Přejít k hlavnímu obsahu
Jakub Suzan
2. 12. 2022
Zdravý životní styl

Aby vás bota netlačila

Jak málo stačí k tomu, abyste se cítili pohodlně i v lodičkách. A proč je dobré – nejen pro nohy, ale i pro celé tělo – mít vložky na míru. Nejen o tom hovoří Jakub Suzan ze Studia zdravého obouvání.

  • Kdy bych si měl na vaše Studio zdravého obouvání vzpomenout jako na místo, kde mi pomohou s mými potížemi?

Většinou si na nás lidé vzpomenou, když je někde „tlačí bota“. Například když nás doporučí lékař, kterého lidé navštíví a svěří se mu, že mají nějakou zdravotní obtíž. Řekne jim, že jedním z možných řešení jejich potíží je navštívit společnost podobnou té naší. A pak jsou tady lidé, kteří poměrně dost dbají o své zdraví, mají hodně načteno a nastudováno a chtějí být v dobré kondici. To můžou být třeba sportovci, kteří vědí, že pro zvýšení výkonů je dobré používat všelijaké kompenzační pomůcky. Obecně ale říkám, že jsou to lidé, které trápí nějaká bolest a kterým se my snažíme tu bolest buď zcela potlačit, nebo alespoň zmírnit.

  • Je pro ty, kdo se snaží žít zdravým životním stylem, řešením nechat si ušít boty na míru?

To není až zas tak ojedinělý dotaz. Setkávám se s takovým názorem, že obuv vyrobená na míru je to nejlepší, co pro svoje nohy můžeme udělat. Na základě své dlouholeté praxe se ale domnívám, že tomu tak není. V současnosti v našem Studiu zdravého obouvání vyrábíme obuv na míru pouze v případech, kdy je to doporučeno lékařem. Je to taková poslední instance, když pacient, klient, nemůže koupit vyhovující obuv v běžné prodejní síti. Tím mám na mysli případy různých asymetrií, například v oblasti nártů či výrazných prstních deformit apod. Někdo má jedno chodidlo kratší o jedno až dvě čísla a znamenalo by to pro něj, že si musí koupit dvě velikosti a složit z nich jeden nepár, aby se obul. Nebo skutečnost, kdy má pacient nohu kratší, dejme tomu o víc než 5 cm. Nicméně technologický proces nemusí úplně šťastně směřovat k tomu, že výsledný efekt bude designově uspokojující. Obuv překvapivě nemusí být ani úplně dokonale pohodlná. Protože když si klient vezme třeba obuv, kterou může sehnat v běžné prodejní síti (botu vyrobenou renomovanou ověřenou firmou, v ceně tři čtyři tisíce korun), a když my upravíme vnitřní prostor nějakou individuální úpravou, může se mu v téhle kombinaci překvapivě chodit daleko pohodlněji, než když mu vyrobíme obuv na míru. Je to z toho důvodu, že my třeba nejsme schopni používat tak měkký materiál na podešve jako výrobce, který dělá desítky nebo stovky tisíc párů od jednoho modelu. V dnešní době je výroba obuvi na míru buď specifická záležitost pro lidi, kteří mají zmíněné deformity, nebo je to doména bohatých lidí, kteří chtějí vybočit ze stereotypu a je to pro ně věc prestiže. To je ale většinou obuv společenského charakteru a tam se pak bavíme o cenách v řádech desítek tisíc. A právě tato obuv nemusí být úplně nejpohodlnější. Je to interiérová, tvrdá obuv. 

  • Jak tedy řešit „touhu po zdravém obutí“ jinak než obuví šitou na míru?

Když se rozhodnu, že budu nosit sériově vyráběnou obuv (která by měla samozřejmě splňovat parametry, abych si nevyráběl další deformity nebo aby se mi jednoduše řečeno nechodilo špatně), mám následující možnosti: Buď si pořídit sériově vyráběnou vložku, nebo si nechat zhotovit pomůcku na míru. V nabídce našeho Studia zdravého obouvání máme i portfolio sériově vyráběných vložek. Je to pro lidi, kteří v zásadě nemají větší problém a chtějí to řešit preventivně a hlavně rychle. Někdy dříve si vyzkoušeli, že když mají nějakou měkkou nebo sériově vyráběnou ortopedickou vložku, tak se jim chodí trošku lépe. Nechtějí čekat třeba dva týdny, až budou vložky na míru vyrobené, vezmou si ty sériově vyráběné, i když vědí, že to není vyrobeno přesně dle jejich měrných podkladů a že od toho nemohou čekat zázraky. My nicméně vždycky říkáme pacientům, klientům, že pokud chtějí top, tak je pro ně nejlepší nechat si vyrobit ortopedické vložky na míru. Jejich obrovskou výhodou je, že v naší společnosti se snažíme o to, abychom produkovali takové pomůcky, které budou takříkajíc slučitelné s životem. Jeden z nejčastějších nářků, které od klientů slýcháme jako důvod, proč nechtěli nosit kompenzační pomůcky nebo vložky, je, že se jim nevešly do obuvi. Že prostě vložka byla tak silná, že to absolutně nekorespondovalo s jejich obuví. Proto chceme předtím, než zvolíme vhodný typ vložky, pokud možno vidět obuv, ve které klient tráví nejvíce času. Vědět, do kterého konkrétního páru, či párů, je kompenzační pomůcka tvořena. Společným jmenovatelem všech zakázek je, aby vložka byla co nejtenčí a „nesebrala“ příliš místa. 

  • Provádíte i ortopedickou úpravu bot. Co si pod tím představit?

To je velmi dobrá otázka, protože i když se snažíme dělat vložky tenké, je tu skupina lidí, která je ve své profesi nucena užívat společenskou obuv. Ať už to jsou lodičky u žen, nebo interiérová, úzká obuv u mužů, například právníků nebo obchodníků. Jejich slabým místem je, že poskytují nohám málo prostoru. Pokud takovou obuv klienti potřebují nosit a není žádná cesta, jak to změnit, tak musíme pracovat s tím, co je. Jsme schopni upravit jejich stávající obuv pomocí ortopedických úprav. To znamená, že se do obuvi nevkládá ortopedická vložka, ale na míru zhotovené suporty, které nejčastěji podepírají příčnou a podélnou klenbu. Ale mohou také kompenzovat různá přetížená místa. Tomu říkáme ortopedické úpravy. Jedinou nevýhodou, pokud se to tak dá nazvat, je, že se nedají přendávat do jiných párů bot. Pozitiva ale převažují. Hlavní je to, že ortopedická úprava nesebere žádný prostor. A cena se oproti vložkám pohybuje přibližně na třetině.

  • Vraťme se na začátek rozhovoru. Někdo k vám přijde s předpisem od doktora. Jak probíhá proces „od doktora k vložkám“?

ortopedické vložkyProces to bývá různorodý. Lidé k nám chodí poté, co navštíví doktora s nějakou bolestí, která se týká nohy. Tam je nasnadě, že se u nás objeví. Nicméně celá řada lidí – a já bych řekl, že to procento je poměrně dost velké, přibližně šedesát sedmdesát procent – vůbec nemá primárně potíže s chodidly, ale třeba s nějakým páteřním segmentem. Leckdy jsou překvapeni. Říkají: „Šel jsem za panem doktorem s tím, že mě bolí krční páteř a lopatka, a dostal jsem poukaz na vložky.“ My jim tak máme prostor vysvětlit, že tělo je spojená nádoba. Neříkám ultimativně, „šarlatánsky“, že pokud vás bolí hlava, znamená to, že máte problém s nohama. Ale často se objevuje souvislost, že pokud máte potíž s vertebrogenním systémem, například i s takovou bolestí krční páteře, může to být zapříčiněno špatnou pozicí vašich chodidel, kleneb, osami kloubních struktur, které navazují na kotníky. A ve chvíli, kdy je vyosené postavení kotníků a chodidel, tak se to pak řetězí do kolen, do kyčlí, do páteřních segmentů, až se to nakonec projeví bolestí lopatky apod. 
Když k nám tedy přijdete s poukazem, my se nejprve snažíme zjistit, kdo vlastně jste a co od nás očekáváte. Potřebujeme, aby s námi pacient do určité míry spolupracoval, a pak zaručíme, že pro jeho problém, tedy pro jeho řešení, uděláme maximum. Potřebujeme zjistit, v jaké obuvi se bude pohybovat. Potřebujeme vidět, do jaké obuvi budeme pomůcku zhotovovat. A pokud ne hned, požádáme jej, když mu posíláme zprávu, že je pomůcka připravena, aby přinesl obuv na zkoušku. Na začátku také musíme znát jeho obtíže. Kde a kdy ho to bolí. Jestli ho to bolí v klidu, při zátěži, při tréninku. Jestli ho to bolí například jenom při tréninku a v běžném životě nemá vůbec žádnou obtíž. Opět se dostáváme k obuvi. Když říká „Bolí mě to, ale pouze když si jdu zaběhat“, potřebujeme vidět, v čem běhá. Například zjistíme, že má pro něho naprosto nevyhovující obuv za pět tisíc, a vyřešíme jeho obtíže, když mu řekneme, že si musí koupit jiné boty. Běžeckou obuv neprodáváme, a tak ho pošleme tam, kde ji mají vyhovující. Pak máme systém různých měření, podle obtížnosti diagnózy. Provádíme plantografické měření nebo palpaci, kdy pohmatem zkoumáme pacientova chodidla a provádíme různé testy. Hodnotíme i probarvení chodidel. Můžeme provádět měření na tenzometrické desce. Sledujeme, jak chodí, pozorujeme stereotypy chůze. Základní vyšetřovací metodou je pro nás zmíněné plantografické měření. Je to deska, na kterou když si klient stoupne, vytvoříme záznam jeho chodidla na papír. Tento záznam je pro nás nepostradatelný. Jsme jednou z mála společností, které vyrábějí ortopedické vložky, unikáty jedna k jedné, přesně podle rozměru otisku z plantografu. Na výstup z plantografu, takzvaný plantogram, se skládají korekční suporty. Rovnou stavíme vložku. Suporty jsou tělíska různých tvarů, která správně korigují chodidlo, nejčastěji příčnou i podélnou klenbu, do správné fyziologické pozice. To je to, co vnímáme jako plastičnost, hrbolky na ortopedické vložce. Suportů je ve vložce mnoho. Na českém trhu je přibližně deset patnáct typů výroby ortopedických vložek. Někteří výrobci je bohužel vyrábějí tak, že dotvářejí nějaký sériově vyrobený polotovar. Kdežto práce se suporty nám umožňuje takřka neomezené možnosti umísťování, zmenšování, měnění pozic a tvaru. Tím se dosahuje nejvyšší možné individuality. Obrovskou výhodou také je, že pomůcka se dá díky tomuto technologickému postupu upravovat kdykoli během pacientova užívání, např. při změně diagnózy nebo dle přání lékaře po případné kontrole.

Po vyšetření putují podklady do výroby, kde technik zhotoví ortopedickou pomůcku. Při tom používá právě ty zmíněné suporty, také různé změkčující materiály, které mají tvarovou paměť. Ty byly vyvinuty primárně pro potřeby lidí se sníženou nebo zvýšenou citlivostí, například pro lidi, kteří mají výrazné obtíže v důsledku onemocnění diabetes mellitus. V této souvislosti je znám termín „diabetická noha“. Pomocí těchto materiálů odměkčujeme různé pozice vložky, jak je to potřeba – tak jak to bylo nadefinováno při odebírání měrných podkladů. Až 90 % pomůcek je vytvořeno tzv. na zkoušku. Když je pomůcka zhotovená, pacient si na zkoušku přinese obuv, ve které bude vložku nosit. Zkouška spočívá v tom, že s vloženým polotovarem může chodit několik minut, ale třeba i několik týdnů doma, aby získal kratší nebo delší zpětnou vazbu. S tou se pak vrací a my kompenzační pomůcku buď dokončíme, nebo ještě podle zpětné vazby pracujeme na tom, abychom odstranili či zmírnili jeho obtíže. Touhle konečnou úpravou se celý proces uzavírá a klient odchází. A my ve Studiu zdravého obouvání děláme všechno pro to, aby odcházel spokojený. 

Studio zdravého obouvání


logo SZOJakub Suzan a jeho bratr David založili Studio zdravého obouvání v roce 1999.

Jejich cílem je zpřístupnit široké veřejnosti pohodlnou obuv, která by splňovala zdravotní kritéria a přitom byla vzhledná, ale také poskytnout ucelenou komplexní péči v oblasti podologie. Součástí této odborné péče je řešení či zmírňování obtíží a s nimi spojených bolestí dolních končetin, korekce nohou s ortopedickými vadami nebo poskytování informací o tom, jak o nohy pečovat.

S celou nabídkou toho, co Studio může udělat pro zdraví vašich nohou, se můžete seznámit jak na webu, tak i na Instagramu či Facebooku.
 

Aktuálně