Přejít k hlavnímu obsahu
Ministr Zdraví
10. 4. 2024
Na zdraví se musí chytře

Seznamte se s projektem Ministr Zdraví

Zajímá vás, jak by se měl změnit náš systém zdravotnictví? Spoustu odpovědí, výzev a také mnoho inspirace pro každého občana má platforma Ministr zdraví. Jak dosáhnout změny? A jak by měla vypadat?

Ministr Zdraví zahrnuje nemalou skupinu odborníků, kteří cítí svůj společný úkol v rozpohybování nutné změny v systému českého zdravotnictví. 
Nejde ale o plané teoretizování ani žehrání nad neutěšenou situací. Tým sdružuje lékaře, ekonomy, právníky, vrcholové manažery firem, experty na digitalizaci, zástupce pacientských organizací, sociální geografy, lékárníky a další. Oni všichni mají společnou vizi, založenou na analýzách a datech. 

Velkým cílem je do roku 2030 prodloužit průměrnou dobu, kterou člověk prožije ve zdraví, o 5 let a to v celospolečenském měřítku opravdu není malý cíl.

Podívejte se, jak projekt Ministr zdraví popisuje tři opěrné pilíře, na kterých by měla být změna k lepšímu postavena:

Prevence

Společným snem je populace, která si uvědomuje odpovědnost za své zdraví. Před námi je kompletní změna paradigmatu od pasivního postoje, tedy „léčby něčeho, co nás postihlo“, k aktivní prevenci. Potřebujeme se stále vzdělávat o zdraví a znát možnosti moderních technologií.
Budoucí medicína musí permanentně a ve vzájemné spolupráci lékařů a pacientů odhalovat rizika a nejrůznějším onemocněním předcházet. 

Digitalizace 

Představme si plně digitální zdravotnictví, které ale zároveň nikoho nevylučuje. Pacient je pevným středem systému. Ten je mu k dispozici a poskytuje mu služby, ale přitom chrání jeho soukromí. Cílem digitalizace je jednoduchost, důvěryhodnost a uživatelská přívětivost. Data vlastní pacient a pouze on k nim může udělit přístup. Digitalizace může být i nástrojem pro kontrolu chronických onemocnění.

Finance 

Mít udržitelné financování veřejného zdravotnictví je vizí naprosto zásadní. Dobrým směrem se jeví financování digitalizace a technologických řešení, namísto dalšího betonu a přístrojů. Pokud budeme sbírat data a vyhodnocovat prospěšnost preventivních programů, můžeme finance ve zdravotnictví efektivněji nasměrovávat.

Správa veřejného zdraví často spoléhá jen na dojmy či jednorázová ad hoc opatření místo kvalifikovaných dat. Platforma Ministr zdraví ale na „dojmologii“ nedá, proto vytvořila web s názvem Data o zdraví, kde je k prostudování velice rozsáhlá analýza, doplněná o detailní rozbor faktorů, které vám pomohou se ve svém zdraví orientovat na základě vědeckých poznatků a ověřených dat.
 


Autor: Štěpánka Trnková, redaktorka portálu Zdraví jako vášeň

Aktuálně