Přejít k hlavnímu obsahu
komunikace neslyšících
21. 9. 2021
Na zdraví se musí chytře

Rozhovor: Jak Transkript online odstraňuje bariéry

Když se řekne bariéry pro handicapované, nejspíš si představíme schody a obrubníky. Jenže on to může být i telefonní hovor. O tom, jak se dá tato, pro neslyšící velká bariéra překonávat, se dozvíte z rozhovoru s Ing. Josefem Sekáčem ze společnosti Transkript online. Tato společnost se zapojila do akce Týden komunikace osob se sluchovým postižením, jejímž partnerem je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

  • Přibližte nám prosím, o co se jedná v projektu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. 

Je to festival, který pořádá nezisková organizace ORBI PONTES od roku 2012. Letos se koná jeho 8. ročník, a to od 17. do 26. září. Bude zahájen v Senátu České republiky, kde proběhne konference na téma přístupnosti osob se sluchovým postižením. Lidí, kteří trpí nějakým sluchovým postižením, je v České republice přes půl milionu. Festival je určen jak osobám se sluchovým handicapem, tak široké veřejnosti. Cílem je, aby se tyto dvě skupiny učily spolu lépe komunikovat a nebály se té komunikace. Je připraven pestrý program v divadlech, muzeích, zapojují se neziskové organizace a školy zaměřené na výuku dětí se sluchovým postižením. Proběhne celkem 35 akcí, které se budou konat v 7 krajích. 

  • Kdo všechno spadá do skupiny lidí se sluchovým postižením?

Osoby se sluchovým postižením se dají rozdělit na tři základní skupiny. Jedná se o neslyšící, nedoslýchavé a o ohluchlé.
Neslyšící – je jich v České republice mezi deseti a patnácti tisíci – jsou osoby, které se narodily bez sluchu a jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk. Psaná forma češtiny je pro ně vlastně cizí jazyk.
Nedoslýchavý je člověk, který zejména kvůli vyššímu věku postupně přichází o schopnost slyšet. Ohluchlý je člověk, který o schopnost slyšet přišel. Většinou kvůli onemocnění či úrazu.

  • Vy jste do festivalu aktivně zapojeni především díky své službě online přepisu. V čem spočívá?

Transkript online je zaměřený na online přepis. Před několika lety jsme spustili přepis infolinek, což je služba, která zpřístupňuje telefonní komunikaci právě lidem se sluchovým postižením. Funguje to tak, že na webu daných organizací, ať už jsou to zdravotní zařízení, firmy, nebo také státní správa, najdete odkaz na tuto službu, zadáte své telefonní číslo a kliknete na „Zavolejte mi“. V ten moment vás spojíme s naším profesionálním přepisovatelem. Ten se následně spojí se třetí stranou, se kterou chce osoba se sluchovým postižením komunikovat. Klient může pokládat svůj dotaz mluvenou češtinou, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje. Pokud ne, tak svůj dotaz může napsat. Tento dotaz je vždy přečten syntetickým hlasem operátorovi organizace, které se dotazuje. Reakce, odpověď, je přepisovatelem přepsána do textové podoby. Takže klient si přečte odpověď a může pokračovat dál v rozhovoru. Je to důležité v tom, že je to okamžitá, rychlá komunikace, aniž by docházelo k ztrátám při přenosu informací. V e-mailu se vám nemusí podařit vyjádřit to, co zvládnete při rozhovoru. Tato služba je tedy určena hlavně osobám nedoslýchavým, ohluchlým, ale i osoby neslyšící, které ovládají psanou češtinu, ji mohou bez problémů využívat a také ji využívají. 

  • Jak dlouho už službu poskytujete?

Služba hovor s přepisem je zatím relativně nová. V Čechách funguje nějaké čtyři roky. My jsme jediná společnost, která ji tímto způsobem poskytuje. Většinou jsme to zatím my, kdo navazuje kontakt se společnostmi, úřady a státní správou vůbec. Je to na základě zpětné vazby, podnětů od sluchově postižených. Vzhledem k tomu, jak je to početná skupina, se nacházejí ve všech možných sférách bez rozdílu a komunikovat s úřadem nebo firmou potřebují úplně stejně jako každý jiný člověk. Potřebují zavolat svému operátorovi, do své zdravotní pojišťovny, chtějí zavolat na úřad, aby zjistili, kde si mají vyměnit občanský průkaz a co k tomu potřebují. Takže se to týká jakékoli klasické infolinky. Nedá se to nějak specifikovat, že někde ta služby smysl nemá, protože je potřebná všude, kde se chcete domluvit telefonem.
Transkript je sociální podnik, který se zaměřuje na odbourávání komunikačních bariér. Působíme jako sociální podnik, a to nejen proto, že poskytujeme službu postiženým, ale také proto, že zaměstnáváme osoby s těžkým zdravotním postižením. Přepisovatelé, kteří tuto službu poskytují, jsou ve většině případů nevidomí. Jedna skupina osob s těžkým zdravotním postižením pomáhá druhé.

  • Jak se daří spolupráce s firmami? 

Se začátkem covidové krize v dubnu 2020 jsme mohli vidět, že se rázem zavřely všechny úřady, a tak se lidé sluchovým postižením najednou ocitli v situaci, kdy neměli jak komunikovat se Státním zdravotním ústavem, na který bylo odkazováno, s krajskými hygienickými stanicemi, se zdravotními pojišťovnami. Na základě toho jsme jim bezplatně nabídli naši službu. Využívání služby vzrostlo o 500 %. Bylo to pro nás neuvěřitelné číslo a potom to potvrdila i infolinka 1221, která lidem v celé České republice poskytovala aktuální informace, které se týkaly covidu včetně očkování. Lidé se sluchovým postižením neměli jinou cestu, jak s nimi komunikovat. My jsme na této lince odbavovali půl procenta celkového počtu hovorů, a když si vezmeme, že je to nejvyužívanější linka v České republice, tak to byly stovky hovorů měsíčně. To nám ukázalo, že ta služba smysl má. Opět nás to nakoplo, abychom se snažili službu co nejvíce šířit a cílit na organizace, kde lidé na denní bázi potřebují komunikovat.

  • Jaká je nejbližší budoucnost, jaký máte cíl?

Hlavní cíl je zpřístupnit tímto způsobem státní správu České republiky. Protože těch úřadů, které službu poskytují a umožňují bezbariérovou komunikaci osobám se sluchovým postižením, je u nás pouze pár. První vlaštovky tu jsou, ale většina případů je taková, že se to přehlíží a problému není věnována taková pozornost, jakou si zaslouží. Pro nás je hlavním cílem umožnit bezbariérovou komunikaci s institucemi státní správy, městskými úřady, krajskými úřady a ministerstvy.
 

Festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením
Pozvánka na TKOSP 2021 - https://youtu.be/FMr0SqL_jLc 
Transkript online profesionální přepis online 

 

Aktuálně