Přejít k hlavnímu obsahu
Růžový říjen
13. 10. 2022
Prevence

Růžový říjen

Myšlenka Růžového října vznikla již v roce 1985. Jeho cílem je podpořit prevenci rakoviny prsu a ukázat, čemu musí čelit ženy, které bojují s touto nemocí. . Symbolem měsíce se stala růžová stužka.

Říjnu vévodí růžová

Říjen je po celém světě měsícem prevence rakoviny prsu, kdy se obrací pozornost k podpoře žen, které postihlo toto nádorové onemocnění. V mnoha organizacích, společnostech, zdravotnických zařízeních i veřejných komerčních subjektech se proto během této doby můžeme setkat se symbolem Růžového října, kterým je růžová stužka. A samozřejmě nejen u organizací. Podporu akci dávají najevo všichni, kdo nosí stužku na svém oblečení. Pořádají se různé kampaně a motivační přednášky zaměřené na boj s tímto zákeřným onemocněním, jejichž hlavním cílem je šířit ve společnosti povědomí o rakovině prsu a důležitosti prevence. 

#pinktober

Jde vskutku o ojedinělou akci – říjen je měsícem boje proti rakovině prsu opravdu po celém světě, přičemž se na propagaci této akce podílejí různé pacientské organizace, nadace, zdravotnická zařízení a komerční subjekty.
V průběhu celého měsíce jsou pořádány kampaně a přednášky, kterými se organizace i jednotlivci snaží motivovat ostatní a přesvědčit je, aby nepodceňovali prevenci karcinomu prsu.

Rakovina prsu 

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen a bohužel se vyskytuje stále častěji. . Pokud je ovšem odhalena včas, bývá ve většině případů kompletně vyléčena. Ačkoliv doposud není známa jednoznačná příčina jejího vzniku, existují určité kroky, které můžete udělat pro prevenci rozvoje tohoto onemocnění. Například jen díky screeningovým vyšetřením rapidně klesá úmrtnost postižených žen.

Mezi nejúčinnější prostředky pro včasné odhalení nádoru patří především preventivní screeningová mamografie, kterou jednou za dva roky hradí ZP MV ČR všem ženám starším 45 let. Finanční podporu pojišťovny ale mohou čerpat i mladší ženy, protože prevence rakoviny prsu je pro všechny velmi naléhavým tématem.

Prevence

Pokud chcete aktivně předcházet nádorovému onemocnění prsu, v první řadě nezanedbávejte lékařskou péči, která se nabízí. Dále se snažte dodržovat například tyto zásady: 

  • Předcházejte nadváze (zejména po menopauze).
  • Omezte pití alkoholu (nebo se ho vzdejte úplně).
  • Pravidelně se hýbejte (alespoň 30 minut denně).
  • Děti byste měli vždy kojit, pokud to lze.
  • Vyhýbejte se hormonální substituční léčbě nebo ji užívejte jen po nezbytně nutnou dobu.

Nic lepšího, bohužel, zatím dělat nemůžete. Proto má podpora prevence v rámci Růžového října a zapojení se každého z nás tak velký význam!
 

Aktuálně