Přejít k hlavnímu obsahu
HPV virus
12. 4. 2021
Prevence

S viry HPV se setkáváme častěji, než si myslíme

Nechat se očkovat proti virům HPV, které mimo jiné mohou způsobovat rakovinu děložního čípku, může pro váš život znamenat mnoho. A nejde jen o očkování dívek v době puberty, je účinné také pro starší ženy.

Genitální lidský papilomavir HPV (zkratka HPV pochází z anglického označení human papilloma virus) je nejčastější pohlavně přenosná infekce. Více než 40 typů HPV může infikovat genitální oblasti žen i mužů, včetně vulvy, pochvy, děložního čípku, kůže penisu a konečníku. Tyto typy HPV mohou také infikovat sliznici úst a hrdla. Některé z následných změn pak mohou způsobovat prekancerózy, které často vedou k rakovině.

Infekce téměř bez příznaků 

Infekce HPV je přenosná především pohlavním stykem, ale dochází i k přenosu z rukou či úst na pohlavní orgány. 
Většina lidí, kteří se nakazí HPV, ani neví, že infekci má. Obvykle se imunitní systém zbaví HPV přirozeně do dvou let. Navíc infekce většinou probíhá bez příznaků, což vede k tomu, že se HPV velmi rychle šíří. To platí jak pro onkogenní, tak pro neonkogenní typy HPV. Během života si touto infekcí projdou zhruba 4 ženy z 5, ale většinou se s ní tělo dokáže bez problémů a bez pomoci vyrovnat. U některých žen, zvláště v souvislosti s poklesem imunity či vlivem jiných rizikových faktorů, však infekce HPV v těle přetrvává a zvyšuje tak již zmíněné riziko vzniku rakoviny.
I u mužů je HPV velmi časté, ale i zde obvykle chybí příznaky, které by na onemocnění poukazovaly. Pokud se přece jen objeví, nejčastěji je to ve formě drobných, často sotva patrných bradavičnatých změn na mužském genitálu.
 

  • S HPV se setká až 80 % sexuálně aktivních osob, a to nejčastěji v prvních letech po zahájení intimního života. 
  • Je 20% pravděpodobnost, že dojde ke zdravotním problémům. Projevy infekce jsou téměř nepozorovatelné, ale po měsících či letech mohou vyústit v závažné onemocnění.
     

Není HPV jako HPV

Jak už jsme zmínili, ne každá infekce HPV je riziková a vyvolávající onkologické onemocnění. Medicína proto rozlišuje dva typy, takzvanou „vysoce rizikovou HPV“ a „nízce rizikovou HPV“.

Neonkogenní, tedy nízce riziková infekce virem HPV, nejčastěji způsobuje zmíněné bradavice či obdobné problémy na sliznicích genitálů mužů i žen.

Onkogenní forma, tedy ta, která způsobuje rakovinu, je dána typem infekce. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zjistila, že 13 typů HPV může způsobit rakovinu děložního čípku a alespoň jeden z těchto typů může způsobit rakovinu vulvy, pochvy, penisu, konečníku a některé rakoviny hlavy a krku. Typy HPV, které způsobují genitální bradavice, nejsou stejné jako typy, které způsobují rakovinu.

Jak HPV může vést k rakovině

Jestliže se imunitní systém těla nedokáže vypořádat s HPV infekcemi onkogenního typu, časem se začnou normální buňky měnit v abnormální a potom v rakovinné. Přibližně u 10 % žen s HPV infekcí děložního čípku se tato infekce změní v rakovinu děložního čípku. 
Stejně tak, pokud vysoce riziková HPV přetrvává a infikuje buňky vulvy, vaginy, penisu nebo konečníku, může způsobit buněčné změny, takzvané prekancerózy. Jestliže není infekce zachycena včas, prekancerózy se nakonec mohou vyvinout v rakovinu. Tyto typy rakoviny jsou ovšem stále mnohem méně časté, než je rakovina děložního čípku. 

Prevence HPV

Obecně důležitou prevencí je vyhýbání se rizikovým faktorům, zdravý životní styl a partnerská věrnost. Kromě toho ale můžete podniknout i velmi konkrétní kroky. Jedním z nich jsou pravidelné gynekologické kontroly, kdy podstupujete cervikální screening, jehož cílem je odhalit přednádorové změny (prekancerózy) a časná stadia zhoubného karcinomu.
Druhým, velmi účinným krokem, je očkování proti HPV, které je vhodné nejen pro dívky a chlapce v teenagerovském věku, ale jak se ukazuje, je účinné i u žen ve vyšším věku, než je puberta. 
V současné době je k dispozici několik spolehlivých vakcín. Vakcíny působí preventivně jak proti vzniku karcinomu, tak proti vzniku prekancerózních změn. K dispozici jsou i očkovací látky proti typům HPV, které vyvolávají genitální bradavice.
 

Co na to ZP MV ČR

Podpora prevence patří k hlavním tématům Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Je proto samozřejmé, že v Programu prevence onkologických onemocnění má své místo i podpora očkování proti HPV.
Kromě příspěvku na samotné očkování můžete získat i příspěvek na screening karcinomu děložního hrdla, který je velmi důležitý.
 

Aktuálně