Přejít k hlavnímu obsahu
Preventivní prohlídky v prvním roce dítěte
Pohled lékaře Od početí do tří let

Preventivní prohlídky v prvním roce dítěte

Systém preventivních prohlídek našeho dítěte se nám sice může zdát trošku náročný, ale je velmi propracovaný. Proto si také pediatra vybírá žena již v těhotenství. Kolik prohlídek je třeba absolvovat?

V prvním roce života dítěte musí maminka s novorozencem absolvovat povinně celkem devět pediatrických prohlídek. První prohlídky jsou někdy vykonány ještě v porodnici. 

Obecně platí, že pediatr si přebírá dítě do péče co nejdříve po narození při propuštění z porodnice. Nemusí to být hned, ale první dvě prohlídky jsou klíčové pro nastavení spolupráce s maminkou, zvládnutí kojicích technik a spoustu dotazů maminek na péči o miminko. 

První preventivní prohlídka 

První prohlídka by měla proběhnout do dvou dnů po propuštění z porodnice. Pokud porod probíhá v období, kdy má zvolený pediatr dovolenou, vypomůže ošetřující lékař na novorozeneckém oddělení. Miminku se zakládá zdravotnická dokumentace a zde se právě musí doplnit klíčové informace o zdravotním stavu rodičů, o porodu samotném a poporodním období. 
Na této prohlídce bývá maminka seznámena s kalendářem očkování dítěte a se základy péče o něj v jeho počátečním životním období. Lékař pomůže i s počátky kojení a problémy s tím souvisejícími. Volba pojišťovny pro dítě probíhá právě v tomto období. 

TIP: 
Kromě povinných očkování můžete imunitu svého děťátka posilovat i mnoha dalšími doplňkovými očkováními dle doporučení svého pediatra. ZP MV ČR na očkování novorozenců přispívá částkou až 2 000 Kč, další mnohotisícový příspěvek můžete získat sloučením příspěvků v rámci pojištění jiných členů stejné rodiny.  
 

Druhá preventivní prohlídka

Zhruba do dvou týdnů probíhá druhá návštěva pediatra. Na této návštěvě je miminku prohlédnuta hlavička, především postup zavírání velké fontanely a srůstání lebečních kostí, měří se nejen váha a délka, ale i obvod hlavičky. Při komplexní lékařské prohlídce se poslouchá a kontroluje frekvence srdíčka, tepy na velkých tepnách v tříslech, vyšetřuje se pohmatem bříško. Zajímavou součástí prohlídky je vyšetření novorozeneckých reflexů. V tomto věku se již dítěti předepisuje i vitamin D k pravidelnému užívání. 

Preventivní prohlídka v 6 týdnech věku novorozence

I zde lékař vyšetřuje novorozenecké reflexy, dítě váží a měří. Kromě vyšetření reflexů se již pediatr dívá i na držení hlavičky a fixaci hračky pohledem.

Preventivní prohlídka ve 2 měsících věku novorozence

Na této prohlídce již začíná cyklus očkování, podává se vakcína proti šesti onemocněním – tetanu, záškrtu, dětské obrně, černému kašli, hepatitidě B, hemofilové infekci. Možné je také očkovat proti pneumokokovým nákazám. 

Preventivní prohlídka ve 3 měsících věku novorozence

Mimo obvyklá vyšetření aktuálního zdravotního stavu novorozence slouží tato prohlídka také k aplikaci očkování, pokud nebylo možné očkovat dříve. 

Preventivní prohlídka ve 4 měsících věku novorozence

Očkovací kalendář dítěte pokračuje další dávkou hexavakcíny, případně doplňkových očkování. I zde se zase pokračuje ve vyšetřování novorozeneckých reflexů, vážení a měření miminka, prohmatávání bříška a také fontanely na hlavičce. Pozornost je věnována rozvoji motorických dovedností miminka. Maminka je poučena o zavádění nemléčných příkrmů do stravy miminka. 

Preventivní prohlídka v 6, 8, 10 měsících věku novorozence

Klasické posouzení zdravotního stavu děťátka a konzultace jeho prospívání, případně úspěšné zavádění příkrmů je doplněno o posouzení hrubé motoriky, tedy přetáčení z bříška na záda, podpírání se nožkama. Postupně se přidá počítání zoubků, zvedání hlavičky, základy lezení, reakce na zvukové a zrakové podněty. Přidat se mohou další volitelná očkování.

Preventivní prohlídka ve 12 měsících věku novorozence

Touto prohlídkou končí cyklus pravidelných preventivních prohlídek v kojeneckém věku. Kromě posouzení psychomotorického vývoje, vážení, měření, kontroly motorických schopností se na této prohlídce kontroluje i zrak a sluch miminka, posuzují se řečové schopnosti miminka, doplní se zdravotní dokumentace miminka a v očkovacím kalendáři se pokračuje třetí dávkou hexavakcíny. 

V péči o děti patříme ke státům s nejpropracovanějším systémem preventivních lékařských prohlídek na světě. Na první pohled se možná zdají komplikované a četné, věřte ale, že jsou v nejlepším zájmu vašeho dítěte. 

Gianna Conti

Zdravé rodičovstvíZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ

Portál plný rad pro zdravý vývoj dítěte

  • Od novorozence po batole
  • Laktační poradenství a zdravé stravování
  • Psychomotorický vývoj
  • První pomoc u dětí
  • Fyzioterapie a cvičení s miminky
  • Cvičení pro maminky po porodu

Sledujte naše online kurzy a podcasty s odborníky.

ZDARMA pro pojištěnce ZP 211.

Aktuálně