Přejít k hlavnímu obsahu
telemedicina
24. 5. 2021
Na zdraví se musí chytře

Telemedicína v praxi

Telemedicínu možná ještě neznáte, protože v naší republice se její využití dostalo do povědomí veřejnosti teprve s pandemií COVID-19. I tato situace přispěla k tomu, že v roce 2020 začali lékaři plošně využívat možnosti telemedicíny v podobě přímého spojení s pacienty prostřednictvím online video hovoru.

Co je telemedicína

Stručně řečeno, telemedicína je dálkový přenos informací, například o tlaku, tepu či teplotě, od pacienta k lékaři, a to prostřednictvím vyspělých telekomunikačních a informačních technologií. Používá se obousměrný videochat, e-maily a jakékoli další formy bezdrátové komunikace. Pomocí telemedicíny lékař může zjišťovat stav pacienta a může mu poskytnout konzultaci a lékařské doporučení.

Výhody telemedicínských služeb

Jasnou výhodou telemedicíny je možnost sdílet informace mezi pacientem a lékařem v reálném čase z jedné obrazovky počítače na druhou. 
 

Obrovským přínosem je, že je možné zobrazit i údaje ze zdravotnických dokumentů či snímků na vzdáleném místě. Díky softwaru pro telemedicínu může lékař zachytit diagnózu a nastavit léčbu, aniž by pacient musel čekat na osobní schůzku s lékařem.

Metody telemedicíny

  • Telekonzultace: Přístup k expertize či poznatkům specialistů na dálku (například telerentgenologie).
  • Telediagnostika: Určení diagnózy díky propojení pacienta a lékaře prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií (zejména telekardiologie).
  • Telemonitorování: Dálkový monitoring pacientů, kteří jsou pod dohledem mimo nemocnici (například monitorování plodu u těhotných žen).
  • Telepéče: Využití dat z telemonitoringu při poskytování pomoci na dálku (vhodné při léčbě diabetes).

Telemedicína ovšem zahrnuje nejen komunikaci mezi pacientem a lékařem, ale skvěle se hodí i pro vzdělávání lékařů, pro stanovování diagnózy za vzdálené účasti několika specialistů nebo při pořádání lékařských porad na dálku.

Možné komplikace

K novým technologiím různí lidé přizpůsobují různě, a ne vždy stejným tempem. Zejména starší pacienti a lékaři nedají dopustit na setkání tváří v tvář a obávají se, že diagnóza či návrh péče na dálku nebude přesný a snáze dojde k omylu. Navíc jde přece jen o technologie, které jsou občas vystaveny výpadku systému, což ve finále proces zkomplikuje, místo aby jej zefektivnilo. 
Mnoho pacientů také potřebuje mezilidský kontakt, tedy to, že se s lékařem mohou vidět, lépe vnímají jeho neverbální projevy, lépe přijímají podporu či případný dotek, který sám o sobě dokáže v procesu léčby velmi mnoho.

Telemedicína je medicínou budoucnosti  

Ať už jsou názory jakékoli, je jasné, že výhledově budeme stále častěji využívat možnost vzdáleného propojení lékařů s pacienty i lékařů různých odborností mezi sebou. Zatím nemáme dostatek zkušeností, ale postupně si na takovýto způsob poskytování lékařské péče jistě zvykneme. Z průzkumů vyplývá, že čím dál víc seniorů začíná využívat možnost telefonické konzultace svého problému s lékařem. A to je dobrý začátek.
 

Využití medicíny na dálku se bude také čím dál rychleji rozvíjet. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR si plně uvědomuje, že telemedicína je medicínou budoucnosti. I proto již nyní přispívá svým pojištěncům tak, aby zvyšovala kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

 

Využít můžete například telemonitoring určený pacientům s chronickým srdečním selháním, s vysokým krevním tlakem, při podezření na poruchy srdečního rytmu nebo při léčbě srdeční arytmie (například déledobé nasazení holteru, kontrola EKG, krevního tlaku a podobně).

 

ZP MV ČR poskytuje také podporu pacientům s cukrovkou, spánkovou apnoe a nyní též telemonitoring těhotenské cukrovky. Další programy a projekty vznikají rychle a průběžně, proto určitě využijte všech informací na stránkách pojišťovny. I když pojem telemedicína není v tuto chvíli běžný, týká se úplně všech. Díky svým výhodám se v nejbližší době stane samozřejmou součástí péče o zdraví.
 

Aktuálně