000 Kč
  • Pro čtyřčlennou rodinu je příspěvek až 5 000 Kč
  • Výhodnou možnost postoupení příspěvku 500 Kč svému dítěti

Podívejte se na další výhody, které u ZP MV ČR získáte. Uvidíte, že stát se pojištěncem ZP MV ČR je výhra pro vaše zdraví.

Aktuálně