Přejít k hlavnímu obsahu
podání přehledu ZP
14. 4. 2021
Na zdraví se musí chytře

OSVČ! Nezapomeňte na přehled pro zdravotní pojišťovnu

K povinnostem podnikatelů patří vedle odevzdání daňového přiznání také vyplnění Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné pro zdravotní pojišťovnu.

Pokud patříte mezi již zkušené osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jistě víte, že vedle daňového přiznání za rok 2020 vás čeká i jedna povinnost směrem k vaší zdravotní pojišťovně. Tím je předložení vyplněného přehledu o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení. Formulář obsahuje také informace o zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.

Termín pro podání přehledů za rok 2020 na zdravotní pojišťovnu je kvůli pandemické situaci nakonec pro všechny OSVČ ze zákona nejpozději do 2. srpna 2021. Novela, která tuto možnost zavádí, byla 31. března 2021 schválena Senátem a čeká jen na podpis prezidenta.

V případě, že daňové přiznání podáváte prostřednictvím daňového poradce, nadále také platí termín 2. srpna 2021.
 

Minimální zálohy

Od 1. 1. 2021 je minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ ve výši 17 720,25 Kč. Z toho vyplývá minimální měsíční záloha na pojistné, která je 2 393 Kč. Tato výše zálohy platí již za měsíc leden 2021. Rozdíl se vyrovná právě podáním přehledu.
 

Jak se spočítá nová záloha na zdravotní pojištění

Jestliže jste OSVČ na hlavní činnost, musíte vždy platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění. Roční zdravotní pojištění (i sociální pojištění, ke kterému se pak vztahuje přehled pro OSSZ) se vypočítává z vyměřovacího základu.

U OSVČ je vyměřovacím základem zjednodušeně řečeno polovina výdělku ze samostatné činnosti za daný rok – tedy příjmy minus výdaje děleno dvěma. Sazba zdravotního pojištění je pak ve výši 13,5 procenta právě z vyměřovacího základu

Prominutí záloh

Za měsíce březen až srpen 2020 byly živnostníkům z důvodu epidemie Covid-19 prominuty zálohy v minimální výši, tedy částka 2 352 korun měsíčně. Rozdíl doplatí živnostníci právě po podaném přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 dle skutečně dosaženého zisku za rok 2020. 
 

Od vypočteného ročního pojistného se odečtou zaplacené zálohy během roku 2020. Pokud vznikne nedoplatek, tedy v případě, že jste na zálohách zaplatili během roku méně, než vám vyjde dle přehledu o příjmech a výdajích, musíte jej zaplatit do osmi dnů od odevzdání přehledu.

Záloha za daný měsíc je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Nová výše vaší měsíční zálohy tedy bude odpovídat záloze vypočtené v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. 
 

vykřičníkBez papírování – elektronický přehled

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR umožňuje svým klientům zvolit jednodušší cestu. Kromě klasického papírového přehledu můžete svou povinnost splnit i elektronickou formou. Podávat přehled elektronicky je možné, pokud máte zřízeny přístupy do E-komunikace. O ty musíte nejdříve požádat, ale u ZP MV ČR jsou nastaveny tak, aby byly shodné s přihlašovacími údaji do mobilní aplikace ZP 211.

 

Vyzkoušejte E-komunikaci! K papírům už se nejspíš nevrátíte. 
 

Přehled a podnikání na vedlejší činnost

V případě, že si podnikáním pouze přivyděláváte na vedlejší činnost, nemusíte podle zákona platit zálohy na zdravotní pojištění. Pojistné zaplatíte až po podání daňového přiznání, resp. přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu. Výše pojistného se bude odvíjet od vašeho skutečně dosaženého zisku. Minimální vyměřovací základ pro vás neplatí.
 

Aktuálně