Přejít k hlavnímu obsahu
zdravotní pojištění
20. 1. 2021
Na zdraví se musí chytře

Zdravotní pojištění veřejné a soukromé. Nepleťte si pojišťovny

Není pojištění jako pojištění. A už vůbec ne, pokud se jedná o to zdravotní. Je dobré znát rozdíly a orientovat se v pojmech. Pojďme se podívat na ty základní.

Veřejné zdravotní pojištění

V České republice je systém zdravotní péče upraven zejména zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Právo na bezplatnou zdravotní péči tak máte právě díky němu. V systému figuruje pojištěnec, tedy vy jako příjemce zdravotní péče, poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna – jednou ze sedmi je právě Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. 

Princip solidarity funguje

Samozřejmě, nic není zadarmo, proto jsou pro všechny občany povinné platby za zdravotní pojištění do fondů zdravotních pojišťoven. Týká se to jak zaměstnanců, tak OSVČ. Výše platby je 13,5 % z vyměřovacího základu. U zaměstnanců hradí 2/3 zaměstnavatel. Další skupinou z pohledu zdravotní pojišťovny jsou státní pojištěnci, kam patří například senioři či studenti. Za ně je plátcem pojistného stát. Poslední skupinou jsou osoby bez zdanitelných příjmů. Patří sem ti, kteří nemohou být zařazeni ani v jedné z předchozích tří kategorií. V praxi jde nejčastěji o nezaměstnané občany, kteří nejsou vedeni v evidenci na úřadu práce.

Financování systému je tak založeno na principu solidarity. Platíme pravidelně všichni, čerpá ten, kdo zrovna potřebuje. I díky tomu se v našich končinách nemusíte bát účtů za zdravotní péči – nezruinuje vás zlomená ruka ani náročná operace kolene či hlavy, dopřát si můžete i pravidelné preventivní prohlídky, na které máte nárok.
 

Víte, co je vyměřovací základ?

U zaměstnanců se vyměřovací základ rovná výši hrubé mzdy. U OSVČ je vyměřovacím základem zjednodušeně řečeno polovina výdělku ze samostatné činnosti za daný rok – tedy příjmy minus výdaje děleno dvěma.
 

Patří se zmínit možnou přímou finanční spoluúčast, ta však nepřesahuje 15 %. Nejčastěji jde o doplatky za léky či stomatologické služby. Budeme se jí věnovat v dalším článku o zdravotním pojištění.

A co soukromé neboli komerční zdravotní pojištění?

Soukromé zdravotní pojištění – dle názvu by mohlo budit dojem, že se jde o dobrovolnou alternativu veřejného zdravotního pojištění či nějakou jeho nástavbu. Není tomu tak. Jeho účelem není úhrada čerpané zdravotní péče. Komerční zdravotní pojištění slouží především jako ochrana proti riziku ztráty příjmu v důsledku úrazu či nemoci.
Jak jistě víte, tento druh pojištění není povinný. Záleží na vás, zda si nějakou pojistku u komerční pojišťovny uzavřete. V systému financování pak figurují pouze dva účastníci – klient a vybraná komerční pojišťovna. Příjemcem pojistného plnění jste pak vy jako pojištěný.

Ještě je třeba dodat, že samotný název „soukromé zdravotní pojištění“ je spíše souhrnné označení několika různých pojištění. V praxi se pak setkáte s konkrétními názvy dle krytých rizik. Pojistit se můžete třeba pro případ pracovní neschopnosti (následkem úrazu i nemoci), hospitalizace, invalidity či závažných onemocnění.

A na závěr kontrolní otázka. Když se rozhodujete, zda si nějaké komerční pojištění platit či ne, nejspíš si pečlivě projdete celou nabídku. Věnujete tomu čas, protože jde přece o peníze. A teď si představte, že se rozhodnete přejít k jiné zdravotní pojišťovně. Nejprve si samozřejmě ověříte, že lékaři, které obvykle navštěvujete ve vašem regionu, mají se zdravotní pojišťovnou smlouvu. Ale to by stačit nemělo. Máte stejně dobře prostudované všechny bonusy a výhody, které vám zdravotní pojišťovna nabízí? Nemáte? Udělejte to. Bylo by škoda jich nevyužít. 
Budete nejspíš příjemně překvapeni, kolik jich nabízí například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Pro začátek se třeba podívejte na příspěvky na prevenci
 

Aktuálně