Přejít k hlavnímu obsahu
AutTalk
25. 1. 2023
Duševní zdraví Zimní vášeň pro zdravou duši

AutTalk – rozhovor s Kateřinou Sokolovou

Autismus už dnes není naštěstí okrajové téma. Důležité je ale také vědět, jak účinně pomáhat. Kateřina Sokolová založila nadační fond AutTalk, aby pomáhal rodinám, pro které je autismus každodenní realitou.

  • Co je cílem vašeho fondu?

Hlavním cílem našeho nadačního fondu je osvěta autismu a podpora rodičů, kteří pečují o autistické děti. Chceme, aby se rodiče měli kam obrátit, když potřebují podporu a pomoc, a chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami. Z tohoto důvodu si také přejeme, aby veřejnost měla o autismu dostatek informací a mohla tak snáze situaci rodičů autistických dětí pochopit a soucítit s nimi.

  • Komu a jak můžete pomoci?

Náš nadační fond finančně podporuje přímo konkrétní rodiny s autistickými dětmi, organizace působící v oblasti autismu a také různé zajímavé projekty týkající se autismu. Rodiče si tedy u našeho fondu mohou podat žádost o finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč v podstatě na cokoliv, o čem se domnívají, že jim péči o jejich děti usnadní (speciální strava, terapie, pomůcky, tablet, asistence, pobyty…) a správní rada nadačního fondu poté o podaných žádostech rozhoduje celkem 5× do roka, přičemž rodiče mohou o finanční příspěvek žádat opakovaně.

Dále také finančně podporujeme organizace, jež zprostředkovávají různé rodičovské skupiny a setkání, na kterých se rodiče scházejí pod vedením zkušeného terapeuta, se kterým konzultují své pocity, problémy a každodenní záležitosti a zároveň sdílejí své příběhy s dalšími rodiči autistických dětí a nemají tak pocit, že jsou v tom sami, že je nikdo nechápe a nikdo jim nerozumí. Tato rodičovská setkání sklízejí veliký úspěch a my máme radost, že dnes probíhají na různých místech České republiky. 

V rámci podpory pečujících rodičů také pořádáme online setkání s odborníky na různá témata týkající se péče o sebe sama a děti, například jak zvládat náročné situace, jak se sebou pracovat apod. Tato setkání jsou pro rodiče zcela zdarma a informujeme o nich na našich sociálních sítích.

  • Jaké jsou signály, podle kterých poznám, že se mé rodiny týká problematika autismu? Pomůže mi s tím například pediatr nebo praktický lékař?  

Předně je velice důležité zmínit, že modelový příklad dítěte s diagnózou autismu neexistuje. Obecně je autismus považován za neurovývojovou poruchu, která se u každého projevuje individuálně. Autismus se ve většině případů projevuje poruchou sociální interakce, repetetivními pohyby a přehnanými reakcemi na nečekané a cizí podněty způsobené smyslovým přetížením. Obecně autismus souvisí s poruchou vývoje sociální interakce a komunikace, která způsobuje, že dítě/dospělý s PAS se chová a myslí jiným způsobem než jeho vrstevníci. Může mít například potíže adekvátně reagovat na běžné situace, navazovat vztahy či vůbec komunikovat. Autismus se většinou začíná projevovat okolo druhého roku dítěte, kdy se dítě začíná socializovat a mít zájem o své okolí. Veškeré vývojové obtíže je vždy dobré včas konzultovat s odborníkem, tedy pediatrem či praktickým lékařem.

  • Jak vaše úsilí může podpořit někdo zvenčí?

Přispět a podpořit nás může kdokoliv, kdo má chuť pomoci. Dobročinnost nemusí znamenat jen darování peněz, ale můžete se stát třeba dobrovolníkem v rodině, která pečuje o autistické dítě. Často rodinám velmi pomůže, když si s dítětem chvíli někdo pohraje nebo jim doma uklidí, uvaří nebo třeba dojde nakoupit. Spojit se s námi může jednoduše přes náš web. Vítáme jakoukoliv podporu veřejnosti a jsme velice vděční i všem našim dosavadním dárcům a partnerům.
 

AutTalkMluvme o autismu


Nadační fond Kateřiny Sokolové AutTalk podporuje rodiny, které pečují o autistické děti.

Kromě finanční pomoci organizuje například i Diskusní a informační fórum AutTalk nebo zapojení dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat. 

Seznamte se na webu AutTalk se všemi aktivitami fondu. Dozvíte se, kde můžete pomoc najít i nabídnout.
 

Aktuálně